Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Vesture (History)

 - 410 items found in your search
Vesture (History)

Click on Title to view full description

 
Dzimtene Sauc
1 Dzimtene Sauc
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1947 Paper Cover Very Good 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
140pp. Photographs. Small chip to base of spine, else a very good, clean copy. Inscribed on tp: "sanemta no LPSR repatriac. virsnieka Liepas sasaukta sapulce 1947.g. 8. decembri Rott***te " Dzimtene sauc bija domata izplatisanai latviesu vidu arzemes. Tur iespiestas repatriantu liecibas un vairaku latviesu kulturas darbinieku, inzenieru un technisko darbinieku uzaicinajumi saviem agrakiem darba biedriem atgriezties Latvija, ka ari raksti, kas apliecina, ka ikdienas dzive Padomju Latvija ir daudz labaka un vertigaka, neka dzive nometnes, kur ir darba trukums un nabadziba, un kur valda "Hitlera pakalpini, kuru rokas aplipusas tautas bralu asinim." " (L. Zalkalne) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvia
2 Latvia
Washington Latvian Legation Paper AS NEW 8vo. 
57pp. As New. No date (1987? 1988?) This booklet is the Latvian Legation's brief overview of the recent history of Latvia up to the date of publication. Included in the appendices are statements of the non recognition of the Soviet incorporation of Latvia, as made by various governments. The latest of the proclamations being that of Baltic Freedom Day. (Text in full) as signed by President R. Reagan) in 1987. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvijas Ieksejas Drosibas Nostiprinasanas Vesture 1918-1925
3 Latvijas Ieksejas Drosibas Nostiprinasanas Vesture 1918-1925
Gaujas Apgads 1979 Second Edition Paper Cover Very Good + 
258pp. Some very light wear to covers, else a very good, clean, tight, bright unmarked copy. Reprint of 1925 Riga edition. Photographs. Vesturisks parskats par Latvijas policijas un Aizsargu darbibu lidz 25. gadam. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Vidzemes Baznica Un Latviesu Zemnieks, Adamovics, L (udvigs)
4 Adamovics, L (udvigs) Vidzemes Baznica Un Latviesu Zemnieks
Mineapolis Sejejs 1963 Hard Cover Very Good + 
659pp. Extensive footnotes, index , bibliography. Reprint of the 1933 edition. This edition scarce - 400 copies. A very good, clean, tight, unmarked copy. Lielakais sasniegums Latvijas baznicas vestures rakstos un nacionalaja vestures skaidrojuma paradijas 1933. gada, kad L. Adamovics pabeidza un publiceja savu disertaciju. Gramata "Vidzemes baznica un latviesu zemnieks, 1710.-1740. kluva par Latvijas baznicas vestures klasiku. Adamovics vispirms aplukoja Zviedrijas baznicas istenoto "senas Vidzemes" parvaldi, tad pieversas temai par Vidzemi pec Liela Ziemelu kara un aprakstija smagi izpostito Vidzemi. ---aprakstija garidzniecibas, skolu un religiskas literaturas stavokli, ka ari draudzes dzives attistibu vienkarsaja tauta."(Dundagas vesture) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Dzons F. Kenedijs Un Latviesi  John F. Kennedy And The Latvians, Akmentins, Osvalds
5 Akmentins, Osvalds Dzons F. Kenedijs Un Latviesi John F. Kennedy And The Latvians
Vaidava 1964 Hard Cover Good+ Very Good + 
131pp, Photographs. Original clear plastic dj, closed hairline crack to outer front hinge, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Summary and additional text in English. " Par Amerikas Savienoto Valstu 35. preziodentu, nelaiki Dzonu K. Kenediju rakstits daudz gramatu, bet si bus pirma latviesu valoda. Ta stastis dazus episodus par aizgajusa ASV prezidenta saskari ar latviesiem dazados laikos." ( Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Es Solijos Atriebt  Kada Piemirsta Latviesu Brivibas Cinitaja Ernesta Minkas (1873 - 1940), Akmentins, Osvalds
6 Akmentins, Osvalds Es Solijos Atriebt Kada Piemirsta Latviesu Brivibas Cinitaja Ernesta Minkas (1873 - 1940)
Gaujas Apgads 1991 Trade Paperback Very Good + 
220 pp. Photographs, index. Some light wear to base of spine, else a very good, clean, tight, unmarked copy."Par latviesu pirmo politisko emigraciju jaunakas paaudzes tikpat ka neka nezina un ari vecakam paaudzem tas ir maz zinams vestures notikums. ---- Pec saglabatiem norakstiem radusies si gramata par Ernestu Minku un vina laika biedriem, par pirmo latviesu politisko partiju - (Latviesu Stradnieku Socialistu Savienibu 1902 - 1920) Lai nekristu krievu nezelastiba, Ernests Minka bega uz arzemem." (Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Lielais Kurzemnieks Amerika, Akmentins, Osvalds
7 Akmentins, Osvalds Lielais Kurzemnieks Amerika
Gauja 1980 1984 Trade Paperback Very Good + 
301 pp. Photographs. A very good, bright, tight, unmarked copy."Tikai no 1888. gada var sakt rekinat Amerikas latviesu vesturi pamatakmenus sai latviesu sabiedriskajai dzivei neliek neviens cits ka 1888. gada no Kurzemes iecelojusais latviesu galdnieks Jekabs Zibergs. Jau gadu pec ierasanas Bostona vins nodibina pirmo latviesu biedribu, kam driz seko dievkalpojumu un draudzes noorganizesana, un, materialajiem apstakliem uzlabojoties, vina iniciativa tiek nodibinats pirmais latviesu laikraksts Amerikas Vestnesis. Ari latvieu iecelotaju skaitam aizvien vairak pieaugot, Bostona patur savu lomu ka sabiedrisks un kultura-s latviesu centrs. Tur savukart liela nozime ir tiesi Ziberga darbibai. Diemzel, jau ap gadu simtenu main,u sakas latviesu skelsanas un naidosanas 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pretestibas kustiba okupacijas varam Latvija : Atminas un dokumentos no 1941. lidz 1956.gadam, Alkis, Ivars  (Edited by)
8 Alkis, Ivars (Edited by) Pretestibas kustiba okupacijas varam Latvija : Atminas un dokumentos no 1941. lidz 1956.gadam
Riga Sol Vita 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
366pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "Gramata stastits par latviesu nacionalo pretosanas kustibu krievu okupacijas varai. Uzrakstits no notikumu dalibnieku atminam un arhivu dokumentiem. Rakstitais ir veltits latviesu brivibas cinitajiem, kas vel dzivi, tiem, kas kapos un tiem, kuru kapa vietas nav zinamas -- cekistu nosleptas." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvia- Past and Present... 1918-1968, Anderson, Edgar  ( Edgars Andersons)
9 Anderson, Edgar ( Edgars Andersons) Latvia- Past and Present... 1918-1968
Waverly Iowa Latvju Gramata 1969 First Edition Hard Cover Very Good + Very Good 4to - over 9¾" - 12" tall 
528pp. Latvia past and Present... -1918-1968 by Dr. Edgar Anderson, San Jose State College, Cal. Historical Past in Pictures; Climate, Fauna and Flora; The Country and its Cities; People and Their Culture Conclusion, introduction and captions written by Ed. Dobelis. First edition Vol. I (Volume II never published) Extensively illustrated-photographs, drawings. Dj. shows light wear to extremities, enclosed in clear mylar covers, else a very good, clean, bright tight copy. In spite of Dobelis quaintly pasionate anticomunist rant in his introduction, this is an excellent overview of Latvia's history and culture by the authoritative latvian historian Edgars Andersons. Large heavy book; 2.1kg. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 37.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Cross  Road Country Latvia, Andersons , Edgars et al.
10 Andersons , Edgars et al. Cross Road Country Latvia
Waverly Latvju Gramata 1953 Hard Cover Very Good + No Jacket 4to - over 9¾" - 12" tall 
386pp. Illustrated. Comprehensive bibliography. A very good, clean, bright, tight copy. Contributing authors : Edg. Andersons, K. Kalnins, J. Silins, B. Jirgensons. V. Berzkalns, J. Rudzitis, A. Silins, Arv. Svabe. Alb. Auza, Rud. G. Shillwes. "--- There is a great need for a general survey text on the geographical situation of Latvia, her economic and social problems, the history and culture of the nation, the activities of Latvians abroad, and the future outlook of the country ----- As as result, a comprehensive study is made of the country and its people, its natural resources and e4conomic life, its history and modern society." (Alfreds Berzins) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvijas Brunotie Speki Un To Prieksvesture   Armed  Forces Of Latvia And Their  Historical Background, Andersons, Edgars
11 Andersons, Edgars Latvijas Brunotie Speki Un To Prieksvesture Armed Forces Of Latvia And Their Historical Background
Toronto Daugavas Vanagi 1983 Hard Cover Very Good + Gvido Augusts (cover) 
832 pp. Very good, clean, tight copy. In Latvian. Summary in English : pp773-787 Photographs. Maps. Extensive. bibliography and index. " Lasitaju rokas pirmo reizi nonak iespejami pilnigs parskats par Latvijas brunoto speku uzbuvi un vadibu, pa dalai balstoties ari uz autoram pieejano slepeno Latvijas armijas militaro literaturu." Heavy book. 1.6kg. Additional postage. Please contact Trimdadimd in advance for best shipping rates. 
Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvijas Vesture 1914 - 1920, Andersons, Edgars
12 Andersons, Edgars Latvijas Vesture 1914 - 1920
Stockholm Daugava 1967 Hard Cover Very Good + Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall Normunds Hartmanis (cover) 
754pp. Illustrations. Extensive bibliography, index. Detailed table of contents in English. A very good, clean, bright, tight copy with colour facsimili dj enclosed in clear mylar protector. "pirmais sada veida darbs, kas sniedz parskatu par sesiem Latvijas vestures sarezgitakajiem un izskirigakajiem gadiem. Gramata iedalita tris nodalas: 1) Latvija Pirmaja pasaules kara, 2) revolucijas mutuli un imperialisma znaugos un 3) cina par neatkaribu. ---Autora darbs ir ieverojams ieguldijums Latvijas jaunlaiku vesture, kas rakstits objektivi un dibinats uz plasiem materialiem un literaturu." (B. Kalnins) Heavy book. Extra postage, please contact Trimdadimd prior to purchase for most advantageous rates. 
Price: 72.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija, Andersons, Edgars
13 Andersons, Edgars Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija
Stockholm Daugava 1970 Very Good + 
371pp. A very good, clean bright, tight copy In Latvian, with a 7 page summary in English ""The study of Couronian activities in the West Indies is very rewarding". Extensive bibliography, illustrated. "tukstosiem stundu bibliotekas un archivos, meklejot (un atrodot) avotus, ko vel neviens vesturnieks nav redzejis vai izmantojis. Un katra zina ar Andersonu Tobago telojuma gruti butu sacensties citiem vesturniekiem, kam nav bijusi izdeviba un laime vairakkart personigi petit Tobago, vadot pat zinatniskas ekspedicijas sai sala.(B. Abers) 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Tur Plivoja Kurzemes Karogi, Andersons, Edgars
14 Andersons, Edgars Tur Plivoja Kurzemes Karogi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good V Janelina 
258pp. Dj very good with a neatly repaired small closed tear to top f front cover, else a very good, clean, bright, tight copy. Footnotes, photographs. 6 page summary about the Dutchy of Courland's colonies in English. Very good clean, tight copy; dj. generaly very good, with some wear to top extremities.".... visu gramatu var lasit vai nu ka rupigi detalizetu, simt archivus izraknajusa vesturnieka petijumu (izsekojot daudzajam noradem uz avotiem un citu rakstiem un gramatam), vai ari - ka krasainu, saistigu deku stastu." 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5, Andersons, Edgars Red
15 Andersons, Edgars Red Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5
Rockville ALA Latviesu Instituts Hard Cover Very Good + 
5 Volumes. All very good +. Published 1983 - 2006 Japaskaidro, ka LE manuskripts no A lidz Z pabeigts ar nosaukumu Latvju Enciklopedija 1962 - 1982 un jau 1983. gada sakuma tika nodots Amerikas Latviesu apvienibas Latviesu institutam izdosanai. Lielais darbs iesakas 1975. gada rudeni, kad oktobri vesturnieks Dr. Edgars Andersons uznemas galvena redaktora pienakumus.--- Mazliet vairak neka septinos gados manuskripts tika pabeigts. ---1. sejums iznaca 1983. gada, 2. sejums - 1985. gada, 3. sejums - 1987. gada, 4. sejums - tikai 1990. gada. Vilcinoties ar katra nakosa sejuma izdosanu, informacija novecoja un radas vajadziba to pakapeniski atsvaidzinat. To Edgars Andersons ari centas darit, kamer vel bija dzivs. Piekto sejumu, kas iznaca 2006. gada, jauzskata par originala manuskripta daudz velak parstradatu versiju" (Ojars Celle) Heavy set. Extra postage required. Please contact Trimdadimd in advance for best shipping rates. 
Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvijas Centrala Padome - LCP Latviesu Nacionala Pretestibas Kustiba 1943 - 1945, Andersons, Edgars; Silins, Leonids
16 Andersons, Edgars; Silins, Leonids Latvijas Centrala Padome - LCP Latviesu Nacionala Pretestibas Kustiba 1943 - 1945
Upsala LCP 2000 Trade Paperback As New 
496pp. Photographs. An attractive, clean, bright copy. Brief summary in English. Si ir pirma gramata, kura aprakstita latviesu politiku pretestibas organizacijas - Latvijas Centralas Padomes - darbiba Latvija, vacu okupacijas laika. Gramatu ir sastadijis Leonids Silins, kurs ir pats aktivi piedalijies LCP veidosana un aktiva pretestibas darba kops 1942. gada. 1943. gada Silins nonak Zviedrija, aizvezdams uz turieni lielu dokumentu un citu materialu krajumu, kas liecina par latviesu tautas ciesanām okupaciju vara. Sie dokumenti nodoti Latvijas sutnu riciba, lai ar tiem informetu rietumu valdibas par apstakliem Latvija. (I. Kazocins) Mailed from Riga at regular rates. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Anderss, V(ladislavs) Gen. Anders, V. Ltn-Gen Armija Trimda (Army in Exile)
London DVF 1953 First Latvian Edition Hard Cover Very Good 
228pp. A very good solid copy, spine mildly aged Maps, photographs. A No anglu valodas tulkojis V. Skultans. Vladislava (Wladyslaw) Andersa memuari Armija trimda (An Army in Exile, 1949) - legendarais polu generalis II Pasaules kara rietumu fronte cinas pret vaciesiem vada (1943-1945) Persija saformeto Polijas Armijas 2. korpusu. 1945.. gada kluva par vienu no vadossajiem Polijas trimdas valdibas locekliem Londona, tadel Polijas komunistu valdiba vinam 1946. gada atnema Polijas pilsonibu un generala pakapi. Nodalas ari par Katinas slepkavibam, Krievijas divkosibu. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Andreja Pumpura Gimnazija IMANTA Andreja Pumpura Gimnazijas 6. Rakstu Krajums
Rotenburg Andreja Pumpura Gimnazijas Pasdarbibas Pulcins 1947 Hard Cover Very Good + 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
74pp. A very well preseved copy protected by hard cover binding. Saturs - "Idejas un istenba-Skolas dzive-Musu nometne-Valas brizi." Audzeknu stasti, esejas. Sava veida nometnes dokumentacija. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Album von Riga : I. Fünfundzwanzig Stahlstiche aus den fünfzehn Jahrgängen des Rigaschen Almanachs, Asmus, N(apoleon)
19 Asmus, N(apoleon) Album von Riga : I. Fünfundzwanzig Stahlstiche aus den fünfzehn Jahrgängen des Rigaschen Almanachs
Hannover - Dohren Nachdruck Harro v Hirschheydt 1975 Reprint Edition Hard Cover As New 
94pp. 25 illustrations. As new. Reprint of the 1871 Riga edition. Text in German. "Publicist and historiographer Napoleons Asmuss (1805 - 1879) compiled an album of 25 steel engravings with an informative text on the history of buildings in Riga. The work is an important historical evidence of the architecture of 19th century Riga, since not all buildings have survived." " Publicists un historiografs Napoleons Asmuss (1805 - 1879) albuma apkopojis 25 Rigas eku graviru attelus ar paskaidrojosu tekstu par eku vesturi. Darbs ir nozimiga lieciba par 19. gadsimta Rigas arhitekturu. Ne visas celtnes ir saglabajusas lidz musdienam." ( The European Library) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Power, Auers, Daunis Editor
20 Auers, Daunis Editor Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Power
Academic Press of the University of Latvia Pictorial Hardcover As New 
207 pp. An As New copy. "much of the book covers fresh ground and relies on new archival research, fresh survey data and interviews. ---The core of the book consists of nine substantive chapters split into two sections - one on "Latvia and America in the Twentieth Century", the other on "Contemporary Relations" ---The end of the book contains a useful collection of key documents and speeches" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  NEXT >   Skip 10 >>


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie