Baltijas Reakcionara Emigracija Sodien Lietuviesu, Latviesu Un Igaunu Antikomunistiska Emigracija Imperialisma Kalpiba

By: Steinbergs, V

Price: $20.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


212pp, A very good, clean, tight copy. "--aplukota musdienu antikomunistiska sistema, raksturojot vietu kur taja ienem reakcionaro emigrantu grupejumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Atsegta rietumvalstu imperialistisko aprindu darbiba, kas versta pret socialistisko iekartu Baltijas padomju republikas. Paradits, ka sis galeji labejas aprindas censas izmantot Baltijas emigrantu reakcionaros grupejumus antikomunistiskas, militaristiskas kampanas. Sniegta reakcionaro emigrantu sacereto falsifikaciju zinatniska kritika." (no izdeveja apraksta)

Title: Baltijas Reakcionara Emigracija Sodien Lietuviesu, Latviesu Un Igaunu Antikomunistiska Emigracija Imperialisma Kalpiba

Author Name: Steinbergs, V

Categories: Vesture (History),

Publisher: Riga, Zinatne: 1982

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 001920

Keywords: Latvia Soviet Disinformation