Category: Zinatne/Filosofija ( Science/Philosophy)

Sort

showing 1-15 of 31

Image for A Study of Rudolfs Blaumanis

A Study of Rudolfs Blaumanis

By: Ziedonis, Arvids

Price: $20.00

Publisher: Hamburg, Helmut Buske Verlag, 1979


532pp. Cover edges and spine show some slight wear, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Hamburger Philologische Studien 48 " This is the first major study on Rudolfs Blaumanis in the English language; it is, in fact, the most thorough study on Blaumanis in any language thus far. The purpose of the study is to familiarise English speaking scholars and students of literature with the life and works of Blaumanis, some of his contemporaries, and those literary ... View more info

Image for Apgada "Zelta Abele" ilustrets bibliografiskais raditajs ar papildinajumiem un Pielikumiem

Apgada "Zelta Abele" ilustrets bibliografiskais raditajs ar papildinajumiem un Pielikumiem

By: Osis, Laimonis, Pupa, Guntars

Price: $40.00

Publisher: Riga, Literatura Un Maksla, 1993


287pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. A numbered edition - this copy: 425/500. Izdevniecibas gramatu katalogs " ietverti ari raksti par izdevçju M. Gopperu." ( LNB) View more info

Image for Arheologija Un Etnografija XII   Apcerejumi Par  Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.

Arheologija Un Etnografija XII Apcerejumi Par Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.

By: Mugurevics, E. Et al. ( Edited by)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1978


159pp. Illustrated. Brief summary in Russian and German. A very good, clean, bright, tight copy. Saturs: Prieksvards I.Loze. Neolita celtnu vietas Austrumbaltija. J, Graudonis. Apdzivotiba un celtnieciba Mukukalna. E, Snore. Celtniecibas liecibas Kivtu apmetne. A. Zarina. Krasnis Salaspils Laukskolas libiesu 10. - 13. gs. ciemu vietas. A. Caune. Rigas 13. - 14. gs. "mura nami" ( stenhus) T. Berga. Latvijas 10. - 12 gs. dzivesvietas iegutas monetas. K. Pelda. L... View more info

Image for Arheologija Un Etnografija XIII  Latvijas Lauku Apmetnu Un to Celtniecibas Vestures Problemas

Arheologija Un Etnografija XIII Latvijas Lauku Apmetnu Un to Celtniecibas Vestures Problemas

By: Cimermanis, S. ( Edited By )

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1979


155pp. Illustrated. A very good, clean, tight, copy. Brief summary in Russian and German. Saturs: I. Lauku apmetnes feodalisma un kapitalisma periodos. M. Kuplais. Par zemnieku apmetnu veidosanos Piebalga laika no 17. gs. lidz 20. gs.sakumam. I. Priedite. Libiesu apmetnu veidosanas Baltijas juras Kurzemes piekraste. S. Cimermanis. Celtnes Latvija 17.gs. 60. gados ( Pec J. Sturna celojuma albuma skicem.) L. Dumpe. Kuts pamattipu attistiba Latvija lidz 18. gs. beig... View more info

Image for Augstas Gudribas Gramata No Pasaules Un Dabas  1796 Gada Izdevuma Teksts Ar Komentariem

Augstas Gudribas Gramata No Pasaules Un Dabas 1796 Gada Izdevuma Teksts Ar Komentariem

By: Stenders, Gothards Fridrihs Stender, Gothard Fridrich

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma, 1988


572pp. Illustrated Gramata ietilpst K. Karula un J. Stradina aceres par Stendera kulturvesturisko nozimi un sasniegumiem. "Augstas gudribas gramata no pasaules un dabas" iznak 3 reizes (1774., 1776., 1796.) un ir pirma popularzinatniska gramata latviesu valoda par geologijas, geografijas, fizikas, astronomijas zinatnu jautajumiem. Visvairak Stenders rakstijis par Zemi, tas formu un virsmu, Saules lielumu un karstumu, Zemes griesanos ap savu asi un ap Sauli u.... View more info

Image for Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju

Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa, 2000


189pp. Some light wear to covers, else a very good, clean copy. " "Saja gramata vins (Muks) pieversies latviesu folklorai, kura saskata Austrumu religijas iezimes. Tapat ka budisma latviešu folklora netiek uzsverts pretstats starp Dievu un cilveku, labo un launo, dzivibu un navi, gaismu un tumsu. Darbs Amerika piedzivojis tris izdevumus, tulkots ari italiesu, portugalu, japanu valoda. Gramata ir secigs turpinajums ieprieksejai: Latvju velis Junga un arhetipiska... View more info

Cilveks Un Neredzamais Starojums Praktiska Rikstnieciba To Var Katrs

By: Baskevics, Arnolds Indrikis

Price: $10.00

Publisher: Riga, Lidums, 1996


79pp. Illus. "Daudzreiz palidzejis ar padomu cilvekiem, kur rakt akas, celt majas....vairaku gramatu un publikaciju autors par rikstniecibas, tautas dziedniecibas ... jautajumiem" No satura: Udens aderu starojumu iedarbiba uz cilveka veselibu...Udens aderu noteiksana ar redzi un tausti... Akas raksanas vietas noteiksana... uvc. View more info

Image for Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam  Autora Redakcija

Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam Autora Redakcija

By: Muks, Roberts

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 2001


106pp. Some light wear to covers, else a very good, clean, unmarked copy. Lekciju kurss. Apzina un pasaule - Visaptverosa apzina - Personiga identitate - Ego stiprums un bez-egoiba - Aizmirsta Kristietiba - Viegla filozofija - Kristietiba un Dzenbudisms - Aizkapa dzive - Cilveka kermenis - Drosiba un nedrosiba - Pravietis un mistikis. View more info

Image for Imagining the Nation History, Modernity and Revolution in Latvia

Imagining the Nation History, Modernity and Revolution in Latvia

By: Eglitis, Daina Stukuls

Price: $20.00

Publisher: University Park, Pennsylvania State University Press, 2002


265pp. Index, Notes, Bibliography, Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "This well-documented study is a significant contribution to t he scholarly literature on postcommunist transition and includes a useful bibliography of Latvian- and English- language sources." (R.P. Peters) "Eglitis finds that in virtually all aspects of life the guiding sentiment among Latvians has been a desire for normality in the wake of the "deformations" tha... View more info

Lacplesis, Karalis Arturs Un Svetais Grals

By: Ankrava, Sigma

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC,

Edition: Second Edition


279pp. Almost as new. Illustrated; bibliography. 2. papildinatais izdevums. "Gramatas pirmaja dala ir dots pilnigs Artura un Sveta Grala legendu parstasts, otraja dala - so legendu analize. Kaut ari tas var pastavet neatkarigi viena no otras ka divi dazadi zinatniska darba modeli, autores iecere bija pasniegt tas kopa, gramatas kompoziciju veidojot ta, lai pirma dala kalpotu ari tas ipasas noskanas radisanai, kas apbur lasitajus un vel sodien liek rakstniekiem un lit... View more info

Image for Latvia A Selected Bibliography.

Latvia A Selected Bibliography.

By: Ozols, Zelma Aleksandra

Price: $15.00

Publisher: Washington, Karl Karusa, 1963


144pp. A very good, clean, tight copy. Although published in 1963, entries are current for holdings in US libraries up to 1957, on account of the author's untimely death. The bibliography decribes significant publications in various languages about Latvia in some 120 US libraries. View more info

Image for Latviesu Arste  Jeb Isa MacIba No Tam Vajibam  Un No Sas Zemes Zalem, Ar Kuram Cilvekus Un Lopus Var Arstet Un Izzalot.

Latviesu Arste Jeb Isa MacIba No Tam Vajibam Un No Sas Zemes Zalem, Ar Kuram Cilvekus Un Lopus Var Arstet Un Izzalot.

By: Lange, J.

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 1991


253pp. Selected facsimili extracts from the popular1768 medical periodical In the original Latvian of the period. A very good copy. Commentaries, bibliography, extensive glossary or dictionary. "1991. gada Riga izdeva gramatu "Latviesu Arste: jeb isa maciba no tam vajibam un no sas zemes zalem", kura bija apkopoti raksti no visiem laikraksta numuriem kopa ar plasiem komentariem, paskaidrojumiem un skaidrojoso vardnicu.[1] Latviesu Arste" (vecaja druka... View more info

Image for Latviesu Trimdas Izdevumu Raditajs 1945.-1947./48.

Latviesu Trimdas Izdevumu Raditajs 1945.-1947./48.

By: Velde, J

Price: $16.00

Publisher: Nuremberg [?], Rumaks, 1948


194pp. typewritten mimeograph..300 copies Scarce. Good + -very good condition. Pages uniformly age toned. Lower spine chipped. Else a sound, tight, unmarked copy. Unikala agras trimdas bibliografija. Labs trimdinieku kulturalo rosibu parskats. View more info

Image for Latvijas Ligzdojoso Putnu Atlants 1980-1984. Latvian Breeding Bird Atlas 1980-1984.

Latvijas Ligzdojoso Putnu Atlants 1980-1984. Latvian Breeding Bird Atlas 1980-1984.

By: Priednieks J.; Strazds M.; Petrins A.

Price: $25.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1989


349. Extensively illustrated ( Birds in b&w) with sighting locations for each species listed. Text in Latvian, English and Russian " Maps of distribution demonstrate the occurence of all bird species. In addition, breeding biotopes are chasracterized, for some species data on breeding density are given -" View more info

Image for Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs

Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs

By: Grinens, V. (Edited by)

Price: $39.00

Publisher: Ottawa, Latvian National Federation in Canada, 1980

Edition: Reprint Edition


599pp. Photographs, tables, art reproductions. Reprint of the 1940 Riga Lauksaimniecibas Parvaldes Izdevums. Almost as new. "Es domaju, ka mums, deputatiem, vajadzetu domat par tautas ritdienu. Loti labi materiali ir 1940.gada izdotaja ne Bibele, bet gramata "Latvijas zeme, zemnieki un vinu darbs". Visi lauku jautajumi tur ir tik labi sakartoti. (U. Veldre 1997) "Macisimies pazit so zemi, tas apstradataju-zemnieku dzivi un darbu tais ramjos, kadus tos sai zeme ir nosp... View more info