Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction

 - 71 items found in your search
Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction

Click on Title to view full description

 
1 Barviks, Dzems (James Barwick) Vilka Ena (Shadow of the Wolf) Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good Egils Hermanovskis (cover) 
276pp. Dj. shows some light wear to extremities, else a very good, clean, bright copy. " Velak neapbrunotais Me. 110 nogazas pie Glazgovas. Pec neilga laika ta tuvuma atrada ar izpletni nolaidusos vacu virsnieku ar lauztu potiti. Vinu aizveda aizveda uz slimnicu, kur vins - velak apgalvoja, ka vins esot Rudolfs Hess." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Saule Merktie, Bels, Alberts
2 Bels, Alberts Saule Merktie
Riga Preses Nams 1995 Paper Cover Very Good ++ 
151 pp. A very good, clean, tight copy. "Gribetos teikt, ka romans ir radniecigs Dienvidamerikas magiska realisma autoriem, kuri uzskatija par savu uzdevumu nodoties pagatnes atsauksanai, lai izlabotu vesturi, kas tik biezi rakstita no iekarotaju un valditaju perspektives --- Saja daudzveidiga teksta vesturiskas personas, autora izdomati teli, Bibeles personazi un figuras no folkloras sadzivo bez liekiem paskaidrojumiem par istenibas sfairu saplusanu viena literara realitate.--- Beigas stastijums klust apokaliptisks, un, atgriezoties pie Jablonsku gimenes tragedijas, romana paradas veco mitu teli. Kad Ema mekle savu viru Madona starp karaviriem, kas atkapjas no austrumu frontes, sis ainas atgadina gan Antigones mitu, gan gajienu pa velu valsti" (J.Silenieks) xxyy 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Kureliesi, Biezais, Haralds
3 Biezais, Haralds Kureliesi
Riga Junda 1993 Soft Cover Very Good 
202pp. A very good, clean, unmarked copy. "Bieza petijums ir siks un pamatigs, to var lasit ar cienu pret vina rupigo darbu dazados archivos --Biezais raksta reizem ka prokurors, reizem ka aizstavis, viena persona. Vins sastada apsudzibas rakstu pret latviesu pasparvaldi un legiona vadibu un turpat uzstajas ka aizstavis, lai izceltu kureliesus ka vienigos istenos patriotus" (I. Kazocins) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Brigadere, Anna Dzelzs Dure
Minneapolis Tilts 1968 Hard Cover Very Good + Very Good O. Jegens (cover) 
175pp. Neat Inscription on front ep. else a very clean, bright, tight copy. "Dzelzs dure apraksta haotisko stavokli, kada atradas Latvija 1917. un 1918. gada..... Brigadere parada tragisko, negodigi izmantoto un pievilto latviesu strelnieku, uzputigo baltvacu pilsoni un okupacijas armijas karaviru, laupisanas kares parnemto puli un ceribas vilusos, posta nospiesto latviesu tautu tanis drumajas dienas." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Paradizes Sargs   Tris Stasti Par Tiem, Kas Palika Dzimtene Mirst, Dzilleja, Karlis
5 Dzilleja, Karlis Paradizes Sargs Tris Stasti Par Tiem, Kas Palika Dzimtene Mirst
Ziemelblazma Janis Abucs 1951 Paper Cover Very Good + 
92pp. A very, good, clean, tight, unblemished copy. "--vispariga aina par to, kada ciesanu nasta nesama dzimtene palikusiem latviesiem un repatriantiem bolseviku okupacijas vara. --" ( J. Rudzitis) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Lai Neaizmirstam   Dienasgramata Par Izdoto Legionaru Atstatam Pedam, Dzilums, Alfreds
6 Dzilums, Alfreds Lai Neaizmirstam Dienasgramata Par Izdoto Legionaru Atstatam Pedam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1972 Hard Cover Very Good + No Jacket 
160pp. Attractive yet flamboyant signiature on t.p. else a very good, clean, bright, tight copy. "Dzilums ... atgriezas pie ...menesiem, kas sekoja Otra pasaules kara beigam. "Lai neaizmirstam" ir tirs notikumu un laikmeta dokumentacijas pierakstijums ar nedaudziem autora vai sakartotaja komentariem. Tas ir stasts par izbeguso legionaru cinu par savu brivibu, Dienasgramatas tragiski izbeidzas ar .... izdosanu krieviem..."(I. Briedis) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Dzilums, Alfreds Mezu Aizveja Pa Atminu Tekam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good Good + Gvido Bruveris (cover) 
284pp. Dj. a little worn and chipped at top and bottom of spine, else a very good, clean, tight copy. "Visi (bija) viriesi legionari, kas pec Otra pasaules kara caur Vaciju un nometnem bija nonakusi Zviedrija un kas tagad bija nodarbinati mezsaimnieciba Vermlande ..." (Imants Gross) " Autora atminas par ta laika notikuso, ieskaitot par kara gaitam Latvija.--- 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Dzilums, Alfreds Tiesas Svetdiena
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good Good + Evalds Dajevskis 
234pp. Presentation inscription on ffe. Dj shows some slightwear, all in attractive mylar cover, else a very good copy. Romans par Zviedrija parbeguso Latviesu Legionaru izdosanu Padomju Savienibai --- 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Dzilums, Alfreds Vakars Uz Ezera
Stockholm Daugavas 1951 Very Good Good + 
156 pp. Dj somewhat worn, spine slightly cocked, otherwise a very good, clean copy. "Tornas gravracu autors soreiz telo dramu kas norisinajas kada latviesu lazarete kapitulacijas dienas..." "Pilsetas nomales vel dun reti artilerijas gravieni, gaisa duc smago bumbvedeju motori. Citadi ielas gul paguris klusums. Pie gimnazijas ekas mierinosi plivo sarkana krusta karogs."--- 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Eglitis, Andrejs Dveselu Cietoksnis Cinas Un Sapni Par Latvijas Valsti
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1953 Second Edition Soft Cover Very Good 12mo - over 6ľ" - 7ľ" tall M. Induse Muceniece 
91pp. This edition, like the first limited to 1000 copies Blue ink donor's stamp on inner cover and tp. Otherwise a very presentable copy in very good condition. . Three woodcut illustrations. " Sis Kurzemes kauju dienas rakstitas rindas uzruna latviesus svesuma taja bridi, kad vini, noliektu karogu, iet visdzilakajam liktena mijkreslim ...." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Saules Kauja Romans Par Lietuviesu Un Zemgalu Uzvaru Par Vacu Krustnesiem 1236. Gada., Fimbers, Karlis
11 Fimbers, Karlis Saules Kauja Romans Par Lietuviesu Un Zemgalu Uzvaru Par Vacu Krustnesiem 1236. Gada.
Riga Apgads Daugava 2006 Pictorial Hardcover Very Good + 
260pp. A very good, bright, clean, tight copy. "1236.gada 22.septembri purvaina vieta netalu no Saules tika sakauti Zobenbralu ordena karapulki. Tie atgriezas no sirojuma pa Lietuvu, uz kurieni bija devusies atriebt lietuviesu iebrukumus vacu feodalu valdijumos. Kauja krita ordena mestrs un ap 50 ordena bralu, ka ari daudzi karakalpi. Pec sis kaujas Zobenbralu ordenis beidza pastavesanu. Lietuviesu un zemgalu uzvara Saules kauja uz laiku aizkaveja vacu feodalu agresiju Baltijas teritorija. 1936.gada, kad tika atzimeta Saules kaujas 700.gadadiena, so baltu tautu kopigas cinas vesturiski nozimigo notikumu romana atteloja Karlis Fimbers." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Peterbaznica Deg  Dokumentals Romans, Freinats, Atis
12 Freinats, Atis Peterbaznica Deg Dokumentals Romans
Jurmala Fonds AKA Jurmala 2006 Pictorial Hardcover Almost As New 
Peterbaznica deg : dokumenta-s romans. Atis Freinats ; autora rokrakstu atsifrejis, redigejis un komentejis rakstnieks Andris Kolbergs. "Lasiju divus menesus, lidz izlasiju lidz galam un atskartu, ka liktenis man piespelejis unikalu iespeju - izdot tiru, neizskaistinatu, politiski neizvarotu Rigas vecpilsetas vestures gabalu no Sarkanarmijas atkapsanas briza Otra pasaules kara sakuma lidz bridim, kad ta atgriezas 1944,gada rudeni."(A. Kolbergs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Varonu Gramata, Grins, Aleksandrs
13 Grins, Aleksandrs Varonu Gramata
Gauja Paper Cover Almost As New K. Krauze 
125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramatu medza davinat skoleniem Lacpesa diena vai skolu beidzot." (A. Ekis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Grutups, Andris Esafots Par Vacu Generalu Tiesasanu Riga
Riga Atena 2007 Pictorial Hardcover Almost As New 
Gramata lasitaja gara acu priekša nostajas plaša personu galerija: tiesajamie vacu virsnieki, padomju apsudzetaji, tiesneši un advokati, dažadu tautibu liecinieki.--Te it ka taisnigas tiesas varda viena prettiesiska vara izrekinas ar otru tikpat prettiesisku okupeta teritorija, kuras pamatiedzivotaji tikai nomainijuši vienu beztiesiskas paklaušanas formu pret citu--Viscaur jutama autora patriota staja un sapes par latviešu tautas un valstiskuma tragiski neveiksmigo gajumu. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Karoliniesi, Heidenstams, Verners Von
15 Heidenstams, Verners Von Karoliniesi
Stockholm Daugava 1955 Very Good + Very Good 
371pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some mild wear to extremities, enclosed in attractive mylar protector. "Spraigos telojumos musu acu prieksa aiznirb Karla XII dzive un karagajieni - pusaudza trakuligie jajieni Stokholmas ielas, magiskais speks kas no pirmajam kaujam piesasta vinam karavirus, tos raujot lidz ne tikai uzvaras, bet ari varonu nave; raiba karapulka dzive ar pakal klistoso kara sievu un marodieru baru, aplenkta Riga. Poltava, kur saduras abi ta laika lielakie neprasi - Zviedrijas karalis un Krievijas cars." ( Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16 Indrane, Ilze Putnu Stunda
Riga Karogs 1996 Paper Cover Very Good + 
248pp. Gramata ieguvusi pirmo godalgu zurnala "Karogs" un R. Gerkena 3. romanu konkursa. "Putnu stunda atainots laika posms Latvija sakot ar apmeram cetrdesmitajiem gadiem lidz musu dienam.--Irbisu gimenes mikropasaule butiba ir modelis latviesu tautas tragedijai baigajos apspiestibas gados. Ka noprotams, piemeram, no 25. marta atceres sarikojuma apraksta, Alisei nav daudz iluziju ari par tresas atmodas sakuma gadiem --" (B.Surmane) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Janovskis, Gunars Kur Sunim Vieta Stasti Par Krievu Laiku
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good I Kleins 
326pp. Dj shows slight ageing at edges, Neat ownership on tp.; else a very good, clean, tight copy. Satura: Stasti par krievu laiku; stasti par dzivniekiem, cilvekiem un lopiem; Tumsa. Novele. "aprakstits 1940. - 1941. gads Latvija, darba meklejumi, slepsanas no varas iestadem, darbs malkas stacijas krautuve, lopkautuve un uz slikonu kuga"..... (Kur sunim vieta) ... "ir viens no nedaudzajiem lasamgabaliem, kura stastits, ka isti klajies latviesiem Anglija." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Janovskis, Gunars Pec Pastardienas Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
240pp. Slight wear to dj. extremities, else a very good, clean, tight copy. "ne krievu karaspeka ielausanas nacistiskas Vacijas territorija, ne ta izricibas kara beidzamajos menesos un pirmaja laika pec kapitulacijas nav definejamas par pastardienu." (G.Irbe) "Tas, ka Jus (Gunars Irbe) novertejat manu darbu, man ir absoluti nesvarigi. Ka Jus manu, un daudzu citu latviesu, paliksanu krievu zona apzimejat ar vardu "deka", rada zinamu sajukumu Jusu lietotaja terminologija. Bet ja Jus notikumus Vacija klasificejat "...vienigi ka vienas despotiskas un imperialistiskas totalitaras varas atmaks(a)u otrai tadai pasai ar pedejas pasas naudu." tad Jusu aklums pret pagatnes notikumiem man liek stipri apsaubit Jusu spriesanas spejas vispar." (Gunars Janovskis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pie Tornas, Janovskis, Gunars
19 Janovskis, Gunars Pie Tornas
Vasteras Ziemelblazma Janis Abucs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + 
295pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some minor wear. Gunars Janovskis reizem tiek uzskatits par labako latviesu prozaiki viens no visvairak lasitajiem autoriem trimda ar saviem 60 un 70 gadu romaniem - Sola, Bez cela, Pie Tornas u c uzcelis pieminekli latviesu legionariem vinu kara un trimdas gaitas. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Uz Neatgriesanos, Janovskis, Gunars
20 Janovskis, Gunars Uz Neatgriesanos
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Evalds Dajevskis (cover) 
267pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy. "Viena no skaistakajam versijam latviesu literatura par Romeo un Dzuljetas temu ir baltvacu meitene Zigrida un latviesu puisis Janis, saukts par Dzoni. Vinas vecaki ir bagati, vins dzivo kopa ar tevu, kara invalidu. Sociala atskiriba tomer nav izskirosa, jo ir 1939. gads, kad teoretiski iespeja dzive ko sasniegt ir visiem. Abi jauniesi, kas iemilejusi viens otru, nevar but kopa vesturisko notikumu del - Vacijas vadonis aicina baltvaciesus atgriezties sencu zeme, lai visi butu kopa, kad tuvojas kars" 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie