Category: Atminas (Memoirs)

Sort

Showing 1-15 of 15

Image for 1905. Gada Revolucijas Cinu Un Sodu Dienas

1905. Gada Revolucijas Cinu Un Sodu Dienas

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $15.00

Publisher: Lincoln, Gauja 1980: 1985

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003996

Condition: Very Good +


221pp. Reprint of the 1926 Riga edition. With a small spot on front cover ( see photograph) A very good, clean bright, tight copy. "Autora noluks rakstot so gramatu ir nodot atklatibai noverojumus un pardzivojumus 1905. un 1906. gada cinu un sodu dienas. sis piezimes un atminas uzrakstitas Sveice 1906. gada. Autora apraksti top divkarsi vertigi tadel, ka tie uzrakstiti pasu notikumu laika un vieta.-- gramata var siki un smalki uzzinat par to, kas notika ar tiem, ka... View more info

Image for Bataljona Arsts

Bataljona Arsts

By: Beldavs, Jazeps T.

Price: $12.00

Publisher: Riga, Antava: 2005

Seller ID: 003260

Condition: Very Good +


71pp. A very good, clean, tight, bright copy. " notikumiem un koloritu cilveku, piem., legendara latviesu legiona virsnieka Miervalza Adamsona ("Marokas baigais") portretejumiem bagats stastijums, kas aptver gan Latvijas brivvalsts laiku, gan tragiskas parmainas pie okupacijas, cilveku attiecibas, raksturus dazadas vietas - Cesis, Livanos, Talsos, Ventspili, Riga u.c. --- klasisks memuarliteraturas paraugs" ( M. Ruks) xx View more info

Image for Grenadieru Gramata

Grenadieru Gramata

By: Eglitis, Alberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Nacionalo Daugavas Vanagu Latvijas Apvieniba: 1998

Seller ID: 004027

Condition: Very Good


135pp. A very good, clean, bright, tight copy. Very small almost imperceptible crease to top rt cnr. Illustrated with drawings by Laugalis. "A. Eglitis raksta par 19. diviziju un uzcel tai garigu pieminekli, ipasi majora Ernesta Laumana izluku bataljonam, kura pats cinijies. Gramata lasama apjomiga un emocionala komandiera E. Laumana biografija un bataljona kauju vesture. Saistoss ir apraksts par Bruninieku krusta kavalieri kaprali Alfredu riekstinu. Iespaidiga ir ... View more info

Image for Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku

Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku

By: Goppers, K[arlis], Generalis

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele: 1966

Edition: Second Edition

Seller ID: 004020

Condition: Very Good +


54, [2] lpp. A very good, clean, bright, tight copy. "Patstavigs iespiedums no salikuma, kas sagatavots gramatai "Generalis Goppers - materiali biografijai" un rindu pa rindai atveido "Krusttevs Oskars" 2. izd. (1939) tekstu; skaitli armala norada lappuses, resp., attelu novietojumu taja." (L.Osis) View more info

Image for Ilaid

Ilaid

By: Grisans, J (azeps) M.I.C

Price: $16.00

Publisher: Stockbridge, Autora Izdavums: 1973

Seller ID: 003780

Condition: Very Good +


152pp. Photographs . A very good, clean, bright copy. Scarce, not held by LNB.With a presentation inscription by the author. Romas katolu garidznieks. Dz. 1891.g. Dekans, superiors. Latgaliski. Autora bernibas un jaunibas atminas . View more info

Image for Gadijuma Karakalps

Gadijuma Karakalps

By: Ivans, Dainis

Price: $14.00

Publisher: Riga, Vieda: 1995

Seller ID: 004026

Condition: Very Good +


380 pp. Illustrated. Includes a chronology of events. "Ar aizrautibu var lasit par notikumiem, kas risinas Latvijas teritorija: Baltijas Celu, Tautas Frontes darbibu, barikadem utt. Un tas viss ir tik del, viena merka - lai panaktu Latvijas neatkaribu. Latvieu starpa valda vienotibas sajuta, kas diez vai vel kadreiz tik spilgti izpaudisies. Sais nodalas ir rakstits par notikumiem, kas izmainija visu latvieu dzives." ( Atlants) Tautas frontes priekssedetaja Daina Iva... View more info

Image for Mana Pulka Kauju Gaitas

Mana Pulka Kauju Gaitas

By: Janums, Vilis

Price: $33.00

Publisher: Eutin, Author's Publication: 1953

Seller ID: 004081

Condition: Very Good +


293pp. Dj shows some wear to extremities, else a very good, clean, unmarked copy. 15pp. illus. including 4 watercolour plates. " Izcilakais no latviesu komandieriem, manuprat, ir pulkvedis Vilis Janums (1894 - 1981), "Daugavas Vanagu" (1946) dibinatajs un vaditajs. No latvju virsnieku rakstita vina "Mana pulka kauju gaitas"" (1953) Legiona kauju taktiska apraksta kvalitates zina vertejama visaugstak." (G. Kalme) View more info

Image for Atminu Celos

Atminu Celos

By: Kursitis, Stanislavs

Price: $14.00

Publisher: Rezekne, Latgalales kulturas centra Izdevnieciba:

Edition: First Edition

Seller ID: 004048

Condition: Good+


175pp. Light crease to front cover. Pages starting to age, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Kursitis bija viens no tiem kuri padomju okupanti velejas dabut ka savu cilveku bet kuriem tas neizdevas... gluzi otradi. Sis slepenaas pieziimes ir Kursisa Latvijas okupacijas sakumgadu lieciibas. Ar Janinas Kursites ievadrakstu. View more info

Image for Ceribas Un Vilsanas  Latviesu Karavira Dzives Stasts

Ceribas Un Vilsanas Latviesu Karavira Dzives Stasts

By: Lasmanis, Aleksandrs

Price: $25.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1963

Seller ID: 003200

Condition: Very Good


272pp. Dj. shows some light wear to edges, enclosed in a clear mylar protector else a very good, tight, unmarked copy. Table of contents. Photographs, documents. " ...par laikmetu, kas ietver ka Pirmo ta Otro pasaules karu... sie memuari atskiras no citiem ar faktu bagatibu, precizitati..." ... "Bija ari tadi kas skreja pie vaciesiem, lai tur tiktu pierakstiti labak par citiem un panaktu savu, un ar to kaitetu latviesu interesem... ir cilveki, kas labprat dod celu citi... View more info

Image for Latviesu Karazenu Un Meitenu Stasti II

Latviesu Karazenu Un Meitenu Stasti II

By: Lielkajs, Arvids; Vizulis Oskars

Price: $18.00

Publisher: Riga, Fonds Latvijas Vesture: 2001

Seller ID: 003976

Condition: Very Good +


470pp. Photographs. Very small, neat printed ownership sticker on front free endpaper. A very good, clean, tight, bright copy. "Mes, sis gramatas sastaditaji, pateicamies ikvienam bijusam Gaisa speku izpaligam un izpalidzei, kuri bez honorara ir atlavusi publicet vinu uzrakstitas atminas. Mes ceram, ka gramata uzrakstitas atminas palidzes jaunas paaudzes lasitajam saprast ta laika apstaklus un izprast tos ikdienas dzives grutumus, ko izcieta latviesu zeni un meitene... View more info

Image for Slepeni   Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem

Slepeni Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem

By: Melnais, Peteris ( J. Mazulans )

Price: $11.00

Publisher: Riga, Sellers: 1993

Seller ID: 003979

Condition: Very Good +


121pp. A very good, clean , unmarked copy. Spine faded. Agenta piedzivojumi, uzdevumi un atminas cekas darba noverojot tautiesus gan Latvija gan Zviedrija ..... Velak J. Mazulans atgriezies Latvija, un 1993. gada ar segvardu Melnais Peteris izdota vina brosura "Slepeni. Par cekas darbibu Raga 1960. gados pret latviesiem". Ta laikam domata ka sava veida greksudze----- " ( Letonica) View more info

Image for Ka Tas Lietas Tika Daritas

Ka Tas Lietas Tika Daritas

By: Niedra, Andrievs

Price: $13.00

Publisher: Gauja: 1987

Seller ID: 004091

Condition: Very Good


339pp. Some light wear to spine and cover surface, else a very good, clean, unnarked copy. "Vesturiski interesanti memuari " par brivibas cinam --- aprakstiti: Indrikis fon Striks (Heinrich fon Stryk) Otto Goldfelds-Zeltins Balodis un Manteifels Niedras Kabineta sezu protokoli Cesu Kaujas -- Niedru ienida Ulmana laika, ienida sarkano laika, nav vinu ieredzejusi ne trimda, ne dzimtene, ne ari izprasta vina politika Latvijas Atbrivosanas kara, nostadot vinu ka tautas no... View more info

Image for Meza Meitas  12 Sievietes Par Dzivi Majas, Meza, Cietuma

Meza Meitas 12 Sievietes Par Dzivi Majas, Meza, Cietuma

By: Reinsone, Sanita

Price: $16.00

Publisher: Riga, Dienas Gramata: 2015

Edition: First Edition

Seller ID: 004056

Condition: As New


363pp. Photographs, notes. " Gandriz visos stastijumos atkartojas lidziga struktura - rupju neapenota berniba neatkarigaja Latvija, gimene, vecaki, tad okupacija, kars, straujas varu mainas un lemums pretoties; dzive meza, lemums legalizeties vai gusts, izsutijums un tad - "dzive ka parasti". Citai ieiesana meza ir bijis gimenes lemums, citai - uzticibas parbaude tikko pielaulatajam viram, citai nav bijis izveles, jo padomju varas drosibas iestazu uzmaniba jau likusi ... View more info

Image for Kara Gaitu Dienasgramata 1944-1945

Kara Gaitu Dienasgramata 1944-1945

By: Slaidins, Raimonds Gunars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Laiks: 2009

Seller ID: 004043

Condition: Very Good +


"Raimonda Gunara Slaidina Kara gaitu dienasgramata, 1944-1945 ir autentiska dienasgramata, kas rakstita II Pasaules kara laika jauniesa valodas stila ar daudziem toreiz lietotiem "zaldatu izteicieniem", ka ari ar ta laika vacu armijas terminologiju. Taja var izjust gan patriotisko patosu, gan 17 gadus veca zena emocijas par peksni zaudeto gimenes ligzdu un dzimto zemi." ( V. Gaike) View more info

Image for Riga Toreiz    Atminas

Riga Toreiz Atminas

By: Vetra, Mariss

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1955

Seller ID: 004087

Condition: Very Good +


328pp. Dj. with tiny chips and edgewear and neatly mended tears; enclosed in attractive mylar protector, otherwise a very good, clean, bright, tight copy."Operdziedonis Mariss Vetra atminu gramata, no talas Toronto Kanada atskatoties uz savu jaunibu divdesmito gadu Riga. Portreteti tadi izcili politikas un kulturas darbinieki ka Z. Meierovics, J. Cakste, F. Barda, E. Virza, J. Sudrabkalns, V. Grevins, E. Smilgis un daudzi, daudzi citi." View more info