Category: Maksla (Art)

Sort

showing 1-15 of 84

Image for 35 Ielapi Feletonu Krajums

35 Ielapi Feletonu Krajums

By: Acuks; Drumais; Rirdans (

Price: $12.00

Publisher: London, E. Rirdana Apgads, 1951


125pp. Illustrated. Some minor edgewear and light ageing, else a good, clean, sound, unmarked copy. Ar Rirdana humoristiskam ilustracijam."Jaatceras Acuka, Druma un Rirdana feletoni" "- Kadel feletona popularitate saglabajusies lidz musu dienam? Varbut tadel, ka to var lasit bez piepules. Nevienam nepatik tiesi izteikta pamaciba vai kritizesana, bet sasutumu par sabiedribu, izsmietu joku stastina, izlasis katrs un pasmiesies pat tad, ja nesapratis, kam si satira adre... View more info

Image for Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

By: Brancis, Maris

Price: $12.00

Publisher: [ Riga ], Apgads Mantojums, 2006


132pp. Almost as new. Detailed bibliography and listing of the artist's work. Numerous colour photographs of the artist's work. Two page summary in English. "Tas ir stasts par identitates saglabasanas dramatismu citu tautu ielenkuma, par to, ka makslinieka pardzivojumi gariga pasaule ienes noteiktas izmainas radosa snieguma." (J. Brancis) " " Ka Kalmite kluva pazistams ar savam kletim un rijam, ta musu vidu Janis Zuntaks kluva slavens ar savam ziemas ainavam." ( Ilze Pr... View more info

Image for Atmodinatas Atbalsis

Atmodinatas Atbalsis

By: Vitols, Hugo

Price: $15.00


366pp. A very good, clean, tight copy. Autors gramatas pirma dala pieversas 19gs. makslinieka K. Huna gaitam. Otra dala veltita latviesu makslas izstadem 1939. g. Parize un Londona un vietejo preses atsauksmem. View more info

Image for Augusts Annuss 1893 -1984

Augusts Annuss 1893 -1984

By: Lace, Rasma

Price: $24.00

Publisher: Riga 2005, Jumava,


182pp. References. Brief summary in English Illustrated. b&w and colour illustrations "Augusta Annusa monografiska biografija. ---uzzinam, ka tapa jaunais makslinieks, ka veidojas Makslas akademija. Makslas vesturnieku ne reizi vien aprakstito "bumbistu" izstadi: profesora Jana Tillberga un vina domubiedru sarikoto izstadi parodiju, kas bija versta pret modernistiem, galvenokart t.s. Rigas grupas maksliniekiem, autore trakte ar nesleptam simpatijam pret akademiski par... View more info

Image for Auseklis Bauskenieks  Baus 88  Gleznas

Auseklis Bauskenieks Baus 88 Gleznas

By: Konstants, Zigurds

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma, 1990


Unpaginated. 22.5 cm x 23 cm 83 colour illustrations with b&w photographs accompanying an essay about the painter. A very good, clean, tight, unmarked copy. Summaries in Latvian Russian and English. A mostly gentle surrealist whose satire is not without its humour. View more info

Image for Bajara Dziesmas

Bajara Dziesmas

By: Kalnins, Nikolajs

Price: $12.00

Publisher: Dzintarzeme, 1946


89pp A very good, clean, tight, uniformly aged copy. Some light wear and sunning to spine. Four full page illustrations by Vidbergs. "Kalnina dzeja ir viegli lasama, viegli uztverama un saprotama." Bajara dziesmas uzbur idealizetu saulainu diza latviesu bajara pasauli, ka garigu eliksiru trimdnieka samocitai dveselei. View more info

Image for Caks Padegs Riga  30.gadi

Caks Padegs Riga 30.gadi

By: Kalnacs, Janis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma, 1985


124pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. " Krajuma nodoms ir izdevies. Paradits, ka Caka sakotneja dzeja ir raupjs, tiess, bet izsmalcinats sitiens ar iedomu spogulu neskaitamam atbalsim, kas aizskan bezgaliba. Savukart Padega realitates teli liekas atplivojusi no taliem gaisiem un trauslo, bet merktiecigo liniju vijums peksni nokritis kroga, ielas mala, kaut kuriene no - bezgalibas. Un ja abiem maksliniekiem jautatu: "Kas ir skaistums?" vini atbildetu: "Tas v... View more info

Image for Chansons De Bilitis

Chansons De Bilitis

By: Louys, Pierre ( Pjers Luiss )

Price: $13.00

Publisher: Riga, Avots, 1990

Edition: Reprint Edition


80pp. Facsimili edition. Original published by Ars in Riga, 1928. A very good, clean, tight copy. Erotika vienmer ir bijusi viena no galvenajam temam S. Vidberga dailrade, turklat pieredze trauku apgleznosana palidzeja vinam rast kongenialu grafisku izteiksmi. Sajas ilustracijas maksliniekam ir izdevies iedzivinat seno grieku pasaules izjutai piemitosu miesas un gara harmoniju---" (Avots) J.Sudrabkalna tulkojums. View more info

Image for Coral Castle: The Mystery of Ed Leedskalnin and His American Stonehenge

Coral Castle: The Mystery of Ed Leedskalnin and His American Stonehenge

By: McClure, Rusty; Heffron, Jack

Price: $20.00

Publisher: USA, Ternary Publishing, 2009


161pp. Photographs. NEW Unread " Edward Leedskalnin, an eccentric Latvian immigrant, built Coral Castle in the 1920s and '30s. Working alone with primitive tools, he quarried, carved, and set in place over 1,100 tons of coral rock, creating what is commonly known as the American Stonehenge. How he accomplished this amazing feat remains a mystery. Some believe he was simply a talented stonemason and engineer. Many others believe he had somehow harnessed anti-gravity pow... View more info

Davis Dievputnins

By: Kalnins, Nikolajs

Price: $18.00

Publisher: (Lincoln), Sauleskalns, 1983


142pp. Extensively illustrated by R. Birzgalis. Dj. enclosed in clear plastic protector. "Sadarbiba ar humorigo ilustratoru Reini Birzgali, gramata - Kalnins homoresku veida telojis latviesu trimdnieku raibos liktenus, sakot ar beglu nometnu laikiem Vacija - divainos un neierastos piedzivojumus Savienotajas Valstis un nobeidzas ar ... latviesu pensionaru izdaribam majas un sabiedriba." (N.Valtere) View more info

Image for Devinpadsmit

Devinpadsmit

By: Kovalevska, Margarita

Price: $17.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma, 1973


382pp. Illustrated b&w +four colour reproductions. a very good, clean, tight, bright copy. Dj. very good+. "To var lasit ka (..) saistosu dokumentu , kas paver vartinus uz (devinpadsmit) gadigas meitenes psichi...Tiesi kulturvesturiska zina varbut Devinpadsmit ir vel vertigaka gramata.(ka astonpadsmit) Ta ir par Latvijas Makslas akademijas pirma kursa studenti Margaritu Kovalevsku 1929./30. gada, un vinas pazinu galerija pavid ne viens vien velak pazistams profils."(G.... View more info

Donalds Daks Jubilejas Komiksu Gramata

By: Disney, Walt

Price: $15.00

Publisher: Riga, Egmont Latvija, 2004


79pp. No Danu valodas tulkojusi Egita Dardeta Almost as new condition. "Par godu slavena pilena Donalda Daka dzimsanas dienai izdevnieciba "Egmont Latvija" laidusi klaja gramatu "Donalds Daks. Jubilejas komiksu gramata". saja krajuma - 7 aizraujosi stasti no Donalda dzives. View more info

Image for Dulla Daukas Piezimes  Impresijas Un Ekspresijas

Dulla Daukas Piezimes Impresijas Un Ekspresijas

By: Lapenieks, Vilis

Price: $16.00

Publisher: Gauja 1980, 1977


399pp. Photographs. An as new, bright, tight copy. Very good dj enclosed in mylar protector. "sis gramatas caurviju pavadiens ari bus - filma. Galvenakarta latviesu filma un tas gaitas no pasiem pirmsakumiem lidzpat musu dienam"(1977) "Ka Zvejnieka dela rezisors esmu palicis lauzu atmina tikai tapec, ka ta bija pirma ista latviesu makslas filma, kas guva sensacionalus panakumus ne tikai Latvija, bet ari arzemes" (V. Lapinieks) View more info

Image for Eros: Autumn 1962, Volume One, Number Three

Eros: Autumn 1962, Volume One, Number Three

By: Ginzburg, Ralph ( Editor)

Price: $37.00

Publisher: New York, Eros Magazine Inc, 1962


96pp. Numerous illustrations . Some light edge and corner wear with light, general aging else an attractive, tight, unmarked copy . VG to VG+. This is the Marilyn Monroe issue. " In 1962, Ginzburg began publication of his first major work, Eros, which was a quarterly hardbound periodical containing articles and photo-essays on love and sex. Only four issues of Eros were published. ( Wikipedia) pgs. View more info

Image for Ganuzena Darbi Un Nedarbi  Bernibas Atminas

Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas

By: Bebru Juris ( Juris Bebris )

Price: $10.00

Publisher: Riga, ?, 1992

Edition: Second Edition


94pp. illustrated. Cover and 22 line drawings by Kronenbergs. Neat gift inscription on t.p. Reissue of the 1942 Gulbis Riga edition. Precise date of second edition not known. Jaukas maza laukuzena bernibas atminas "Bebru Juris savos [pedagogiskos] darbos pauda audzinasanas idealu: jaunatne ir jaaudzina tikuma, dailuma un Tevzemes milestibas gara, tadejadi audzinasanas merki bija saistiti ari ar pozitivu rakstura iezimju veidosanu." (Baiba Kalke) View more info