Category: Proza (Prose)

Sort

showing 1-15 of 460

"Sejejs Izgaja set" Romans

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1976


172pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Sejejs izgaja set" ir turpinajums romanam "Masas", kur aprakstitas divu masu, Daumas un Ildzes, dzives trimda. Sejejs stasta par nelaikes Daumas dela, Ildzes padela, Saimona atsacisanos no makslinieka dzives un pieversanos kristietibai. Darbs sastav no Saimona vestulem Ildzei, kuras jaunais evangelists apliecina savu ticibu ar parliecibu, kam butu japielip lasitajam." ( J. Silenieks) Bez saubam sis ir ... View more info

...un Piedod Mums Musu Vainu Romans

By: Raudive, Konstantins

Price: $14.00

Publisher: Chicago, Allfreda Kalnaja Apgads, 1959


259 pp. Scarce 750 copies. D,j. veryclean, but with some slight wear to extremities, else a very good, clean, tight, bright copy. "Sai gramata autors risina piecu cilveku liktenus, kas saistiti draudziba, milestiba, un lauliba. -- . Teloti musdienu cilveki, kas deg visu butni ardetajas kaislibas un mokas jautadami: vai cilveks ir brivs, vai vins var un drikst sevi piepildit darot pari otram cilvekam, vai laime iespejama celot to uz cita nelaimes? --" (izdevejs) View more info

Image for 35 Ielapi Feletonu Krajums

35 Ielapi Feletonu Krajums

By: Acuks; Drumais; Rirdans (

Price: $12.00

Publisher: London, E. Rirdana Apgads, 1951


125pp. Illustrated. Some minor edgewear and light ageing, else a good, clean, sound, unmarked copy. Ar Rirdana humoristiskam ilustracijam."Jaatceras Acuka, Druma un Rirdana feletoni" "- Kadel feletona popularitate saglabajusies lidz musu dienam? Varbut tadel, ka to var lasit bez piepules. Nevienam nepatik tiesi izteikta pamaciba vai kritizesana, bet sasutumu par sabiedribu, izsmietu joku stastina, izlasis katrs un pasmiesies pat tad, ja nesapratis, kam si satira adre... View more info

Image for A Life Reviewed

A Life Reviewed

By: Lams, Visvaldis

Price: $13.00

Publisher: Moscow, Progress Publishers, 1979


252pp. A very good, clean, tight, bright copy. Dj has a very small chip out of the top ofthe rear panel, else dj. clean and bright. A portrait of the "working man" in the best traditions of Latvian realist writing with the tense rhythem of modern narrative and fine portraits of our contemporaries" ( Publisher) Although not quite openly a dissident, Lams wrote with an integrity which often was not acceptable to the Soviet literary establishment, yet on the other hand, e... View more info

Image for Abakuka Krisana Noveles La Chute d'Habacuc et Autres Nouvelles

Abakuka Krisana Noveles La Chute d'Habacuc et Autres Nouvelles

By: Adamsons, Eriks

Price: $14.00

Publisher: Omnia Mea, 2000


248pp. As new. Unread. Traduit du letton par Ncolas Auzanneau at Inta Geile Latviesu un francu valoda - Adamsona noveles, manuprat, var pielidzinat divaini skaistajam namu fasadem, ar kadam 19. gadsimta nogale un 20. gadsimta sakuma pasauli parsteidza jugendstils. Ari taja kopa saderas skietami nesavienojamais - milzigas sejas un pavu astes, rapuli, ziditaji, insekti un augi. Tomer neka dzive nesastopama jugendstila dekorejumos nav, ikviens elements ir atpazistams un m... View more info

Image for Adatas Ena

Adatas Ena

By: Aistars, Ernests

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatau Draugs, 1975


220 pp. Dj. shows some light wear to bottom of spine, else a very good, clean, bright, tight copy. Gramata iepita krietna dala realu vietu un notikumu, it seviski sakara ar narkomanijas apkarosanas iestadem un metodem. ---- Par jauniesiem un vinu problemam musu literatura ir daudzi rakstijusi un vel raksta, bet starp musu rakstniekiem tagad arpus Latvijas tikai divi ir tadi, kas nopietni spej iedzilinaties musdienu jauniesu psiche un dzives tveruma, --- Ernests A... View more info

Adzurdzonga

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1951

Edition: First Edition


223pp. Rebound in cloth with original cover included before half title. A couple of small spots on original paper cover, neat presentation on tp., consistent mild ageing throughout, else a very good, clean, tight copy. "Izbedzis baltiesu politieslodzitais, padomju Krievijas agitators, Kanadas zinatniska ekspedicija, senas Hijas teiksmaina valdniece visi vini satiekas Azijas vidiene un notikumi sagriezas neparedzama virpuli, kur katra nakama lappuse sagada lasitajam... View more info

Aizaugusa Drupas Cinitaju Atminas

By: Dzilums, Alfreds

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1968


256pp. Very good clean copy. some edgewear to dj. " Dziluma darbs ir daudzu cilveku atminu kopojums, galvenokart par laiku no 1944.-45. gadam, pasa autora dzives filozofijas caurausts un ar kommentariem par toreiz notikuso." --- View more info

Image for Ajurjonga

Ajurjonga

By: Eglitis, Anslavs

Price: $20.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1955


231pp. Dj. unfaded. A very good, clean, bright, tight, almost as new copy. An attractive book. Translated by L. Parks. "Ajurjonga displays the author's conception of the Far East in full scale. It is based on a thorough study of the past and present day problems besetting the folks of Asia. Above all, it is an adventure story of excessive tension, salted with wit and relieved by glimpses of humour, which can hardly leave the reader unconcerned." (publisher) View more info

Image for Akas Maja

Akas Maja

By: Abele, Inga

Price: $12.00

Publisher: Riga, Atena, 1999


163pp. Some occasional, brief, light unerlining, else a very good, clean, bright, tight copy. Stastos aprakstitie lauzi ne tuvu nepieder pie dizgaru un prata lielmeistaru kartas. Drizak jau, vesu aci paraugoties, tadi paklidusi un sociali neapzinigi lautini. Vide lielakoties viegli atpazistama - Rigas nomales grausti, lauku majas, mezi, purvi, talas satiksmes vilciens un tamlidzigas vietas. Viss piezemeti pieticigs. Un tomer: lasot Ingas Abeles prozu, nemitigi iznirs... View more info

Akla Iela

By: Lesins, Knuts

Price: $12.00

Publisher: Upsala, Daugavas, 1955


183pp. Dj. shows some edgewear, otherwise a very good, clean, tight copy. "Tapat ka dzive, sai novelu krajuma mainas tragiskais ar gaiso, pat feletonisko." View more info

Image for Alberta Cilpas Piedzivojumi

Alberta Cilpas Piedzivojumi

By: Sirmanis, Janis

Price: $14.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1959


186pp. Some light edgewear to dj, neat ownership stamp on tp., else a very good, clean, tight, bright copy. Veikls deku romans pieaugusiem, kuriem iepatikusies Kriksa un Toma piedzivojumi. Izdarigais Alberts Cilpa, bijusais legionars, Amerika mekle un atrod savu laimi... ari nonakdams ar saviem kumpeliem seno rietumkrasta Eldorado civilizacijas alas kur varonus piemekle visadi bistami piedzivojumi. xx View more info

Aldaune Romans

By: Toma, Velta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1960


287pp. Dj. shows some mild wear to extremities. else a very good copy. "Aldaune, manuprat, ir pirmais darbs, kura musu gaitas Latvija, Vacija un sai zeme [Kanada] nav aprakstitas, bet pardzivotas. Autore nav sais gados stavejusi mala, bet bijusi cinu centra - frontes lazarete, Berlines drupas, nometnu kulturas dzive..." [P. Vasarins] View more info

Image for Alkazars  Romans

Alkazars Romans

By: Kezbers, Karlis

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1979


212pp. Some slight wear to dj, else a very good, clean bright copy. "Romana galvena persona Janis Dzons Zebrenieks studenta gados aiz sagadisanas iekulas Spanijas kara nacionalistu puse. Velak vins ka Legiona virsnieks piedalas Volchovas un Kurzemes cinas, pedeja bridi izglabdamies ara no Liepajas. Vecuma dienas Zebrenieks vada Amerika, tuvinieku vidu, bet tomer gariga atskirtiba. Vina domas ir palikusas Kurzeme, vina dzive ir it ka apstajusies kapitulacijas diena....... View more info

Image for Alkimikis ( O Alquimista )

Alkimikis ( O Alquimista )

By: Koelu, Paulu ( Paulo Coelho )

Price: $25.00

Publisher: Riga, Janis Roze, 1998

Edition: First Latvian Edition

Inscription: Signed by Author


182pp. As New. SIGNED " Maruta: follow the signs" Edvina Raupa tulkojums. Gramata stasta par kadu aitu ganu, kam piedereja ganampulks un kurs devas uz Egiptes piramidam meklet bagatibas. ---- Galvena sis gramatas doma ir ta, ka viss pasaule ir ciesi saistits, respektivi, gan cilveki, gan lietas ir viens vesels, ko sauc par "Pasaules dveseli". Taja viss atgriezas un no turienes viss nak, un raditajs un raditais ir viens. Un ir tada valoda, ko saprot visi - ta ir Pasaul... View more info