Rigas Tirdznieciba Ar Meza Materialiem XVII-XVIII Gs. : No Rigas Ekonomisko Sakaru Vestures Ar Krievu, Baltkrievu, Ukrainu Un Lietuviesu Zemem

By: Pavulane, V

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


174pp. Tables. Summary in Russian. "Monografijas merkis ir paradit meza materialu tirdzniecibas procesu, uz si fona vienlaikus risinot vairakas visparejas ar tirdzniecibas organizaciju saistitas problemas. tapec darba aplukots meza materialu sortiments Rigas tirgu un tirdzniecibas apjoms, ar meza materialu tirdzniecibu saistitie Rigas tirgotaji, meza materialu piegadataji, un socialais sastavs ----" ( Autore)

Title: Rigas Tirdznieciba Ar Meza Materialiem XVII-XVIII Gs. : No Rigas Ekonomisko Sakaru Vestures Ar Krievu, Baltkrievu, Ukrainu Un Lietuviesu Zemem

Author Name: Pavulane, V

Categories: Vesture (History),

Publisher: Riga, Latvijas PSR Zinatnu Akademija Vestures Instituts: 1975

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 002191

Keywords: Latvian Riga Lumber Trade 17th. - 18th, Centuries.