Atminas Mani Tapsanas Gadi

By: Kundzins K(arlis)

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


157pp. Dj. shows some light wear to back cover, else avery good, clean, tight copy, enclosed in an attractive clear dj. mylar cover. ; Slimibas del archibiskaps prof. Dr. theol. K. Kundzins savu dzives stastu diemzel nav paguvis nobeigt; tas visuma ietver laiku lidz 1. pasaules karam, taja iesniedzoties;(izdevejs) ;Gados, kad viens otrs mana vecuma jaunietis mekleja piedzivojumus talos juras braucienos vai tika ierauts Krievijas revolucijas virpuli, manas jaunibas dienas riteja vide, ko tikai retumis skara laikmeta lielie notikumi; (autors)

Title: Atminas Mani Tapsanas Gadi

Author Name: Kundzins K(arlis)

Illustrator: V. Grikis (cover)

Categories: Latvian (All Categories)), Ticiba (Religion / Beliefs), Atminas (Memoirs),

Publisher: Leldaa's Apgads: 1968

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good

Seller ID: 002356

Keywords: Latvian