Dzejas Un Sejas Latviesu Dzeja Svesuma

By: Zeltins Teodors Compiled By, with Vitauts Kalve, Eriks Raisters, Gunars Salins, Linards Taquns

Price: $20.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


478pp. Redaktori: Vitauts Kalve, Eriks Raisters, Gunars Salins, Linards Tauns "Tadejadi var teikt, ka antologija parstav tris periodu laikmetu: vecako, kura sakums iestiepjas pagajusa gadsimta beigu posma, videjo, kas ipasi sakrit ar Latvijas patstavibas gadiem, un jaunako, kas paklauts jau daudzam svesas kulturas ietekmem. Jaunakaja dzeja fantastikas, isteniba neiespejamas situacijas un paradibas diezgan biezi sastopamas, seviski Linarda Tauna un Gunara Salina dzeja. No ta nevairas ari Olafs Stumbrs." (K. Upatnieks) Viss kopa parstaveti 76 dzejnieki.

Title: Dzejas Un Sejas Latviesu Dzeja Svesuma

Author Name: Zeltins Teodors Compiled By, with Vitauts Kalve, Eriks Raisters, Gunars Salins, Linards Taquns

Categories: Latvian (All Categories)), Dzeja (Poetry),

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1962

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 000540

Keywords: Latvian Poetry