Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Rokdarbi (Needlecraft Etc.)

 - 15 items found in your search
Rokdarbi (Needlecraft Etc.)

Click on Title to view full description

 
Audeji Vidzeme, Alsupe, Aina
1 Alsupe, Aina Audeji Vidzeme
Riga Zinatne 1982 Hard Cover Very Good 
254pp. b&w drawings, colour plates. A very good, clean copy. "Seviski bagatas tradicijas musu (Zosenu) pagasta bijusas audejiem jeb veveriem, par ko katrs var parliecinaties, smalki izpetot Aina Alsupes arkartigi izsmeloso un zinatnisko gramatu, kas izdota 1982.g. "Audeji Vidzeme'. Gramata stastits, ka 19.g.s. otraja puse un 20.g.s sakuma varam izdalit audejus - lauksaimniekus, kas vasara apsaimniekojusi zemi, bet ziemu audusi, audejus - tirgotajus, parsvara gados jaunus cilvekus un audejus - uznemejus." (Zosenu pagasta padome) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latgales Rotatie Dvieli 20. Gadsimta, Barsevska, Zeltite
2 Barsevska, Zeltite Latgales Rotatie Dvieli 20. Gadsimta
Daugavpils Universitates Akademiskais Apgads "Saule" 2012 Pictorial Hardcover New 
138pp. Numerous photo illustrations. NEW. " Ilga darba rezultata tapa skaisti ilustreta monografija, kura autore analize 118 apdzivotajas vietas Latgale savaktos materialus. Monografijas pielikumu sastada plass un lidz sim nepublicets vizualais materials - teju 150 ar izsuvumiem un mezginem greznotu dvielu fotografijas. Monografija sniegta kulturvesturiska informacija par 266 rotatajiem dvieliem. --- Jaatzime, ka sis petijums ir unikals, jo taja ieklauti nekur nepublicetie materiali. No seniem laikiem dvielu darinasana bija roku darbs: tie tika austi un pec tam izsuti. Turklat katra Latgales vieta bija savi raksturigi raksti, savs stils un ta ipatnibas. Dvieli latgalieu majas pildija ari estetisku funkciju - rotaja lauku interjeru." ( Gorod.lv) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Navajo Weaving Way, Bennett, Noel; Bighorse, Tiana
3 Bennett, Noel; Bighorse, Tiana Navajo Weaving Way
Loveland Interweave Press 1997 Trade Paperback Very Good + 
158pp. Photographs, drawings, designs. Prev. ownership on t.p., some very light edgewear, else a very good, clean, tight copy. "Navajo Weaving Way is a compilation of Nol Bennett's earlier books on Navajo rug-weaving traditions, Working with the Wool and Designing with the Wool, both now out of print. This book augments the information in Bennett's out-of-print works with all-new chapters on spinning, carding and dyeing techniques. Illustrations include photographs by John Running of native women carding, spinning, and weaving, along with line drawings depicting specific techniques." (Publisher) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviskie Baltie Izsuvumi, Dzervite, Al; Dzervitis, A  ( Dzervisi )
4 Dzervite, Al; Dzervitis, A ( Dzervisi ) Latviskie Baltie Izsuvumi
Oldenburg Liesma 1951 Hard Cover Very Good + 8vo - over 7" - 9" tall Laimonis Lacis (cover) 
98pp. Numerous b&w photographs. A very good clean, tight copy. showing some light bumping to cnrs., interior slightly tanned, else a very clean, tight, solid unmarked copy. Ownership sig on cover and tp. "' Latviskie baltie izsuvumi" domata ka viegli saprotama metodiski iekartota rokdarbu gramata maja un skola, ari lai veicinatu musu vertigos baltos izsuvumus majamatnieciba. Sim vajadzibam ir plasi pieskanoti ka darba veidi, ta pasi prieksmeti. Gramata izskaidroti ari sarezgitakie latvju tautas terpu krejlu un citu prieksmetu baltie izsuvumi." (autori) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi, Dzervitis, ( Dzervisi ), A & Al.; Sunepska, N
5 Dzervitis, ( Dzervisi ), A & Al.; Sunepska, N Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi
Riga Latvijas Stradnieku Savieniba 1990 Reprint Edition Paper Cover Almost As New 
93pp. Facsimili reprint of the 1935 Grinbergs edition. In almost as new condition, clean, bright, tight, unmarked. In Latvian. Vien. un divvirzienu izvilkumi / Grieztie raksti, spodrie suvumi / Mezgines izvilkuma darba / Krasaini pildijumi / Svestautu baltie darbi izvilkta un savilkta pamata u.c. / Kompozicijas un gatavu darbu atteli atseviski un telpas 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Zeltenes Rokdarbi Baltie Darbi I & II, Dzervitis, A. Sunepska, N
6 Dzervitis, A. Sunepska, N Zeltenes Rokdarbi Baltie Darbi I & II
Riga Latvijas Stradnieku Savieniba 1990 Reprint Paper 
78pp & 93pp. Both volumes Illustrated. Both very good +; clean, bright, tight , unmarked V1 as a carefully repaired, inconspicuous small tear to front cover.,else all very good. Baltie Darbi I Cauras viles. Izvilktais raksts. Ielocitais raksts. Grieztais raksts Baltie Darbi II Vien. un divvirzienu izvilkumi. Grieztie raksti, spodrie suvumi. Mezgines izvilkuma darba. Krasaini pildijumi. Svestautu baltie darbi izvilkta un savilkta pamata u.c.. Kompozicijas un gatavu darbu atteli atseviski un telpas. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvju Raksti Latvian Design, Dzervitis, Aleksandra
7 Dzervitis, Aleksandra Latvju Raksti Latvian Design
Toronto 1973 First Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9" - 12" tall 
360pp. Illustrated, b&w and colour plates. A bilingual edition. Facsimili signiature on tp. Clear plastic dj. - a very good, clean, tight copy. Text in both Latvian and English. " Gramata-- bagatigi illustreta melnbaltiem un krasainiem atteliem, sistematiski apskata sencu dizaina izpratni tekstilijas, ipasas nodalas veltijot rakstu ipatnibam, salikumiem terpos, audumos, adijumos utt. Divvalodu izdevuma summets pazistama keramika, bijusa Rigas dailamatniecibas skolas direktora Arvida Dzervisa (1897-1942) muza darbs" ( L. Mierins) A heavy book, please contact seller in advance for best shipping rates. 
Price: 69.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Apgerba Attistiba Zemgale 19, Gadsimta, Jansone, Aija
8 Jansone, Aija Apgerba Attistiba Zemgale 19, Gadsimta
Riga Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs 2016 Pictorial Hardcover New 
183pp. Fine. Extensively illustrated with colour photographs, Historical illustration reproductions, line drawings, black and white archival photographs. Six page summary in English. " In her study about the Development of costume in the historical region of Zemgale in the 19.th century, the author has uncovered new written and illustrated sources as well as artifacts, to give a modern view on how clothing styles changed in that period in the context of new ideals and value systems" ( Publisher) " Petijuma "Apgerba attistiba Zemgale 19. gadsimta", zinatniska aprite ieviesot jaunus lietiskos, rakstitos un vizualos avotus, autore Dr. hist. Aija Jansone sniedz musdienu redzejumu par laikmeta ietekmi uz apgerba attistibu Zemgale 19.gadsimta, ka ari precize Zemgale valkata apgerba attistibas posmus un tendences, kas liela mera bija saistiti ar ta laika vertibam un idealiem. Izdevuma galveno apgerba tipu noteiksanai un raksturosanai, balstoties uz pirmavotiem, ir dots bagatigs ilustrativais materials (fotografijas, zimejumi, skices). Tur, kur bija saglabajies tikai apgerba apraksts, petijuma autore veikusi apgerba vizualas rekonstrukcijas. Petijuma izmantotas pirmas rakstitas liecibas, 19.gadsimta 1.puses apgerbu zimejumi, ka ari speciala literatura." ( Izdevejs) 
Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Krustpils Villaines  Kulturvesturisks Petijums Par Izsutajam Krustpils Tipa Villainem Austrum Latvija (18GS. Beigas - 19.GS puse), Jansone, Aija
9 Jansone, Aija Krustpils Villaines Kulturvesturisks Petijums Par Izsutajam Krustpils Tipa Villainem Austrum Latvija (18GS. Beigas - 19.GS puse)
Riga Zinatne 2012 Pictorial Hardcover New Large 4to. 
264pp. NEW. Numerous illustrations and design patterns. Includes an English language summary. "Dr. hist. Aijas Jansones gramata ir kulturvesturisks petijums par izsutajam Krustpils tipa villainem Austrumlatvija 18. gs. beigas - 19. gs. pirmaja puse. Tas ir sava veida lidz musdienam saglabato Krustpils tipa villainu katalogs ar vesturiska materiala fotoatteliem, precizi izzimetam kompozicijam un tehniskiem aprakstiem." ( Zinatne) A large book, over 1kg. Please contact trimdadimd for best shipping rates. 
Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Tradicionalais Tautas Terps Un Ta Valkasanas Tradicijas, Jansone, Aija
10 Jansone, Aija Latviesu Tradicionalais Tautas Terps Un Ta Valkasanas Tradicijas
Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs 2015 Paperback NEW 
63pp. New. Illustrated. Summary in English Izdevuma uzskatami paraditi tautasterpu komplektesanas piemeri, atseviski apskatot sieviesu, viriesu un bernu terpus atkariba no gadalaika ziemas vai vasaras terps, atkariba no dzives notikuma svetku, goda vai darba terps, ka ari atkariba no sociala statusa meita vai preceta sieva. Viriem ir pamacibas kaklauta siesana un cepuru valkasana, meitenem - bruncu garuma un bizu pisanā, zeniem kaju avuma un biksu garuma u.c. Gramata ir apkopots plass vizualais materials fotografijas un zimejumi, ka ari kopsavilkums anglu valoda. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Rakstainas Jostas: Kopigais Kulturslanis  Patterned Sashes: TheCommon Cultural Layer, Karlsone, Anete
11 Karlsone, Anete Rakstainas Jostas: Kopigais Kulturslanis Patterned Sashes: TheCommon Cultural Layer
Riga Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs 2014 Paper NEW 4to. 
128pp.Ilustrated in colour with b&w pattern grids. 10 page summary in English. The colour technical illustrations have descriptions in both Latvian and English. "Gramata sniegta gan praktiska informacija jostu audejiem, gan jostu ausanas tradicijas vesturiski skaidrojumi, apkopojot ļoti plasu, daudzu muzeju un citu kratuvju sniegto zinu kopumu par atseviskiem, savstarpeji lidzigiem rakstaino jostu tipiem: Alsungas, Krustpils un Kalsnavas.....Vairums attelu ir o priekmetu pirmpublicējumi. Grāmatā ievietoti ari jostu rakstu pilni tehniskie zimejumi un diegu uztisanas seciba." "....will provide both methodological guidance for weavers of sashes aswellas information on thehistorical development of patterned sashes in Latvia. 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Krasosana Ar Augu Krasvielam, Madre, Ilga
12 Madre, Ilga Krasosana Ar Augu Krasvielam
Riga Avots 1990 Soft Cover Very Good + 
111pp. Colour illustrations. A very good, clean, tight copy. "Gramata aprakstita skiedru krasosana ar augu krasvielam Autore iepazistina ar [Latvija] sastopamiem, krasosanai derigajiem augiem, ka sos augus ievakt, sagatavot un uzglabat. Sniegts krasosanas procesa un ta rezultata iegustamo krastonu apraksts. " dzijas krasosanas seno prasmi ar augu izcelsmes krasvielam vislabak parzinot un lietojot audejas. Vertigu mantojumu sava gramata "Krasosana ar augu krasvielam" (Riga, 1990) atstajusi tautas dailamata meistare Ilga Madre, kas jau ir muziba." ( Mara Lapsa) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Etnografiskais Ornaments  Latviesu Etnografiskais  Mantojums 2, Nadzina, Valija
13 Nadzina, Valija Etnografiskais Ornaments Latviesu Etnografiskais Mantojums 2
Riga Zvaigzne Paper Cover New 4to - over 9 
24pp. Illustrated in colour. A new fresh copy. "Pieredzes bagata pedagoge un izcila latviesu ornamenta parzinataja, rokdarbniece Valija Nadzina gramata "Etnografiskais ornaments" iepazistina ar latviesu ornamentiem, to veidosanas likumibam, ka ari sniedz ieskatu rakstu saceresana. Gadsimtiem ilgi latviesus, tapat ka citas tautas, ikdienas gaitas ir pavadijusas zimes. Tagad var tikai minet, ka tas radusas. Iespejams - noverotas daba, bet pec tam - izteiktas linijas. Senais latvietis tam, kas musdienas skiet tikai dekorativs rotajums, pieskira dzilaku, simbolisku jegu - nereti vins ornamentam piedeveja pat sargajosu, svetijosu nozimi. Drosi vien tapec senas zimes cilveki iestradaja sev apkart esosajos prieksmetos. Jebkurs raksts, ornaments simboliski atklaj musu tautas pasaules uztveri. Lai nezustu si tautas dziveszina, saglabasim tradicijas un macisimies izmantot etnografiskos ornamentus ari musdienas!" (izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Rakstainie Cimdi, Slava Mirdza
14 Slava Mirdza Latviesu Rakstainie Cimdi
Riga Zinatne 1990 Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9" - 12" tall 
174pp. Profusely illustrated, mostly in colour. A very good, clean, tight copy. Summary in Russian, English and German. Over 500 patterns. "Parskats par latviesu rakstaino cimdu izmantosanas tradicijam, raksturigakajiem cimdu rakstiem, to izplatibu un kompozicijas ipatnibam dazados vesturiski etnografiskajos apgabalos. Publiceti 575 cimdu raksti." (izdevejs) xxx 
Price: 55.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Izsuvumu, adijumu un audumu Raksti  I, II, III, Ventaskrasts, Zanis
15 Ventaskrasts, Zanis Izsuvumu, adijumu un audumu Raksti I, II, III
Riga Zvaigzne Second Edition Paper Cover New Large Folio 
Volumes 1, II,III. NEW. Reissue of 1959 edition. Each volume 36pp. Colour pattens and designs Large volumes, each 41x30cm. Pirmaja gramata parsvara sakopoti smalkaki ornamenti, kas izdevigi jaunu kompoziciju veidosana. Otraja gramata galvenokart atrodami raksti lielaka izmera rokdarbiem. Tresaja - dazadu lielumu sedzinu, paklaju musturi un, tapat ka ieprieksejas dalas, sikaka rakstura kompozicijas un rakstu elementi. Rakstu zimejumi izpilditi rutinas, tas dod plasaku iespeju tos izlietot ausanas, izsusanas, adisanas un tamboresanas tehnikas. Lielu dala rakstu zimejumu darinati ta, ka tos var radosi palielinat vai samazinat, dazus zimejuma elementus atmetot vai atkartojot vairakas reizes ( Zvaigzne) All three sold together as one. With packaging, weight approx 1.6 kg. Additional postage required, please contact seller in advance of purchase. 
Price: 44.00 USD
Add to Shopping Cart
 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie