Varonu Gramata

By: Grins, Aleksandrs

Price: $12.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Almost As New


125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramatu medza davinat skoleniem Lacpesa diena vai skolu beidzot." (A. Ekis)

Title: Varonu Gramata

Author Name: Grins, Aleksandrs

Illustrator: K. Krauze

Categories: Proza (Prose), Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction,

Publisher: Gauja:

Binding: Paper Cover

Book Condition: Almost As New

Seller ID: 002041

Keywords: Latvian