Esafots Par Vacu Generalu Tiesasanu Riga

By: Grutups, Andris

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Almost As New


Gramata lasitaja gara acu priekša nostajas plaša personu galerija: tiesajamie vacu virsnieki, padomju apsudzetaji, tiesneši un advokati, dažadu tautibu liecinieki.--Te it ka taisnigas tiesas varda viena prettiesiska vara izrekinas ar otru tikpat prettiesisku okupeta teritorija, kuras pamatiedzivotaji tikai nomainijuši vienu beztiesiskas paklaušanas formu pret citu--Viscaur jutama autora patriota staja un sapes par latviešu tautas un valstiskuma tragiski neveiksmigo gajumu.

Title: Esafots Par Vacu Generalu Tiesasanu Riga

Author Name: Grutups, Andris

Categories: Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction,

Publisher: Riga, Atena: 2007

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: Almost As New

Seller ID: 000984

Keywords: Latvian