Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Atminas (Memoirs)

 - 125 items found in your search
Atminas (Memoirs)

Click on Title to view full description

 
1 Spelmanu Cilts
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + Lolita Lejina Kada Latviesu Aktiera Dzive Un Skatuves Pieredze 
254pp. Photographs. Avery good, clean, bright, tight copy." Aktieris un rezisors, dramaturgs un gleznotajs Janis Lejins (1899-1990) bija macijies Maskavas Borozdinu - Muzilu dramatiskaja skola (1916-1918). Spelejis Rigas Krievu teatri (1919), no 1919. lidz 1944. gadam ar partraukumiem Nacionala teatra aktieris un rezisors. Skatuviski pievilcigs, emocionals makslinieks ar strauju temperamentu un improvizacijas azartu. Stradajis ari Liepajas Jaunaja teatri, bijis Liepajas Pilsetas dramas un operas teatra makslinieciskais direktors (1934-1936), 1944. gada emigrejis uz Vaciju, kur darbojies Eslingenes Latviesu teatri (1945-1950). 1950. gada izcelojis uz ASV. Publicejis atminu gramatu "Spelmanu cilts"(1965 ASV, 1992. Riga). (Teatris un Kino) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Dzives Supotnes  Atminas, Aizsilnieks, Arnolds
2 Aizsilnieks, Arnolds Dzives Supotnes Atminas
Stockholm Daugava 1979 Hard Cover Very Good + 
167pp. Illustrated, photographs. Gift presentation inscription on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. " Diemzel, man jabridina lasitajs, ka manas atminas sniegs pilnigi pretejo ainu. Tas radis, cik strauji ir mainijusies ta vide un ta sabiedriska dzive, kura man nacies pavadit savu aprakstito muza dalu , un ka si mainiga vide ir veidojusi manu----dzivi. Lai lasitajs nebrinas, ka mana dzives stastijuma iezagusas ari vairakas anekdotes." (autors) 
Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Alksnis, Jekabs Prof. Dr. Med Dzives Stasts Atminas Darbi
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good + 
235pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy in clear dj. protector --galvena LU medicinas fakultates veidotaja, musu kirurgijas patriarcha prof. Dr. Med. Jekaba Alksna dzives stasts, gan savos gan citu vardos. Kara arsta piedzivojumi pirms un pec pirma pasaules kara... darba gadi gimenes un kolegu atminas. Profesora J. Alksna publikaciju saraksts. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesi Ukraina 1917. -1919. gados  Pilsonu kara apstaklos Cina Pret vacu varu Latviesu vajasana Latviesu nacionalais darbs, Bachmanis, Kristaps
4 Bachmanis, Kristaps Latviesi Ukraina 1917. -1919. gados Pilsonu kara apstaklos Cina Pret vacu varu Latviesu vajasana Latviesu nacionalais darbs
lincoln Gauja 1979 Paper AS NEW 
384pp. reprint of the 1926 Riga edition. Some light wear to front cover with a small crease to lower front corner, else a very good, clean, unmarked copy. " Si brosura lai butu parskats nevien par visu latviesu nacionalo un politisko darbibu Ukraina, bet ari par mana pasa darbibu Latviesu Pagaidu Nacionalas Padomes uzdevuma. -- iss parskats par visparejiem latviesu dzives un politiskiem apstakliem Ukraina 1917. - 1919. gados ---ievietotas oficialas zinas par svarigakiem politiskiem soliem un sasniegumiem Nacionalas Padomes noradita virziena." (Autors)SML LM Mailed from Riga at regular rates. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Mana Muza Atminas, Bangerskis, Rudolfs
5 Bangerskis, Rudolfs Mana Muza Atminas
Copenhagen Imanta Full-Leather Very Good + 8vo - over 7¾ 
4 Vols. Additional postage required. Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. A charming neatly handwritten full page presentation inscription from ostensibly one old soldier to another on the blank half title. Attractive dark blue full leather bindings. A very good, clean and tight set. [stock photo] In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...Politiskam darbam vins nebija gatavojies, un tapec saja plaksne vinam bija grutak orienteties. Ari abstraktaki un teoretiskaki gara vingrinajumi nebija vina daba." [U. Germanis] Extra postage required. Heavy set. Please contact seller prior to purchase for best shipping rates.--- 
Price: 95.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Los, Los! Davai, Davai! Otrais Pasaules Kars Manas Atminas 1940 -1950, Bankovics, Vilnis
6 Bankovics, Vilnis Los, Los! Davai, Davai! Otrais Pasaules Kars Manas Atminas 1940 -1950
Riga Mansards 2014 Soft Cover New 
377pp. Photographs. NEW Otrais paplasinatais izdevums "Bankovics gramata stasta par savam gaitam no skolotaju seminara lidz armijai un cinam gan austrumu fronte Krievija, gan Polijas koridora dienvidos no Dancigas. Par gustu, filtraciju, celu uz gulagu, dienestu Padomju armija un beidzot pec piecu gadu prombutnes - atgriesanos Latvija." (Diena) ".... Viens ir macities no vesturnieku sarakstitam macibu gramatam, pavisam kas cits (papildus) izsekot viena jauna, tikko vidusskolu beigusa cilveka dzives gaitai laika posma (1940 - 1950), par kuru sobrid visvairak tiek lauzts skepu." (A. Drezins) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Es Karai ... Kara Gaitu Atminas, Barda, Edvins
7 Barda, Edvins Es Karai ... Kara Gaitu Atminas
Limbazi Bruno Plume 2003 Paper Cover Very Good 
190pp. A very good, clean, tight, bright copy "---gramata ir citadaka. --autors to veido pec diendiena izdaritam piezimem kabatas gramatina ---ir viens no nedaudzajiem legionariem --- kas Vacija kara gaitas ir rakstijis dienasgramata --- mes varam izsekot 15. divizija iesaukto latviesu puisu gaitam un likteniem Pomeranijas kaujas Vacija. Lidztekus rodas ari ieskats par vacu tatas ciesanam un citam ar karu saistitam nejedzibam." ( Bruno Plume) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim, Barkans, Juris
8 Barkans, Juris Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim
Riga Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds 2001 Paper Cover Very Good ++ Juris Barkans 
147pp. Extensively illustrated with 50 of the author's own sketches in colour. Plasi illustrets ar autora atminu skicem krasas. "--- domaju, ka par latviesu jaunekliem vacu darba dienesta (RAD) Jura Barkana atminas ir pirmas lidz sim publicetas--- raksta par darbadienesta ikdienu --- otraja nodala stastits par dienestu armija, nesot legionara vardu --- daudziem tukstosiem bija lemts pazust Gulaga arhipelaga. Visi nepazudam. Par to smagais stastijums gramatas tresaaja nodala. Juris ticeja, ka parnaks majas. Vins atgriezas. Individualists laba nozime. Godigs, apzinigs, merktiecigs. Gudrs sava jauniba. Beidzis Francu liceju, runaja francu, vacu un krievu valoda, ari latgaliski. Jaunibas skurbuma apvaldigaks, ramaks. Varbut vina nosvertiba bija ta, kadel vinam uzticejas, ticeja un cienija. Vins bija labs puika, taisnigs un patiess, un taisnigi ari vina rakstitie vardi.." (N. Romanovskis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska (
9 Barkovskis, Janis Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9
Balvi 2002 Paper Cover Very Good + 
160 pp. Photographjs. A very good, clean, tight, bright copy. Autors "Darbojies Ziemellatgales nacion. partiz. grupa, kuru vadija A.Roskoss (1944). 1945 kopa ar partiz. grupu parcelas uz Stompaku partiz. nometni pie komand. P.Supes, piedal. daudzas kaujas, ari uzbruk. Berzpils un Tilzas izpildkom." (Balvu regiona kulturvestures datu baze) "Sie talie drausmu brizi mudina atcereties sis dienas un naktis ka ipasu pieminu par tiem, kas gaja blakam, bet neatnaca lidz musdienam - palika purvos, mezos, kaujas laukos. Tada bija nacionalo partizanu dzive 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pasvesture  Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu, Bastjanis - Krasts, Ilmars
10 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu
Riga Liktenstasti 1998 Pictorial Hardcover Very Good 
193pp. Photographs. A very good clean tight copy. corners and edges showing some light edgewear. Paper begining to show uniform ageing. "(1998.gada pavasari iznakusi "PASVESTURE par politiku, bohemu un trissolleksanu" iekluva gada pieprasitako gramatu sarakst-, ieguva Krisjana Barona balvu, piedzivoja papildmetienu un apbera autoru ar simtiem vestulu no visas pasaules." ( J. Zagarins) "Par vertigu, pie tam loti dziva un saistosa veida pasniegtu sava laika dokumentaciju var nosaukt vairakas gramatas nodalas ---- jaunais Bastjanis trisdesmito gadu beigas labprat apgrozas jauno Rigas literatu aprindas, un ta ari vairakas lappuses veltitas saietiem, kur figure Velta Snikere, Ingrida Viksna , Andrejs Johansons, Valts Grevins un ari jau savu vietu musu literaturas elite nodrosinajusie Eglisi (Anslavs un Andrejs), Ilona Leimane, Caks, Adamsons. Par katru Bastjanim ir savs butisks vertejums" ( G. Zvejnieks) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pasvesture - pieminai : memuari, stasti, dzejoli, apceres, draugu vestules, Bastjanis - Krasts, Ilmars
11 Bastjanis - Krasts, Ilmars Pasvesture - pieminai : memuari, stasti, dzejoli, apceres, draugu vestules
Riga Liktenstasti 2006 Pictorial Cover Very Good + 
Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Dzives Straume Atminas, Bastjanis, Voldemars
12 Bastjanis, Voldemars Dzives Straume Atminas
Stockholm Dr. Emils Ogrins 1970 Hard Cover Very Good + Very Good + 8vo - over 7¾ 
302pp. A very good, clean, tight, bright copy. Saturs: Dzives sakums. 1905 revolucija. Raibais studiju laiks. Darbs Krievijas zemste un Pirmaispasaules kars. Divas krievu revolucijas un to sekas. Darbs Latvijas dzelzcelu virsvalde. " Atstajot dzelzcelu un parejot uz Saeimu, sakas jauns sabiedriskas dzives un darbibas posms, par kuru esmu rakstijis agrak iespiestas gramatas Demokratiska Latvija un Gala sakums." (Autors) "Bastjanis tika ar lielu parsvaru ievelets visas Saeimas, ienemot nozimigus postenus valsts finansu parvalde, lidz no 1926. lidz 1927. gadam Latvijas Republikas finansu ministrs. --- Ka zinoss tautsaimnieks, piekomandets kartot uz bankrota slieksna nonakusas Rigas Centralas kopejas slimo kases saimnieciskas lietas (pat vina politiskie pretinieki, piemeram, Zemnieku savienibas parstavis Alfreds Berzins, kurs darbojas Saeimas socialas likumdosanas komisija, atzinigi noverteja Bastjana komisijas darbu). ---- Budams finansu ministrs, noraidijis K.Ulmana lugumu atlaist ta draugu lielos paradus valsts kontroletajas bankas, vai vismaz pagarinat to nomaksas terminus (si noraidijuma sekas izpaudas velakaja Bastjana vajasana)." ( Vikipedija) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas, Bebru Juris  ( Juris Bebris )
13 Bebru Juris ( Juris Bebris ) Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas
Riga ? 1992 Second Edition Paper Cover Very Good + A. Kronenbergs 
94pp. illustrated. Cover and 22 line drawings by Kronenbergs. Neat gift inscription on t.p. Reissue of the 1942 Gulbis Riga edition. Precise date of second edition not known. Jaukas maza laukuzena bernibas atminas "Bebru Juris savos [pedagogiskos] darbos pauda audzinasanas idealu: jaunatne ir jaaudzina tikuma, dailuma un Tevzemes milestibas gara, tadejadi audzinasanas merki bija saistiti ari ar pozitivu rakstura iezimju veidosanu." (Baiba Kalke) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Bataljona Arsts, Beldavs, Jazeps T.
14 Beldavs, Jazeps T. Bataljona Arsts
Riga Antava 2005 Original Card Very Good + 
71pp. A very good, clean, tight, bright copy. " notikumiem un koloritu cilveku, piem., legendara latviesu legiona virsnieka Miervalza Adamsona ("Marokas baigais") portretejumiem bagats stastijums, kas aptver gan Latvijas brivvalsts laiku, gan tragiskas parmainas pie okupacijas, cilveku attiecibas, raksturus dazadas vietas - Cesis, Livanos, Talsos, Ventspili, Riga u.c. --- klasisks memuarliteraturas paraugs" ( M. Ruks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pa Svesiem Lielceliem Atminu Skicejumi, Berzina, Lucija
15 Berzina, Lucija Pa Svesiem Lielceliem Atminu Skicejumi
LARAS Gramatu Klubs 1991 Trade Paperback Very Good 
253pp. Small crease to lower rear cover, else a very good, clean copy. "---seko Vacija vadito beglu gaitu apraksts, kas neskaitamas detalas un izjutas atspogulo ne tikai autores un vinas gimenes, bet daudzu liktenbiedru piedzivojumus un pardzivojumus. "Man peksni radas prieksstats par to, kas ir beglis," raksta autore. Es tada biju. Biju pametusi iemiloto pilsetu, biju skirusies no gimenes piederigajiem un tagad ar divi maziem berniem soloju uz kadu nezinamu vietu." (B. Surmane) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Saki Ta, Ka Tas Ir, Biezais, Haralds
16 Biezais, Haralds Saki Ta, Ka Tas Ir
Lincoln Gauja 1986 Trade Paperback Very Good + Ojars Jegens (cover) 
273pp. A very good, clean, tight, bright copy Pazistamais macitajs un religijas zinatnieks, divkarsais doktors, Haralds Biezais savas loti interesantas atminu gramatas ievada apsola, ka bus nezeligs gan pret citiem, gan ari pret sevi, un tie, kas vinu daudzmaz pazist, var tudal nojaust, ka gramata notiks ari rekinu kartosana ar lielakiem vai mazakiem ienaidniekiem un nelabveliem. Izradas, ka to ir bijis daudz, tomer autoram par godu jasaka, ka vina telojuma izmanama diezgan krietna objektivitate un to sakaribu redzesana, ko parasts neieverot. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Bilensteins, Bernhards ( Bernhard Bielenstein ) Bet Majas Palika Die Hauser Aber Blieben
Riga Jumava Edition Baltica 1998 Pictorial Hardcover Very Good + 
82, [5], 94, [2] , [8] Photographs. Pages slightly aged, else a very good, clean tight, unmarked copy. Bilingual edition Latvian German. Latvian translation by Inara Korsaka. " Latvija pazistams arhitekts daudzu savdabigu jugendstila eku autors Riga, celies no senas tradicijam bagatas Baltijas vaciesu dzimtas. Vina tevs Augusts Bilensteeins bija latviesu valodas, etnografijas, Latvijas senvestures petnieks. Bet majas palika ir saistoss stasts par autora bernibu, skolas gaitam, arhitekta darbu, gimeni, ka ari par nozimigajiem vestures notikumiem. ---- Bernhard Bielenstein--- ein bekannter Architekt in Lettland, der viele Jugendstilbauten in Riga projektiert hat, stammt aus einer alten traditionsreichen deutschbaltischen Familie. Sewin Vater August Bielenstein hat einen Namen als Forscher der lettischen Sprache, der Ethnographie und der Vorgeschichte Lettlands. Der Hauser aber blieben ist eine fesselnde Geschichte uber Kinderjahre, Schulzeit, berufliche Tatigkeit, Familie des Autors sovie uber bedeutende historische Ereignisse." ( Publisher) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Birkmanis, Gunars Vasara, Kura Saluza Likteni Trispadsmitgadiga Zenu Verojumi Un Pardzivojumi Likteniga 1944. Gada Vasara
Latvia 1998 Pictorial Hardcover Very Good + Viesturs Grants (cover) 
364pp. A very good, clean, bright, tight copy. " bernibas un 1944.gada dramatiskos piedzivojumus esmu atspogulojis gramata Vasara, kura saluza likteni." ""Pa so celu 1944.gada vasara, glabdamies no krievu uzbruceju atgriešanas, vairakas dienas gaja, brauca Selijas un Zemgales begli uz Kurzemi, uz Rietumiem. Daudzi tukstosi nekad vairs neatgriezas dzimtene" (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvietis Krokodilu Mednieks Australija;  Ilgas Pec Saules Arvida Blumentala Pieredzejumu Un Piedzivojumu Apraksts, Blumentals, Arvids
19 Blumentals, Arvids Latvietis Krokodilu Mednieks Australija; Ilgas Pec Saules Arvida Blumentala Pieredzejumu Un Piedzivojumu Apraksts
Brisbane Sauleskrasts 1957 Hard Cover Very Good + 
151pp + 159pp. Photographs. Two books bound as one with the binder's title of "Krokodilu mednieku gaitas" Second volume publisged in1958 by Sauleskrasts in Brisbane. Both edited by Ernests Jurka. But for a very slight small tape transfer mark on front and free endpapers, this is a very good, clean, bright, tight bound pair. " Arvids Blumentals bija trimdnieks, Australijas latvietis, petnieks un krokodilu mednieks, prototips Krokodilam Dandijam, kas bija galvenais tels tris filmas. --- 1956. gada Ziemelkvinslenda sacis medit un petit. Kada bridi vina sirdi saistija skaista australiete Vanda. Lai nopelnitu naudu un iekarotu Vandas sirdi, vins devas medit krokodilus. Milestiba palika neatbildeta, tacu piedzima legenda par Krokodilu Hariju. ---- Piedzivojumus un pardomas Arvids ir izklastijis savas gramatas "Latvietis - krokodilu mednieks Australija" (1957) un "Ilgas pec saules" (1958)" (Talsu biblioteka) 
Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Skarbos Vejos
20 Brigader ( Brigadere ), Anna Skarbos Vejos "Dievs Daba Darbs" Otra Dala Gramata Jauniem Un Veciem
Valtera Un Rapas Akc. Sab. Izdevums 1931 Hard Cover Very Good Indrikis Zeberins 
343pp Illustrations for this edition by Indrikis Zeberins. Inner hinge slightly tender. Some very slight wear to very top and bottom of spine, else a very good, solid, clean, tight copy. "Tuvakos draugus maza Annele atrada daba, par ko stasta atminu gramata "Skarbos vejos". Ganu gaitas meitene iepazina atmatas skaistumu. Tur lielais, pelekais akmens, ap kuru "vejiem sava skreja vajag mest likumu", bija Anneles "stipra pils, iemilota sapnu un rotalu vieta, uzticams biedrs, kura patveruma patikami uztureties”. Meitenei bija pasai sava valoda ar kalniem un kokiem." ( Atlants) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4 5 6 7  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie