Rigas Svarki Mugura Atceres Un Apceres Par Rigu Un Ridziniekiem

By: Johansons Andrejs

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


240pp. "Gramatas personaza sastopam daudzas - skaita ap sesdesmit - trisdesmito gadu literaras un makslinieciskas Rigas spilgtakas personibas. Sie ir laudis, kas mak brangi dzivot, brangi studet un gudri spriest par rakstniecibas un dzives jegu. Dala no tiem ir musu vecakas paaudzes pasmacitie publicisti, kas reizem paklup uz nevienmerigas, vietumis nepietiekamas izglitibas akmeniem - Redzam ari sajusminato jauno gimnazistu un studentu paaudzi, kurai tai laika pieder ari autors, agri savas literaras gaitas iesakdams."( P. Vasarins)

Title: Rigas Svarki Mugura Atceres Un Apceres Par Rigu Un Ridziniekiem

Author Name: Johansons Andrejs

Illustrator: Evalds Dajevskis (cover)

Categories: Pardomas/Esejas (Reflections/Essays), Biografija (Biography),

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1966

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good +

Seller ID: 000746

Keywords: Latvian