Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 1-15 of 20

Image for Apceres Par Latviesu Trimdas Rakstniekiem

Apceres Par Latviesu Trimdas Rakstniekiem

By: Gaters, Alfreds

Price: $37.00

Publisher: Rockville, Amerikas Latviesu Apvienibas Latviesu Instituts, 2000

Edition: First Edition


666 pp. FINE. Izcils trimdas latviesu literaturas petnieks. Apceres par latviesu trimdas rakstniekiem : no nepabeigta latviesu literaturas vestures manuskripta / Alfreds Gaters ; sakarrtojis Ojars Jegens. Saturs: Karlis Skalbe ; Paula Jeger-Freimane ; Edgars Ardenss ; Arveds Svabe ; Janis Grins ; Karlis Dzilleja ; Peteris Ermanis ; Karlis Abele ; Aida Niedra ; Zinaida Lazda ; Anslavs Eglitis ; Knuts Lesins ; Oskars Kalejs ; Zenta Liepa ; Pavils Klans ; Veronika Streler... View more info

Image for Balsis Aiz Tumsas

Balsis Aiz Tumsas

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1972


302pp A very good, clean, bright, tight copy. Dj. very good. "Titullapa rakstits, ka Balsis aiz tumsas ir 3. sejums noslegtu romanu cikla. Pirmais -Sola, otrs - Par Trentu kapj migla." (JG) "Gara slima, ko parasti deve par traku dienasgramata" "Atriebiba par Hirosimu, atriebiba par Dresdeni, atriebîba par Katinu, par Liteni -- Janovskis problemu nostada tik nezeligi logiski, ka skiet ir tikai divas iespejas: parversties vienaldznieka vai zaudet pratu" ( Z. Maurina) View more info

Image for Cilveki Vetra

Cilveki Vetra

By: Dzilums, Alfreds

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1985


363pp. Dj. very good; a very good, clean, tight copy. "--tie ir notikumi Latvijas laukos pec Otra pasaules kara kad zemniekus sadzina kolhozos, ka ari likvideja partizanu brunoto un visas tautas pasivo pretestibu." " romans atklaj patiesibu, kas ir rugta, tacu vies ceribu, ka tauta iztures. Darbs lauj iepazit rakstnieku ka latviesu tautas liktenstasta hronistu." (J. --- View more info

Image for Dziedinasana   Komponeti Dzejoli Un Dziesmu Teksti

Dziedinasana Komponeti Dzejoli Un Dziesmu Teksti

By: Zalite, Mara

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti, 1996


163pp. Tiny spot on rear cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Sie ir mani laimigakie dzejoli, tadel, ka dzimusi divreiz un nav vientuli. Tos, krajumus skirstot ir izvelejusies komponisti, ------ Otra nodala, dziesmas berniem ." ( Autore) View more info

Image for Hipokrats Spiles  Jauna Arsta Dzives Posms

Hipokrats Spiles Jauna Arsta Dzives Posms

By: Alksnis, Arveds

Price: $15.00

Publisher: Toronto, Apgads Daugavas Vanags, 1980


322pp.A very good, clean, bright, tight copy. V.G. colour photofacsimili dj. " Otra pasaules kara gados neilgi katedru vadijusi profesora Jekaba Alksna dels Arveds Alksnis un Teodors Vitols.Tuvojoties padomju armijai, vini abi devas trimda. Arveds Alksnis savus arsta piedzivojumus un pardzivojumus krievu un vacu okupacijas rezimu apstaklos aprakstijis gramata "Hipokrats spiles" . Par so darbu vinam 1991. gada pieskirta Paula Stradina balva."(Rigas Stradina Universitate) View more info

Image for Karakalps

Karakalps

By: Pormals, Arturs

Price: $14.00

Publisher: Riga, Pormalu Gimenes Fonds, 2002

Edition: Second Edition


190pp. Photographs. Almost as new. "Apcietinato, mobilizeto un citu vienibu karaviru gaitas sabiedroto gusta Italija un Egipte pec Otra pasaules kara, ka ari dazas skices par celu uz majam" "Gramatas sastaditaji no visam pasaules malam ir savakusi 24 karakalpa stastus. Dala no tiem ir isi biografiski atstasti --- Turpreti Artura Pormala, Vila Rutka un Igora Gara raksti ir svarigi pienesumi latviesu kara gaitu literatura. Rakstu pamata ir stastijumi par piere... View more info

Image for Kartis Uz Galda!

Kartis Uz Galda!

By: Vulfsons, Mavriks

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma, 1997


203. Photographs. Avery good, clean, tight copy. Vulfsona pirmais "neatminu sejums" -- pirmo Mavrika "autobiografiju" parklaja neskaitamu balto palagu kartas" ( A. Ezergailis) "Atmodas gados Vulfons kluva par savdabigu kulta figuru un valstiskas neatkaribas ideju paudeju. Vins publiski nosodija savus jaunibas maldus, proti, nekritisku aizrausanos ar kreisajam idejam. Vulfsons speja atzit ari savu konformismu okupacijas rezima apstaklos, proti, meligu nostaju, interpre... View more info

Image for Kas Ir Daugavas Vanagi

Kas Ir Daugavas Vanagi

By: Avotins, E ; Dzirkalis, J ; Petersons, V

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba, 1962


125pp + supplement, illustrated. Some light surface wear to cover and cnrs, else a very good, clean, tight copy. A prime example of Soviet political disinformation. An amalgam of truth and blatent lies... subsequently exposed and analised elsewhere by Ezergailis: "cekas propaganda pret trimdas vadosajam personam, it seviski Daugavas Vanagu organizacijai un latviesu legionariem." View more info

Image for Koka Riga

Koka Riga

By: Slava, Laima et al

Price: $65.00

Publisher: Riga, Neputns, 2001

Edition: First Edition


244pp. Photographs, drawings, reproductions, bibliography. AS NEW. An attractive copy. Rakstu krajums veltits mazpazistamai un izzudosai Rigas vestures dalai, butiskam pilsetas kulturas mantojumam - koka apbuvei, kas, pateicoties negaiditi lielam joprojam saglabato eku skaitam, veido vienu no parsteidzosakiem, ipatnakiem Rigas vaibstiem. Gramata publicets bagatigs attelu klasts, ko veido gan musdienu vides fiksejumi, gan arhivu glabatas vizualas liecibas, liela dala no ... View more info

Image for Laiks

Laiks

By: Berzins, Uldis; Kronbergs, Juris

Price: $14.00

Publisher: Stockholm Riga, Memento Zvaigzne, 1994


128pp. A very good, clean, bright, tight copy. In Latvian. Cover and illustrations by Gvido Augusts. "This poetic collaboration or poetic brainstorming, took place during the years of the breakdown of the Soviet empire and the first year of the free Latvian state. It is a personal reflection on time, on many levels, as wellas a futile protest against its inevitable flow" (Publishers) "Pardomas par laika kategorijam tiek talak risinatas kra-uma Laiks. Tas ir Jura Kronber... View more info

Image for Latvija - PSRS karabaze : 1939.-1998. : materiali un dokumenti par Padomju armijas atrasanos Latvija un tas Izvesanu

Latvija - PSRS karabaze : 1939.-1998. : materiali un dokumenti par Padomju armijas atrasanos Latvija un tas Izvesanu

By: Upmalis, Ilgonis; Tilgass, Eriks; Dinevics, Janis; Gorbunovs, Anatolijs

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zelta Grauds, 2006


348pp. Maps, photographs, sketches, dokuments. As New. " Sniedzot ieskatu par padomju armijas ienaksanu Latvija un tas uzturesanos seit, autori detalizetak pieversas bijusas PSRS armijas parmantotajas Krievijas armijas izvesanas procesam. Atseviska sadala ir publiceti 50 dokumenti, no kuriem dazi jau bija paspejusi pazust arhiva puteklos. Sis ir viens no pirmajiem meginajumiem dokumentet un apkopot informaciju par so pavisam neseno --- Latvijas vestures posmu --- Gramat... View more info

Image for Latvija Padomju militaristu vara 1939-1999

Latvija Padomju militaristu vara 1939-1999

By: Upmalis I.,Tilgass E.,Stankevics E.

Price: $22.00

Publisher: Riga, Latvijas okupacijas izpetes Biedriba, 2011


304pp. Photographs, documents. Pocket insert map of soviet military bases in Latvia. A new, unread copy. "Gramata stastits par to, ka... pec Pirma pasaules kara, tris nelielas tautas pie Baltijas juras izveidoja neatkarigas suverenas valstis Latviju, Lietuvu, Igauniju un, ka Padomju Savieniba, izvietojot tur savu karaspeku, uz vairak ka 50 gadiem tas okupeja. Autori ir publicejusi interesantas zinas par PSRS kodolbrunojuma izveidosanu un kosmosa militarizacijas planiem.... View more info

Image for Latvijas Dzirnavas  [Mills In Latvia]

Latvijas Dzirnavas [Mills In Latvia]

By: Teivens, Arno

Price: $60.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1985


298pp. 367 illustrations, photographs, drawings, facsimiles, Very good+. clean, bright, tight unmarked with an excellent photofacsimili dust jacket. In Latvian. Extensive index, extensive bibliography and notes with concise summaries in both English and German. "Par Teivena apbrinojami lielo darbu gramatas sagatavosana un par tas dominejosi zinatnisko raksturu liecina ari beigas pievienotas ap 1000 piezimju avotu norades, literaturas saraksts, kas aptver vairak ka 350 ... View more info

Image for Latvijas Dzirnavas  [Mills In Latvia]

Latvijas Dzirnavas [Mills In Latvia]

By: Teivens, Arno

Price: $60.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1985


298pp. 367 illustrations, photographs, drawings, facsimiles, Very good+. clean, bright, tight unmarked with an excellent photocacsimili dust jacket. In Latvian. Extensive index, extensive bibliography and notes with concise summaries in both English and German. "Par Teivena apbrinojami lielo darbu gramatas sagatavosana un par tas dominejosi zinatnisko raksturu liecina ari beigas pievienotas ap 1000 piezimju avotu norades, literaturas saraksts, kas aptver vairak ka 350 ... View more info

Image for Latvijas Vestures Atlants

Latvijas Vestures Atlants

By: Turlais, Janis Editor

Price: $14.00

Publisher: Riga, Apgads Jana Seta, 1998


88pp. Illustrated. Almost as new. [kartografiskais materials] : izdevums veltits Latvijas neatkaribas pasludinasanas 80. gadadienai : eksperimentals macibu lidzeklis / [galvenais red. Janis Turlajs ; kartografi: Aldis Builis ... [u.c.] ; makslinieks Gints Roderts]. " Latvijas vestures atlants ir universals izdevums, kas deres ka skolenam, ta visprasigakajam vestures ekspertam. Atlanta 125 kartes un vairak neka 200 attelos un diagrammas sniegta vispusiga informacija par ... View more info