Valstsviri Un Demokrati Biografiskas Studijas

By: Silde, Adolfs

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Almost As New


379pp. A very good, clean, tight, bright, al;most as new copy. " --autors saka, ka vina "noluks nav bijis sini biografiju kopuma kadu slavinat", tad tomer ar savu deviniem latviesu valstsviriem - Janim Cakstem, Zigfridam Meierovicam, Voldemaram Zamuelam, Arvedam Bergam, Mikelim Valteram, Margeram Skujeniekam, Gustavam Zemgalam, Paulam Kalninam un Jazepam Rancanam - veltito darbu vins lasitaju acu prieksa vij patiesas cienas un godbijibas vainagus tiem, kas cela Latviju.--Japriecajas par autora plasi versto loku, taja tverot dazadu politisko novirzienu cilvekus no demokratijas laba lidz tas kreisajam sparnam." (J. Gulbitis)

Title: Valstsviri Un Demokrati Biografiskas Studijas

Author Name: Silde, Adolfs

Illustrator: Ilmars Rumpeters (cover)

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History), Biografija (Biography),

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1985

Book Condition: Almost As New

Jacket Condition: Almost As New

Seller ID: 001153

Keywords: Latvian History