Mainiga, Mainiga Dzive

By: Jeger - Freimane, Paula

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


318pp. Almost as new. Mainiga, maniga dzive aptver laiku no 1915.g. lidz dzimtenes atstasanai 1944. gada. Vai vismaz dala no plasa atminu materiala par attieksmem ar laika biedriem, literatiem, teatra laudim nav pielidzinama autores ieceretajam, bet neuzrakstitajam biografiskajam romanam par Annu Brigaderi, kura vina varetu "iefantazet izraudzitas personas dzivi briva literara apdare --- Jaatzist, ka apskatamaja darba nesamerigi lielas ir nodevas egocentrismam, it seviski ta erotiskaja, narcisisma piesatinataja nozime"?" ( P. Vasarins)

Title: Mainiga, Mainiga Dzive

Author Name: Jeger - Freimane, Paula

Illustrator: Harijs Gricevics

Categories: Biografija (Biography), Atminas (Memoirs),

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1973

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good +

Seller ID: 000812

Keywords: Latvian