No SS Un SD Lidz...

By: Birznieks, M

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


175pp. A very good, clean, tight copy. Atseviskos gadijumos padomju drosibas organi (KGB) arzemem domatajas propagandas brosuras ("Kas ir Daugavas vanagi", "Politiskie begli bez maskas", "No SS un SD lidz...") itin ka parkapa holokausta noklusesanas sazverestibu ----Tie bija tipiski auksta kara laika sacerejumi, kam ar holokausta vesturi bija tikai formala saskare."( M. Vestermanis) "Patiesiba pita ar meliem"

Title: No SS Un SD Lidz...

Author Name: Birznieks, M

Categories: Vesture (History),

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1979

Binding: Paper Cover

Book Condition: Very Good +

Size: 16mo - over 5¾

Seller ID: 002600

Keywords: Latvian Holocaust Soviet Disinformation