Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Author Name    Cakuls, Janis

Title   Livonijas Romas katolu Baznicas valsts XIII-XVI gs.

Binding   Soft Cover

Book Condition   Very Good +

Publisher   Riga Rigas Metropolijas Kurija 2007

Seller ID   001137

264pp. Maps, illus. 500 copies. "Sis gramatas autors ir iecerejis no dazadam vestures gramatam un hronikam atlasit faktus, kuri attiecas uz musu sentautas vestures periodu no 13. - 16. gs. un laut katram individuali spriest par so faktu saturu, laut secinat - vai sai perioda musu sentauta bija personiski un saimnieciski briva tauta ar plasam pasvaldibas tiesibam, vai vacu kolonija un septinsimt gadu verdzibas sakums, ka dazi vesturnieki to apgalvo. Tads ir sis gramatas merkis." ( Rigas Metropolijas kurija)

Latvian Catholic Church History

Price = 20.00 USDQuestions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie