Pasaules Tales Latviesu Skautisma Astondesmit Gadi

By: Treimanis, Vilis ( Editor )

Price: $20.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


611pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Autors -- ir sakopojis zinas no dazadiem avotiem, kuras dod lasitajam ieskatu ne tik daudz par vesturiskiem faktiem, bet gan par liktengaitam, kuras ir piemeklejusas latviesu skautismu sava vestures gaita. It seviski gramata tiek atspogulots vairak neka 50 gadu garais LSkK darbibas periods arpus Latvijas. Sini laika arvien veribu velta latviskai audzinasanai skautisma ietveros --- (Vad. Janis Skinkis) xx

Title: Pasaules Tales Latviesu Skautisma Astondesmit Gadi

Author Name: Treimanis, Vilis ( Editor )

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History),

Publisher: Riga, Junda: 2000

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 002771

Keywords: Latvian Scouting Movement History