Kulaki Latvija (1940 -1953.gads) Ka Varasviri Latvija "kulakus" Taisija Un Kadas Sekas Tas Radija Dokumenti Un Fakti

By: Riekstins, Janis

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


128pp. So tragisko vestures posmu ir izcili izgaismojis un lieliski dokumentejis formata neliela un samera plana gramatina ar archaisku datorsalikumu Janis Riekstins, zurnala Latvijas Archivi redaktors. Publiceto dokumentu vidu ir gan padvaldibas un partijas dizviru apspriezu stenogrammas par to, ka sagatavot kulaku sarakstus, ka maksligi kapinat to nodoklu likmi, ka vinus sodit, ja tie parmerigas nodevas vairs nespej samaksat, gan pat tads viennozimigs retums ka Vila Laca 1949. gada 17. marta parakstita deportaciju pavele. -- Sis vesturnieka Jana Riekstina darbs varetu noderet par celvedi ikvienam vesturniekam, kas interesejas par so posmu, jo taja ir norade, kuros Latvijas Archiva fondos publicetos dokumentus var atrast." (I. Zalinskis)

Title: Kulaki Latvija (1940 -1953.gads) Ka Varasviri Latvija "kulakus" Taisija Un Kadas Sekas Tas Radija Dokumenti Un Fakti

Author Name: Riekstins, Janis

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History),

Publisher: Riga, Ievanda: 1996

Binding: Soft Cover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 001839

Keywords: Latvia Occupation Deportation