Category: Valoda (Language)

Sort

showing 1-15 of 39

Image for 6K Kas Ko Kad Kur Kapec Ka

6K Kas Ko Kad Kur Kapec Ka

By: Rungis, Aivars

Price: $16.00

Publisher: Latviesu Preses Biedribas Izdevums, 1971


116pp. A very good clean, tight copy. Printed in typewriterscript. " Sis rokas gramatas uzdevums ir instruet laikraksta reportieri. --- Latviesu periodika trimda liecina, ka noluks izstradat sadu gramatu ir gadiem veca ideja. Savukart nepieciesamiba celt celt reportieru arodnisko varesanu un jaunu reportieru instruesanu augusi no dienas diena. -- Si rokas gramata var but noderigs paligs ikvienam laikraksta lasitajam, lai vins izveidotu pats savu kritisku vai izvertet... View more info

Image for A Study of Rudolfs Blaumanis

A Study of Rudolfs Blaumanis

By: Ziedonis, Arvids

Price: $20.00

Publisher: Hamburg, Helmut Buske Verlag, 1979


532pp. Cover edges and spine show some slight wear, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Hamburger Philologische Studien 48 " This is the first major study on Rudolfs Blaumanis in the English language; it is, in fact, the most thorough study on Blaumanis in any language thus far. The purpose of the study is to familiarise English speaking scholars and students of literature with the life and works of Blaumanis, some of his contemporaries, and those literary ... View more info

Image for Anglu Ipasvardu Atveide Latviesu Valoda

Anglu Ipasvardu Atveide Latviesu Valoda

By: Ahero, Antonija

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne,


223pp. Bibliography. An as new, unread copy "Gramata sniedz valodas prakse nepieciesamos ieteikumus un izverstu teoretisku pamatojumu par ipasvardu - personvardu un geogra-isko objektu nosaukumu - atveidi latviesu valoda. Gramatas pamatuzdevums - iespejami preciza orig,ina-lvalodas izrunas atveide. Taja lietotajs atradis norades: ka anglu ipasvardam raksturigo atskiribu starp ortografisko un fonetisko formu saskanot ar latviesu valodas ortografisko un fonetisko form... View more info

Image for Anglu-Latviesu Necenzetas Leksikas Skaidrojosa Vardnica   Ap 1200 Vardu Un Skaidrojumu

Anglu-Latviesu Necenzetas Leksikas Skaidrojosa Vardnica Ap 1200 Vardu Un Skaidrojumu

By: Berzins, Peteris ( Compiled By )

Price: $13.00

Publisher: Riga, Avots, 2003


Vardnica ieklauti 12000 vardu un teicienu, kasaptver ta saucamas "nepieklajigas" dzives sferas, kas oficialaja leksikografija un vardnicas parasti tiek ignoretas. Aptverta 20. gs. lietota un anglu vardnicas fikseta leksika, kas papildinata ar vardiem un teicieniem no jaunakas literaturas un videofilmam anglu valoda. Vardnica ir skaidrojosa, ta nedod tiesu tulkojumu, bet attiecigo vardu un vardkopu literari neitralu skaidrojumu. View more info

Image for Baltu Valodas

Baltu Valodas

By: Dini, Pjetro Umberto

Price: $20.00

Publisher: Riga, Jana Rozes Apgads, 2000


574pp. Extensive bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Tr. by Dace Meiere. " Gramata "Baltu valodas" ir viena no apjomigakam un vispusigakam musdienu monografijam baltu filologija. P.U. Dini darbs sniedz parskatu par baltu ( latviesu un lietuviesu, ka ari prusu, kursu, jatvingu, selu, zemgalu) valodam gan vesturiskaja aspekta, gan musdienu zinatnes konteksta, ka ari stasta par so valodu runataju kopienam, to kulturu un vesturi." ( Izdevejs) View more info

Image for Bazilija Plinija Slavas dziesma Rigai  Der Ruhmgesang auf Riga The Encomium to Riga.

Bazilija Plinija Slavas dziesma Rigai Der Ruhmgesang auf Riga The Encomium to Riga.

By: Plinius, Basilius

Price: $20.00

Publisher: Riga, Jumava : Latvijas kulturas Fonds, 1997


428pp. NEW Encomium inclitae civitatis Rigae metropolis Livoniae. Polyglot Edition. Latin facsimile; Latvian, English, German and Russian translations. ( Includes facsimili of the 1595 bedition) Includes esays on both the Encomium and its Author repeated in all four languages.) View more info

Image for Bildu Abice

Bildu Abice

By: Stenders, Vecais [ Stender, Gotthard Friedrich ]

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma, 1977


43pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. This printing has the attractive red faux leather binding. Colour facsimili of the original 1787 edition followed by essays in Latvian. " Budams Apgaismibas laikmeta macitajs, skolotajs, petnieks, Stenders ipasi pieversas tautas garigajai un laicigajai izglitosanai, tostarp lasisanas un rakstisanas macisanai. Vins iestajas par jaunas lasisanas sistemas izveidi un 1787. gada izstrada-a pirmo ilustreto abeci &#... View more info

English-Latvian Dictionary Anglu-Latviesu Vardnica 4th. Revised and Enlarged Edition Aprox. 22 000 Entries

By: Rashkevich, J; Sosar, M; Timenchik, L

Price: $16.00

Publisher: Riga, Avots, 1985


818pp. Handy, concise, desk size dictionary. Vardnica domata ... studentiem, ka ari visiem tiem, kas macas anglu valodu, lasa anglu valoda.... View more info

Image for Fabulas  Utrais Izdavums Ar M. Buksa Apceri Par Fr. Trasunu Un Jo  Literaru Darbeibu

Fabulas Utrais Izdavums Ar M. Buksa Apceri Par Fr. Trasunu Un Jo Literaru Darbeibu

By: Trasuns, Francis

Price: $18.00

Publisher: Latgalu Izdevniceiba, 1964

Edition: Second Edition


108pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Augsta makslinieciska limeni ir sarakstitas fabulas, to sizetu pamata lielakoties ir aktuali sabiedriski notikumi. F. Trasuna fabulas verojams iss, gleznains stastijums, dziva, suliga valoda, kas ir istas fabulas neatnemama sastavdala. -- Trasuna fabulas sava laika bija loti popularas, seviski skolu jauniesu vidu." ( Rezeknes centrala biblioteka) View more info

Image for Ievads Latviesu Tautas Dzeja  I Dala   Metrika Un Stilistika

Ievads Latviesu Tautas Dzeja I Dala Metrika Un Stilistika

By: Berzins, Ludis

Price: $28.00

Publisher: Chicago, Baltu Filologu Kopa Cikaga, 1959

Edition: Reprint Edition


404pp. A very good, attractive, clean, tight copy. "Metrika un stilistika, ko si gramata sniedz, netikdaudz grib sistamatizet un iztirzat metra un stila jautajumus visparim, ka ar se skarto problemu palidzibu veicinat latviesu tautas dzejas dzilaku izpratni." ""Varetu sacit, ka tautas dzeja ir musu gariga tevzeme, kas mums piedereja jau tad, kad vel nebijam paspejusi klut kungi sava dzimtaja zeme" ( L. Berzins). View more info

Image for Ievads latviešu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.

Ievads latvieŇ°u literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.

By: Bicolis, Janis

Price: $11.00

Publisher: ASV, Ramave, 1991


175pp. An almost as new copy. "Japatur prata, ka sie materiali aptver laiku latviesu literatura lidz 70. gadam" Gramata ir labs kodoligs ievads latviesu literatura, itseviski tas sakumos. View more info

Image for Latgalu Uzvordi, Palames Un Dzymtas Vols 1 &2

Latgalu Uzvordi, Palames Un Dzymtas Vols 1 &2

By: Latkovskis, Leonards

Price: $45.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevnieciba, 1968


Vol 1. 375pp +16 and Vol 2. 443pp +16. Interesting ephemera. on half title to V1. Two stammps One in Latgalian and German commemorating the second Latvian song festival in Hannover 1968 and the other a German postage stamp with a German cancellation commermorating the song festival. See jpg. (Latgalian Publishing Co. Catalogues included in each volume. Vol2 published in 1971. Both vols. very good, clean bright and tight. " Neapsaubami si gramata veic savu pecv... View more info

Image for Latvian Literature Under the Soviets: 1940-1975

Latvian Literature Under the Soviets: 1940-1975

By: Ekmanis, Rolfs

Price: $20.00

Publisher: Belmont, Nordland Publishing Co., 1978


533pp. A very good, clean, bright, tight copy. (Dr. Ekmanis deals in turn with the first year of Soviet rule (1940-1941), Latvian Communist writers in the Soviet Union, 1941-1945, Literary Decline During the Period of Zhdanovism, Latvian Literature During the First Thaw, 1953-1957, the Aftermath of the Thaw, 1957-1960, and, finally, the Battle for Cultural Autonomy. There are eighty-six pages of notes, and a massive "selected bibliography" of seventy-five pages." (Litu... View more info

Image for Latviesu Literaras Valodas Fonetika

Latviesu Literaras Valodas Fonetika

By: Laua, A(lise)

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne, 1969

Edition: Second Edition


153pp. Photographs, diagrams. A Good ++ copy . Light crease to front cover , some faint wear to spine. Otrs papildinats izdevums. "Latviesu valodas fonetika peti latviesu valodas fonetiskos lidzeklus -- valodas skanas, varda uzsvaru, zilbi, zilbes intonaciju, ka ari visu fonetisko lidzeklu mijiedarbibu. ---- View more info

Image for Latviesu valoda pirms simt gadiem: "Peterburgas Avizu" sabiedriski politiska leksika.

Latviesu valoda pirms simt gadiem: "Peterburgas Avizu" sabiedriski politiska leksika.

By: Roze, L.

Price: $11.00

Publisher: Riga, Latvijas Vasts Izdevnieciba, 1962


89pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. " Nozimigs ir "Peterburgas Avizu" veikums latviesu literaras valodas veidosana; seviski tas sakams par vardu krajuma bagatinasanu un attirisanu no nevelamiem vacu valodas aizguvumiem. Saja darba aplukota "Peterburgas Avizu" sabiedrisi politiska leksika." View more info