Varonibas Augsta Dziesma

By: Zarins, Guntis

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


272pp. A very good, clean, bright, tight copy in an very good, attractive dj. "...kadi skaisti vardi mums bija jadzird, kas viss gan mes nebijam? Tevijas sargi, varoni, Lacplesa gara paudeji, bet tad, kad mes redzejam, kados meslos esam ieskrejusi, neviens nenaca mums dziedat slavas dziesmas..."(103 lp) Bez illuzijam un personiga "es" izcelsanas, autors rada kara bedigako posmu, kura idealu un frazu vieta paliek tikai viena doma: "Ka tikt lauka no sis putras" (130)

Title: Varonibas Augsta Dziesma

Author Name: Zarins, Guntis

Illustrator: A.Kruka (cover)

Categories: Proza (Prose), Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction,

Publisher: Minneapolis, Tilta Apgads: 1962

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good +

Seller ID: 002474

Keywords: Latvian WWII Fiction