Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 
Izpostita Zeme  PSRS Okupacijas Armijas Nodaritie Zaudejumi Latvijas Kulturvidei    Devastated Land. The Offence of the USSR Occupation  Army to the Cultural Environment of Latvia, Riekstins, Janis

Author Name    Riekstins, Janis

Title   Izpostita Zeme PSRS Okupacijas Armijas Nodaritie Zaudejumi Latvijas Kulturvidei Devastated Land. The Offence of the USSR Occupation Army to the Cultural Environment of Latvia

Publisher   Riga Latvijas Valsts Archivs 1994

Seller ID   000585

206pp. (20 page summary of 162 dokuments in English ) Krajuma apkopoti 162 Latvijas Valsts arhiva fondu dokumenti. Taja apzinati PSRS okupacijas armijas nodaritos zaudejumus Latvijas kulturvidei - izglitibas iestazu piesavinasanos militaro objektu vajadzibam, Rigas kulturvides postijumus, Latvijas pilsetu un ciemu kulturvides deformesanu, zemes un zemnieku saimniecibu sagrabsanu un izpostisanu, mezu iznicinasanu."(Izdevejs)

Latvian Latvia Occupation

Price = 15.00 USDQuestions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie