Category: Geografija (Geography)

Sort

showing 1-15 of 24

Image for 100 Dizakie Un Svetakie

100 Dizakie Un Svetakie

By: Enins, Guntis

Price: $17.00

Publisher: Riga, Lauku Avize, 2008


293pp. Profusely illustrated, Photographs, maps. Almost as New "Autors gramatai izvelejies Latvijas 100 dizkoku muza stastus. Tie ir izjutu piesatinati un vesta par pasiem resnakajiem, kuplakajiem, garakajiem, skaistakajiem un vesturiskaja piemina bagatakajiem koku vectetiniem. Stastijumu papildina koku vizitkarte: izmeri, vecums, adrese un precizas geografiskas koordinatas. Pie katra dikoka ir ievietota apkartnes karte, kura noradita ta atrasanas vieta un citi turi... View more info

Image for A Journey to Nowhere Detours and Riddles in The Lands and History of Courland

A Journey to Nowhere Detours and Riddles in The Lands and History of Courland

By: Kauffmann, Jean - Paul

Price: $15.00

Publisher: London, Maclehose Press, 2012


"Having first heard of Courland from Mara, a former lover, when he was a student in Canada in the 1960s, Kauffmann seems at first to be looking for something: a notion of the country of Mara’s birth; the character of the Courlandians; the grave of his cousin’s father, forcibly conscripted by the Nazis and killed in Courland in the Second World War. He finds none of these things, but, in a captivating and circumlocutory fashion, gleans amongst the ruins built by Courl... View more info

Image for Aku - Aku  Lieldienu Salas Noslepums

Aku - Aku Lieldienu Salas Noslepums

By: Heijerdals, Turs (Heyerdahl Thor)

Price: $13.00

Publisher: Gramatu Draugs, 1959


315pp. Occasional photographs. Neat gift inscription on half title, Map endpapers. A very good copy enclosed in a clear mylar protector. "Gramata Aku-Aku: Lieldienu salas noslepums lasitaju aizved laika, kad Heijerdals pieversas Lieldienu salas sen apraktajiem noslepumiem (burtiska nozime). Vina devums sis salas izpete ir ieverojams. Heijerdals ar savu komandu ir veicis plasa meroga izrakumus un viniem izdevas aprakstit sala atrastas akmeni izcirstas statujas, iz... View more info

Antologija Ta Zeme Ir Musu Latviesu Topografiskas Dzejas Antologija

By: Johansons, Andrejs (Compiled by)

Price: $24.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1958


359pp. Attractive dark blue faux leather binding with gilt bands and type on spine. Handwritten presentation on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. "kaut cik prava apjoma atrodama topografiska dzeja - lirika un liroepika, kas ietver noteiktu Latvijas vietu telojumus." (A. Johansons) Dzeja sadaliti sekojosi ... Daugava, Riga, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale. View more info

Image for Baltijas Jura Senajas Kartes

Baltijas Jura Senajas Kartes

By: Spekke Arnolds

Price: $32.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1959


48 pp. 10 foldout maps with several other smaller maps. Neat signiature on front free endpaper, else an attractive, very good copy. Enclosed in mylar protector. Sakartojis Arnolds Spekke Mag. Phil., Dr. Phil. Ar 22 atteliem. Dj, very good with some mild sunning, enclosed in clear Brodart mylar protector, a very good, clean, tight, bright copy. " A. Spekki vienmer interesejusi kartografija. So milestibu labi vareja manit vina "Dzintara celos". Parsteigum... View more info

Image for Das schone Kurland - ein deutches Land.  Mit 155 Abbildungen   Erstes Bis Zehntes Tausend

Das schone Kurland - ein deutches Land. Mit 155 Abbildungen Erstes Bis Zehntes Tausend

By: Meisner, Carl

Price: $35.00

Publisher: Munchen, Piper, 1917


156pp. Numerous photographs, bibliography. Presentation incription in a fine neat hand on half title with an unobtrusive previous owner's name and stamp on ffe. A very good, clean, tight copy. Contents: Land und Landschaft; Kurland in Ordenszeiten; Das Herzogtum Kurland; Kurland im neunzehnten Jahrhundert; Russifizierung und Revolution; Schlußbetrachtung."Skatu albumi. Gramatas autors censas pieradit, ka Kurzeme ir vacu zeme. Sniedz Kurzemes geografijas un vesture... View more info

Dzive Pie Juras Verojumi Latvijas Jurmalas Zveiniekciemos No Kolkas Lidz Ainaziem

By: Veldre, Vilis

Price: $12.00

Publisher: Minneapolis, Tilta Apgads, 1963

Edition: Second Edition


237pp. Originally published in 1938 "Vilis Veldre ar divriteni apceloja visu Lavijas piekrasti, ielukojoties katra zvejnieku ciema. No celojuma piezimem tapa gramata "Dzive pie juras" "Veldres celojumu apraksti ir loti vertigs un augstvertigs Latvijas dabas, geografijas un saimnieciskas dzives izzinas materials." (V.Veldres muzejs) View more info

Image for Ikskojot Pa Latviju Celojuma Piezimes

Ikskojot Pa Latviju Celojuma Piezimes

By: Stinkuls, Alfreds

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Latviesu Nacionalais Fonds, 1988


404pp. Photographs. An unmarked, clean, bright, tight copy. Very faint vertical crease on spine "Gramata ir uzrakstita ceriba, ka ta varetu ierosinat latviesus vairak apmeklet savas zemes visattalakos nosturus un palidzet saglabat atmina aizejosa laika iezimes, ka ari pastastit par -- senvietam un pieminekliem ----(Autors) View more info

Kurzemes Pilsetu Senas Koka Ekas 17.gs. - 19. gs. Vidus

By: Jansons, Gunars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1982


182pp. Numerous illustrations, line drawings, photographs. "atspogulojas gan tautas celtniecibas senas tradicijas, gan sava laika makslas stilu iezimes." ..." par dazadu pilsetu seno koku apbuvi kopuma, eku raksturigako planojumu, konstruktivo un arhitektonisko risinajumu, apluko pilsetu koka celtniecibas piemineklu saglabasanas un restauracijas problemas."(Zinatne) View more info

Image for Latvijas Autocelu Atlants 1:200000

Latvijas Autocelu Atlants 1:200000

By: Turlais, Janis Editor

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jana Seta, 2002


340pp. A very good, clean, bright, tight copy. Table of Contents and important information for drivers in Latvian, English, German, Russian. Maps of cities, towns and villagesat 1:20000 Maps of larger city surroundings at 1: 100000. This paricular publication won the Canadian mapmakers international competion when it was published. Still a very useful travel guide. View more info

Image for Latvijas Ligzdojoso Putnu Atlants 1980-1984. Latvian Breeding Bird Atlas 1980-1984.

Latvijas Ligzdojoso Putnu Atlants 1980-1984. Latvian Breeding Bird Atlas 1980-1984.

By: Priednieks J.; Strazds M.; Petrins A.

Price: $25.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1989


349. Extensively illustrated ( Birds in b&w) with sighting locations for each species listed. Text in Latvian, English and Russian " Maps of distribution demonstrate the occurence of all bird species. In addition, breeding biotopes are chasracterized, for some species data on breeding density are given -" View more info

Image for Latvijas Udens Dzivinosais Speks

Latvijas Udens Dzivinosais Speks

By: Viks, Ivars

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava, 2011


156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gr... View more info

Image for Latvju Enciklopedija Vol1, Vol2, Vol3. With Supplement

Latvju Enciklopedija Vol1, Vol2, Vol3. With Supplement

By: Svabe, Arveds

Price: $72.00

Publisher: Stockholm, Tris Zvaigznes, 1950


Vol1.957pp. Vol2- -1916 Vol3 - -2879 Supplement 214pp. A very good, attractive set. Arveds Svabe Zviedrija bijis redaktors trim "Latvju enciklopedijas" sejumiem, kuri iznaca piecdesmitajos gados Stokholma un vel sodien ir liela ciena dazadas valstis dzivojosu latviesu gimenes. Piemeram, talaja Australija si enciklopedija ir gandriz katra latviesu maja. Ta jau pusgadsimtu kalpo ka bagatigs uzzinu avots par Latviju. Ari sodien enciklopedija tiek biezi pieprasita Latvij... View more info

Image for Musu Balta Daugava  Stasts Ar Atteliem Par Daugavu, Laivam Un Laiviniekiem.

Musu Balta Daugava Stasts Ar Atteliem Par Daugavu, Laivam Un Laiviniekiem.

By: Marnics, Harijs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1966


283pp. Numerous b&w photographs, maps. Glossary of Daugava river terms, in Latvian.Very good, clean, tight copy. Dj. very good with some very slight wear.." Bagatigi ilustreta... Musu balta Daugavu ar tas laivam, laiviniekiem, straumem, sekliem, kracem, parceltuvem un tiltiem ..." xx View more info

Image for Musu Latvijas Udeni   Stasts Ar Atteliem Par Baltijas Juru, Latvijas Ezeriem Un Upem

Musu Latvijas Udeni Stasts Ar Atteliem Par Baltijas Juru, Latvijas Ezeriem Un Upem

By: Ludvigs, Pauls

Price: $17.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1967


318pp. Very good clean, tight, bright copy in almost as new condition; Illustrated: photographs, maps, drawings. Substantial bibliography. "-- paradijas zvejniecibas specialista Ludviga spraigais izsekojums Latvijas "lielako udens tvertnu" attistibai, zvejas lauzu dzivei, kugosanas gaitam no senas pagatnes lidz musdienam ar iesniegsanos tala nakotne. Kugu kazas, smilsu pludi, ilgi svineta kurzemnieku Pateicibas diena18.februari ----- dzintara drudzis, svetitas olas, Kur... View more info