Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Author Name    Svedenborgs, Emanuels

Title   Par Debesi Ar Tas Brinumiem Un Elli Pec Dzirdeta Un Redzeta Uzrakstijis Emanuels Svedenborgs

Book Condition   Very Good +

Jacket Condition   No Jacket

Publisher   New York Swedenborg Foundation Inc

Seller ID   000878

285pp. A very good, clean copy. Sava gramata Debess un Elle (1758. g.) Svedenborgs apraksta garigo pasauli, izskaidrojot tas uzbuvi un iekartu. Vinš apgalvo, ka tur atrodas visi, kas jebkad ir dzivojuši virs zemes. Cilvece tur nav vis ka liels un dezorganizets pulis, bet ir uz visnoteiktako sakartota grupas jeb biedribas pec vinu tieksmem jeb dzives ipatnibam. Katra atseviška cilveka milestibas jeb gribas raksturs ved vinu sakara ar sev lidzigiem." (E.A. Suttons)

Latvian Religion

Price = 14.00 USDQuestions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie