Sniegi

By: Klidzejs, Janis

Price: $13.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


256pp.Dj. spine has some fine, short closed tears, else a very good clean, tight copy. " Kaut gan Sniegu darbiba norisinas Latgale, trisdesmito gadu otra puse, tris galvenas personas, (Eduks, Tasite un Ruduks) ir parlaicigi teli, kuru individualie un savstarpeji saistitie likteni ir neatkarigi no vesturiskajiem apstakliem ....svarigakais sai gramata ir nevis romanam nepieciesamie objektivi parliecinosi apstakli, bet kaleidoskopiski mainigas apzinas, kas reage tiklab uz apkartne izraisitiem, ka uz iekspuse raditiem dzenuliem." (O. Kratins) J.Streica filma "Liktendzirnas ir celusies no sis gramatas.

Title: Sniegi

Author Name: Klidzejs, Janis

Illustrator: Ed. Dzenis

Categories: Latvian (All Categories)), Proza (Prose),

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1963

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Good

Seller ID: 000544

Keywords: Latvian