Zidtarpinu Musinasana Mara Zalite Makslas Un Varas Bistamie Sakari

By: Ikstena, Nora

Price: $13.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


183pp. Very good copy. Brief three page overview in English of a leading Latvian poet and literary activist " Ikstenas gramata par Maru Zaliti veidota ka stastijums par spilgtu, ar Latvijas liktengaitam ciesi savijusos personibu, gan ka dzejniece, gan ka muziklu libretu autore, publiciste un sabiedriska darbiniece.Gadiem ilga abu rakstniecu pazisanas ir labs pamats tam, ka gramata ir atklata gan dzejnieces personiba, gan literara devuma ipatnejums."

Title: Zidtarpinu Musinasana Mara Zalite Makslas Un Varas Bistamie Sakari

Author Name: Ikstena, Nora

Categories: Latvian (All Categories)), Biografija (Biography),

Publisher: Riga, Petergailis: 2003

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 000349

Keywords: Latvian Biography