Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

Showing 1-20 of 93

Image for Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985

Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985

By: Alsupe, A; Kargane A.

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1988

Seller ID: 001971

Condition: Very Good +


220 pp. Extensively illustrated with colour photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Latvian folk art -- including weaving, embroidery, ceramics, jewelry, woodwork.. Brief summary in German and Russian. "Gramata paraditi tautas lietiskas makslas meistaru izstradajumu zanri. Illustrativa materiala ietverti galvenie prieksmetu tipi un popularakie varianti. View more info

Latviesu Folkloristikas Vesture Pamatvirzieni Un Fakti

By: Ambainis, Ojars

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1989

Seller ID: 000679

Condition: Very Good +


124pp. Photographs; copies of many original title pages. ".... izsekots latviesu folkloras attistibas procesam... notika plasa nacionalas kulturas vertibu apzinasana. Jaunlatviesi izversa un popularizeja folkloras vaksanas darbu kuru rezultata radas plasas folkloras materialu publikacijas un pirmie zinatniskie petijumi" (Izdevejs) View more info

Image for Latviesu Tautas Teikas  Izcelsanas Teikas  Izlase

Latviesu Tautas Teikas Izcelsanas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma ( Compiled and Introduced by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1991

Seller ID: 001463

Condition: Very Good +


484pp. Small mild crease to lower front cnr, else a very good, clean, tight copy. Extensive glossary/dictionary, List of source material; Thematic index. Krajuma ievietotas teikas vesti par zemes reljefa veidosanos, par dzivas un nedzivas dabas izcelsanos, par to savdabigo ipasibu rasanos. Seni priekstati, tautas iztele savijas ar rupigiem dabas verojumiem ar praktiska darba dzive gutam zinasanam. --- Krajuma galvenokart ietvertas lidz sim nepublicetas teikas no Latvi... View more info

Latviesu Tautas Teikas Vesturiskas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma (compiled by)

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1988

Seller ID: 000009

Condition: Very Good


462pp. "... Krajuma dotas lidz sim agrak nepublicetas teikas..." "Gramata iepazistina ar latviesu tautas bagato un satura daudzveidigo vesturisko teiku klastu Krajuma ietvertas teikas par Latvijas vesturiskam vietam, personam un notikumiem." (Zinatne) View more info

Latviesu Tautas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma (compiled by)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba:

Seller ID: 001208

Condition: Good + +


437pp. Illustrated with Senhof's vignettes full page b&w drawings reflecting a heroic folkloric, albeit attractive style. Corners bumpted and worn, else a good++ clean, tight, unmarked copy. Includes removable foldout map of Latvia to be used to locate geographical sources for these folktales. Gramata sakas ar Ancelanes pagaraku ievadu, latviesu tautas teiku raksturojumu. Seko teikas sadalitas sados tematos: Kosmiskas un meteorologiskas paradibas. Zeme un tas virsma... View more info

Image for Vai Lacplesis Bija Karalis Arturs Legendas Versijas Petijumi

Vai Lacplesis Bija Karalis Arturs Legendas Versijas Petijumi

By: Ankrava, Sigma

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2000

Seller ID: 003332

Condition: Very Good


271pp. Some very light bumping to rear cover, else a very good, bright, tight, unmarked copy. Gramatas autore ---- ir Latvijas Universitates profesore, kops1977. gada Svesvalodu fakultates docetaja, kas lasa lekcijas par anglu un indiesu literaturu, par viduslaiku un renesanses literaturu, ka ari par Lielbritanijas vesturi un kulturu. Gramatas pirmaja dala atstastitas daudzas legendas par karali Arturu, Apala galda bruniniekiem un Sveto Gralu. Otra dala nodarbojas ar ... View more info

Latviesu Tautas Dziveszina 3 Godi

By: Auns, Osvalds (compiled by)

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1991

Seller ID: 000720

Condition: Very Good


191pp. Bibliography. Tresa gramata cikla "Latviesu tautas dziveszina" Gramata "Godi" ieklauti raksti par musu sencu gimenes godu ritualiem sakot ar krustabam un beidzot ar bedibam. Aprakstus papildina tautas dziesmas. Tam pievienots bagatigs nosu materials..." View more info

Image for 88 latviesu tautas dejas un Apdares (88 Latvian Folk Dances and Choreographies)

88 latviesu tautas dejas un Apdares (88 Latvian Folk Dances and Choreographies)

By: Balins, Arnolds

Price: $42.00

Publisher: Toronto, Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba Kanada: 1973

Seller ID: 003950

Condition: Almost As New


141pp. In Latvian. Includes choreographies and musical notation. A very good, clean, tight, bright copy - Almost as new Teoretiski raksti un apskats : Originalrakstu izlase; Tautas dejas un kopas pasaule; Latvisku deju jaunrade; Latviesu tautas deju un rotaldeju elementi; Deju analize -- Latviesu tautas dejas un apdares, kuras tauta pienemusi : sis gramatas lietotajiem; Paru dejas; Paru dejas ar grupu deju raksturu; Trisparu dejas; Cetrparu dejas; Astonparu dejas; Dej... View more info

Image for Sena Latvija

Sena Latvija

By: Balodis, Fr(ancis)

Price: $20.00

Publisher: Chicago, Dzimta Zeme: 1956

Edition: Second Latvian

Seller ID: 003532

Condition: Good+


214pp. Extensively illustrated with photographs, drawings, maps. 1000 copies. Reprint of the 1938 edition Cover illustration shows some light fading, slight flaring to covers, neat ownership sig on ffe. else a very good, clean tight, unmarked copy. "Excellent book about archaeological evidence of prehistoric peoples in Latvia. Problem: It focuses mainly on Latvia". (M. Hougardy) "Vesture ir loti specigs jaunatnes pilsoniskas audzinasanas lidzeklis" (Autors) View more info

Image for Krisjana Barona Atminas

Krisjana Barona Atminas

By: Baron Lina

Price: $13.00

Publisher: Gaujas Apgads: 1981

Edition: Second Edition

Seller ID: 003023

Condition: Very Good +


214pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. Small neat ownership sticker on front endpaper. Ownership sig. on rear endpaper. Reprint of the 1924 Valters un Rapa Riga edition. " Liels paldies Lidijai Barona kundzei un apgadam, kassaredzejusi si atjaunota un papildinata izdevuma vajadzibu! ( Nikolajs Kalnins) Kr. Barons nevelejas, lai sikaki, intimaki vina dzives un personibas attelojumi naktu klaja vina dzives laika. Tadel, tagad, pec vina naves nod... View more info

Image for Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )

Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )

By: Berzins, Uldis. Translated By

Price: $29.00

Publisher: Riga, Janis Roze: 2015

Seller ID: 003667

Condition: New


364pp. Illustrated. Pirmo reizi latviesu valoda iznacis senislandiesu mitologisko un poetisko tekstu kopojums "Eddas dziesmas"- Tie ir teksti, kas atstajusi milzigu ietekmi uz Ziemeleiropas literaro mantojumu daudzu gadsimtu garuma, to petisanai zinatnieki visa pasaule nereti veltijusi visu muzu. Latviesu valoda senos tekstus pieejamus darijis dzejnieks Uldis Berzins, savukart komentarus un skaidrojumus sniegusi senskandinavu valodas un kulturas zinataji Inga Berzina ... View more info

Image for Latvju Neratnas Anekdotas

Latvju Neratnas Anekdotas

By: Birkerts, P[eteris]

Price: $14.00

Publisher: Eutin, Andr. Ozolina Apgads: 1954

Seller ID: 000372

Condition: Good +


637pp. 1000 copies. Inner hinges starting to wear, mild yellowing, else a sound, clean tight copy." Bagatas gimenes telpu dekoresanas nolukos medz gramatas kaudzes it ka izmetat uz galdiem. Tas ir riskanti, jo, dazreiz veseliem sejumiem no izdevejiem pasutinot, gadas, ka uz galdiem noklust neratnas tautas anekdotes un dziesmas." [T.Bezmers] View more info

Latviesu Tautas Miklas

By: Birkerts, P[eteris] (originaly Compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1992

Seller ID: 000590

Condition: Very Good


109pp. Table of contents. This edition edited by Z. Stikute. " Izdevums sagatavots pec 1927. gada iznakusa izdevuma "Latvju tautas miklas" Ko sakartojis P. Birkerts." View more info

Image for Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas

Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas

By: Birzgalis, Reinis (illustrator)

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds: 1971

Edition: Facsimili Reprint

Seller ID: 003139

Condition: Very Good +


167pp. Facsimili of the 1942 edition. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Esmu loti priecigs, ka esat nodomajusi vel reizi izdot manas ilustretas "Latvju Dainas". Kerieties pie darba" ( R. Birzgalis) View more info

Image for Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas

Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas

By: Birzgalis, Reinis (illustrator)

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 002804

Condition: Very Good +


167pp. Facsimili of the 1942 edition. Neat prtesentation dedication on blank half title. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Esmu loti priecigs, ka esat nodomajusi vel reizi izdot manas ilustretas "Latvju Dainas". Kerieties pie darba" ( R. Birzgalis) View more info

Latviesu Tautas Miklas - Izlase

By: Bortnikovs, E. ( Compiled by)

Price: $10.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1960

Seller ID: 001231

Condition: Very Good


82pp. Dj. a little creased and worn but enclosed in an attractive mylar protector, else a very good, clean copy. " Ja senajas tautas dziesmas pirma karta atspogulojas cilveku jutas un pardzivojumi, bet pasakas ierosina klausitaju fantaziju un izteli, tad miklas veicina cilveka prata darbibu, attapibu, pieradina to rupigi verot dazadus prieksmetus, dabas paradibas un sadzives attiecibas."(M. Gaile) Kosmiskas un dabas paradibas; Augu valsts; Dzivnieku valsts; Cilv... View more info

Image for Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

By: Brastins Ernests

Price: $18.00

Publisher: Riga, Dievturu Draudzes Izdevums: 1929

Edition: First Edition

Seller ID: 002839

Condition: Very Good


87pp. A very good, uniformly aged, clean, unmarked copy. Inside covers have some light tape residue probably from a former paper cover. "Tomer neviena raksta nav meginats sakartot plasos materialus par latviesu tikumiem sada parskatama un aptverosa sistema --- gribu visa isuma seit tadu sistemu uzmest." (Autors) View more info

Image for Latvju Tikumu Dziesmas

Latvju Tikumu Dziesmas

By: Brastins Ernests

Price: $16.00

Publisher: Latvju Dievturu Sadraudzes Izdevums (Raven): 1976

Edition: Second Edition

Seller ID: 000783

Condition: Very Good +


119 pp. Reprint of the 1929 edition . Gift inscription on ffe. else a very good, clean, tight copy. Ar Arvida Brastina prieksvardiem. " Brastins atlasija t.dz. par Dievu, Laimu un Maru, ta izdalot dievestibas kodolu. Atlasot un izkartojot tikumu dziesmas, atklajas tautiskas tikumibas saturs " (j. Silins) " Latviesu tikumibas principi, kadi tie redzami musu tautdziesmas, ir dabiski izaugusi no pasas tautas sirds" ( Brastinu Ernests) View more info

Image for Janits Naca Par Gadskartu  Janu Dziesmas

Janits Naca Par Gadskartu Janu Dziesmas

By: Brastins, Arvids Selected By

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zelta Abele: 1944

Seller ID: 002720

Condition: Very Good


128pp. with 15 full page blue green yellow folkloric thematic illustrations and many monochromatic thematic page decorations. Rebound , originally in a paper cover. Blue binding has a couple of small nicks on the spine and some very light wear, some light page yellowing at the edges, else an attractive copy. View more info

Image for Latvju Dievadziesmas    III Iespiedums

Latvju Dievadziesmas III Iespiedums

By: Brastins, Ernests

Price: $22.00

Publisher: Latvju Dievturu Sadraudze: 1980

Edition: Third Edition

Seller ID: 003234

Condition: As New


127pp. As New " Retai kadai citai tautaizdevies ietvert Dieva ideju tik gaisos, dailos telos, ka mums. To jautis ikviens, kas saks risinat seno dievadziesmu kamolu. Vins tudal atskartis, ka latvji ir lielas ipatnejas religijas mantinieki un ka si manta nav atmetama." (E. Brastins) View more info