Category: Ticiba (Religion / Beliefs)

Sort

showing 1-15 of 61

7 Sprediki

By: Calitis, Juris

Price: $10.00

Publisher: Riga, Klints, 1997


31pp. Very good, clean, bright copy. "Spredikiem piemit dzila gudriba, vienkarsiba un tiesums, tapat ka macitaja personibai, kas ir briva no svetuligas izliksanas. Si gramatina Septini sprediki ir neliels ieskats evangelija vesti, ko apliecina teologa un macitaja Jura Calisa sprediki." View more info

Image for Ap Lielo Dzives Miklu  Problemu Risinajumi

Ap Lielo Dzives Miklu Problemu Risinajumi

By: Kundzins, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Auseklis, 1955

Edition: Third Edition


249pp. A very good, clean, sound copy. Tresais, paplasinatais izdevums. " Prof. K. Kundzina gramata "Ap lielo dzives miklu" 17 esejas. Tanis izcelas tris galveno problemu grupas: rakstura audzinasana un pilnvertigas personas veidosanas, gimenes problemas un religiski jautajumi. Gramata, starp citu, atrodas mums zimiga un svariga eseja "Musu trimdas jaunatne vertibu krustcelos." (J. Gaita) View more info

Ar Atvertu Sirdi Ka But Lidzjutigam Katru Dienu

By: Dalailama, Vina Svetiba [Dalai Lama]

Price: $12.00

Publisher: Riga, Atena, 2003


155pp. Very good, almost as new, clean, tight, bright copy. Translated into Latvian by Paula Praulina. " Es loti ceru, ka sis mazas gramatinas lasitajs iegus sev izpratni par budismu un daziem galvenajiem panemieniem, ka budisma praktizetaji vairo lidzjutibu un gudribu sava dzive. Panemieni, kas aprakstiti gramatas nodalas, ir no trim budisma svetajiem tekstiem." (V.S. Dalailama) View more info

Image for Atminas Mani Tapsanas Gadi

Atminas Mani Tapsanas Gadi

By: Kundzins K(arlis)

Price: $12.00

Publisher: Leldaa's Apgads, 1968


157pp. Dj. shows some light wear to back cover, else avery good, clean, tight copy, enclosed in an attractive clear dj. mylar cover. " Slimibas del archibiskaps prof. Dr. theol. K. Kundzins savu dzives stastu diemzel nav paguvis nobeigt; tas visuma ietver laiku lidz 1. pasaules karam, taja iesniedzoties"(izdevejs) "Gados, kad viens otrs mana vecuma jaunietis mekleja piedzivojumus talos juras braucienos vai tika ierauts Krievijas revolucijas virpuli, manas ... View more info

Image for Bhagavadgita  Sveta Dziesma

Bhagavadgita Sveta Dziesma

By: N/A

Price: $13.00

Publisher: Riga, 1999


155pp. A very good, clean, tight, bright copy. No sanskrita atdzejojis Valdis Bisenieks. "Bhagavadgita ir sena indiesu poema, kas izklasta hinduistu religiju un filozofiju. Ta ir 700 rindu dala no eposa Mahabharata ko hinduisti pienem par Upaniadas kodolu un religisku doktrinu. Bhagavadgitas vide ir filozofiska saruna, kas notiek kaujas ratos starp dievibu Krisnu un princi Ardzu-nu. Kuruksetas kaujas lauka kara vadonim un princim uznak saubas par jegu karot un cinities... View more info

Image for Biskaps Jazeps Rancans Rakstu Izlase

Biskaps Jazeps Rancans Rakstu Izlase

By: Tichovskis, H(ermanis) Editor

Price: $18.00

Publisher: Astras Apgads, 1977


291pp. Notes. A very good, almost as new copy. Original clear plastic dj. Sejuma kodolu veido pasa redaktora sacereta 104 lp. gara laikmeta perspektiva lieliski ieprojekteta R. biografija un vina darbibas novertejums, kam seko 16 laikabiedru apceres 4 nodalas (Dzive un darbs; Cilveks, garidznieks un patriots; Valstsvirs un diplomats; Darbs latviesu organizacija un sabiedriba). -- biskaps Jazeps Rancans bija ne tikai liela veriena humanists un garidznieks, bet ari dzils... View more info

Image for Devotional Theology  Meditations on Christian Existence

Devotional Theology Meditations on Christian Existence

By: Grislis, Egil

Price: $12.00

Publisher: Wyndham Hall Press,


153pp. As New. "Egil Grislis is an accomplished theologian, with a scholarly knowledge of Christian History" --- "a wise and witty book, learned and literate, often surprising, and refreshingly original" View more info

Dieva Milestibas Speka Dzejoli

By: Gaide, Ivars

Price: $14.00

Publisher: Gaismas Rits, 2000

Inscription: Signed by Author


188pp. "It labi apzinos, ka sis dzejolu rindas nav vertejamas pec merauklas, kadu lieto izciliem dzejniekiem. Tomer ceru, ka caur tam Dievs jus uzrunas ka kopeja Dieva cela gajejus - svetcelniekus. Tas ir bijis galvenais noluks sis dzejas un meditaciju publicesanai." (Pravests I. Gaide) View more info

Dieva Stunda Karla Kundzina Dzejas

By: Kundzins, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Minneapolis, Leldaas Apgads, 1972


95pp. 800 copies. A very good, clean, tight copy." Lielo teologu atstatais garigais mantojums jaapgust no jauna. Musu apzina ienak it ka pilnigi jauni un nedzirdeti vardi un darbi, ko saspridzinato dievnamu drupas un sadedzinato gramatu pelni nav aprakusi. Butu svetigi izdot da┼żadu konfesiju garidznieku dzejas antologiju, lai poetiska valoda izteiktie religiskie pardzivojumi un dzives pieredze ir pieejama ikvienam" (Anda Lice) View more info

Image for Dieva Varda  Dzamaikpleinas Trisvienibas Latviesu Ev. Lut. Draudzes 100 Gadi

Dieva Varda Dzamaikpleinas Trisvienibas Latviesu Ev. Lut. Draudzes 100 Gadi

By: Reiters, L. Postiljons,J.

Price: $14.00

Publisher: Jamaica Plains, Jamaica Plain Trinity Latvian Lutheran Church, 1994


117pp. Illus. NEW. "Rakstot Dzamaikpleinas Trisvienibas ev.-lut. latviesu draudzes vestures apskatu, janoverte reta iespeja izmantot ka autentiskus avotus draudzes protokolu gramatas, kas saglabajusas no draudzes dibinasanas lidz sim laikam. Parlasot veco protokolu nodzeltejusas lapas, labi varam iepazities ne tikai ar apstakliem, kados nodibinajusies draudze, bet ari ar pirmo latviesu ieceļotāju socialo stāvokli, kulturalo rosibu, tapat ka ar palidzibas d... View more info

Image for Dievadziesmas

Dievadziesmas

By: Brastins Ernests

Price: $20.00

Publisher: Chicago, Latvju Dievturu Draudzes Izdevums [A Kalnaja spiestuve], 1970

Edition: Third Edition


127pp. Very good, clean, tight copy. "Ta, iznaca tris vina [Brastina] sastaditas dainu izlases Latvju Dieva dziesmas (1928), Latvju tikumu dziesmas un Latvju gadskartu dziesmas (abas 1929), kuras medz devet par dievturu svetajiem rakstiem." View more info

Dievam Tevzemei Brivibai Svetrunas

By: Apkalns, Peteris

Price: $12.00

Publisher: Gauja, 1984

Edition: Second Edition


Reissue of the 1939 edition. Slight bump to top rear cnr., else a very good, clean, bright, tight copy. Viens no izcilakajiem kancelrunatajiem brivas Latvijas laika bija toreiz plasi pazistamais Armijas macitajs Peteris Apkalns. - Apkalna sprediku valdzinajums nav pierakstams to oratoriskajam prieksnesumam vien, ari to saturs bija brivibas laika latviesiem loti tuvs un nozimigs. Liela dala gramatas sprediku ir veltita latviesu karaviriem - Vinu varonibu un patriotismu,... View more info

Image for Dievatzina  Vedas Un Dainas

Dievatzina Vedas Un Dainas

By: Raudupe,Rudite

Price: $16.00

Publisher: Riga, Madris, 2002

Edition: First


296pp A very good, clean, bright, tight copy. This first hardcover edition has a more substantial heft to it than the second paper edition. "Dievatzina vedas un dainas" apskata Latvijas gara mantojumu - dainas - no filosofiska, gariga un psihologiska viedokla, salidzinot dainas pausto dziveszinu ar macibam, ko lasam Indijas vedas. Lidztekus dzili filosofiskai vedantiskai interpretacijai, autore min daudz praktisku piemeru no ikdienas dzives un bagatina savu analizi ar ... View more info

Image for Dievs Ir Tepat  Pirma Iepazisanas Ar Kristietibu

Dievs Ir Tepat Pirma Iepazisanas Ar Kristietibu

By: Rubenis, Juris; Subacs, Maris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC,


286pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Si gramata veletos but pirmas iepazisanas starpnieks cilvekiem, kas gribetu vienkari uzzinat par Dievu, par attieciba-m ar Vinu, par kristietibas pamatjautajumiem. Kristietiba pasreiz pastav dazadas konfesijas, tacu Kristus ir viens. Ir svarigi paraudzities pari konfesiju robezam uz Kristus vests buti-bu." ( Izdevejs) "Apgada prezidente Vija Kilbloka, kas neslepj savu piesardzibu pret macita-ju viedokliem, apgalvo, ka vi... View more info

Image for DP   Gramatas "Cilveks Bez Majas" Otra Dala

DP Gramatas "Cilveks Bez Majas" Otra Dala

By: Lusis, Arnolds

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, LeLBA Apgads, 1986


214pp A very good, clean, bright, tight copy.. ( atminas izdotas tris sejumos - sis ir trsais.) No 1947g. 1. janvara, Eslingena lidz 12. augusta Halifaksa. "No Kureliesiem un vinu tragisko likteni.. begsana uz Vaciju un macitaja gaitas Vacijas kara pedeja posma juku laikos - lidz kara noziedznieku meklesana beglu nometnes... "Atkal jautaju: kad tiesas Stalinu un vina satrapus? Bez Stalina atbalsta Hitlers diez vai butu so karu uzsacis" ( Autors) View more info