Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Zinatne/Filosofija ( Science/Philosophy)

 - 31 items found in your search
Zinatne/Filosofija ( Science/Philosophy)

Click on Title to view full description

 
1 Ankrava, Sigma Lacplesis, Karalis Arturs Un Svetais Grals
Riga Zvaigzne ABC Second Edition Pictorial Hardcover Very Good + 
279pp. Almost as new. Illustrated; bibliography. 2. papildinatais izdevums. "Gramatas pirmaja dala ir dots pilnigs Artura un Sveta Grala legendu parstasts, otraja dala - so legendu analize. Kaut ari tas var pastavet neatkarigi viena no otras ka divi dazadi zinatniska darba modeli, autores iecere bija pasniegt tas kopa, gramatas kompoziciju veidojot ta, lai pirma dala kalpotu ari tas ipasas noskanas radisanai, kas apbur lasitajus un vel sodien liek rakstniekiem un literaturzinatniekiem visa pasaule pieversties sim izcilajam viduslaiku kulturas fenomenam. Gramatas otras dalas virsuzdevums iecerets ka zinatniska analize, kas palidzetu atklat un izprast to informacijas dalu, kura legendas paslepta "starp rindam". (Zvaigzne) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Baskevics, Arnolds Indrikis Cilveks Un Neredzamais Starojums Praktiska Rikstnieciba To Var Katrs
Riga Lidums 1996 Paper Cover Very Good Vasilijs Kovalovs 
79pp. Illus. "Daudzreiz palidzejis ar padomu cilvekiem, kur rakt akas, celt majas....vairaku gramatu un publikaciju autors par rikstniecibas, tautas dziedniecibas ... jautajumiem" No satura: Udens aderu starojumu iedarbiba uz cilveka veselibu...Udens aderu noteiksana ar redzi un tausti... Akas raksanas vietas noteiksana... uvc. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Buikis, Andris Vai Mes Esam Tie, Kas Patiesiba Esam? Par Latviju Pasaules Kopsakaribas Domajot
Riga Madris 2001 Pictorial Cover Almost As New 
215pp. I almost as new condition Autors ir Latvijas Universitates Profesors, matematikas doktors, starptautiski pazistamais matematikis. "Gramata apkopotas autora sarunas radio cikla "Majas svetiba" ar Lia Gulevsku. Gramata ir jautajumi par dzives jegu: kas mes esam sava dzilakaja butiba, kas ar mums notiek pec naves, ka ir veidots un ka funkcione viss eksistejosais? Vai bez redzamas pasaules, kuru uztveram ar pieciem manu organiem, pastav vel kada cita, garigaka realitate? Ka visu to redz un sajut cilveks, kurs uzskatams par eksakto zinatnu parstavi, - matematikis? Vai un ka logiska domasana un zinatniskais darbs var tikt savienoti ar ticibu kaut kam augstakam--Dievam?" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Arheologija Un Etnografija XIII Latvijas Lauku Apmetnu Un to Celtniecibas Vestures Problemas, Cimermanis, S. ( Edited By )
4 Cimermanis, S. ( Edited By ) Arheologija Un Etnografija XIII Latvijas Lauku Apmetnu Un to Celtniecibas Vestures Problemas
Riga Zinatne 1979 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
155pp. Illustrated. A very good, clean, tight, copy. Brief summary in Russian and German. Saturs: I. Lauku apmetnes feodalisma un kapitalisma periodos. M. Kuplais. Par zemnieku apmetnu veidosanos Piebalga laika no 17. gs. lidz 20. gs.sakumam. I. Priedite. Libiesu apmetnu veidosanas Baltijas juras Kurzemes piekraste. S. Cimermanis. Celtnes Latvija 17.gs. 60. gados ( Pec J. Sturna celojuma albuma skicem.) L. Dumpe. Kuts pamattipu attistiba Latvija lidz 18. gs. beigam. L. Terentjeva. Dzivojamas majas Latgale laika no 19. gs otras puses lidz 2o.. gs. 30. gadiem. A. Zavarina. Krievu zemnieku dzivojamas majas Latgale. V. Kronis Namdari Latgale 19. gs. beigas. II Lauku apmetnes un dzivokli attistita socialisma perioda. J. Porietis. S. Cimermanis. S. Cimermanis. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950–1965., Daukste - Silasproge, Inguna
5 Daukste - Silasproge, Inguna Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950–1965.
Riga Valters un Rapa 2007 pictorial Hardcover As New 
798pp. As New. "Desmit nodalas autore apluko rakstnieku ierasanos Kanada un ASV, vinu ikdienu starp darbu un jaunradi, jaunas zemes pirmos iespaidus vinu dzejrindas, īsproza un romanos, rakstnieku sarikojumus, preses izdevumus, gramatu apgādu veiksmes un neveiksmes u.c. Izklastitaja materiala orientrties palidz bagatigs atsaucu klasts, personu rāditajs un veseli 12 pielikumi, sastaditi pec zanriska un chronologiska principa..." ( Rolfs Ekmanis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Tautas Veseliba Un Dziednieciba Senaja Baltija, Derums, Vilums
6 Derums, Vilums Tautas Veseliba Un Dziednieciba Senaja Baltija
Riga Zinatne 1978 Pictorial Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
243pp. Photographs A very good copy "---gramata neapsaubami uzlukojama par ieverojamu ieguldijumuBaltijas, seviski Latvijas iedzivotaju paleopatalogija. Ta var intereset ne tikai medecinas vesturniekus, pataloganatomus, etnografus u.c. specialistus, kas nodarbojas ar seno laiku vesturi un paleopatalogiju." (V. Kaneps) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Rikstnieciba Tuvplana, Dolacis, J; Kalnins, T; Valdmanis, J
7 Dolacis, J; Kalnins, T; Valdmanis, J Rikstnieciba Tuvplana
Riga Avots 1991 Paper Fine. Unread 16.mo. 
221pp. Line drawings and charts. Bibliography. A fine, unread copy Gramata veltita biolokacijai vai rīkstniecibai- metodei, kas lauj atklat un noteikt fizikalas anomalijas virs zemes , pazeme un gaisa, vadoties no rikstites vai indikatora stavokla mainam rikstnieka rokas. Autori, balstoties uz personisko eksperimentu rezultatiem un specialaja literatura minetajiem faktiem, megina skaidrot so neparasto paradibu. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Imagining the Nation History, Modernity and Revolution in Latvia, Eglitis, Daina Stukuls
8 Eglitis, Daina Stukuls Imagining the Nation History, Modernity and Revolution in Latvia
University Park Pennsylvania State University Press 2002 Trade Paperback Almost As New 
265pp. Index, Notes, Bibliography, Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "This well-documented study is a significant contribution to t he scholarly literature on postcommunist transition and includes a useful bibliography of Latvian- and English- language sources." (R.P. Peters) "Eglitis finds that in virtually all aspects of life the guiding sentiment among Latvians has been a desire for normality in the wake of the "deformations" that marked the half-century of Soviet rule. In seeking to return to normality, many people look to the West for models; others look back in time to the period of Latvian independence from 1918 to 1940 before the years of Soviet domination." (Publisher) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs, Grinens, V. (Edited by)
9 Grinens, V. (Edited by) Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs
Ottawa Latvian National Federation in Canada 1980 Reprint Edition Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
599pp. Photographs, tables, art reproductions. Reprint of the 1940 Riga Lauksaimniecibas Parvaldes Izdevums. Almost as new. "Es domaju, ka mums, deputatiem, vajadzetu domat par tautas ritdienu. Loti labi materiali ir 1940.gada izdotaja ne Bibele, bet gramata "Latvijas zeme, zemnieki un vinu darbs". Visi lauku jautajumi tur ir tik labi sakartoti. (U. Veldre 1997) "Macisimies pazit so zemi, tas apstradataju-zemnieku dzivi un darbu tais ramjos, kadus tos sai zeme ir nospraudusi daba, nosaka saimnieciskie apstakli un valsts agrara politika. (J. Birznieks 19440) Heavy book - additional postage required - please contact Trimdadimd Books for best shipping rates. 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Sports Enciklopedija ( Redzesloka ), Hemonds, Tims (Tim Hammond )
10 Hemonds, Tims (Tim Hammond ) Sports Enciklopedija ( Redzesloka )
Riga Zvaigzne ABC First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. "--- iepazistina ar daudzveidigo sporta pasauli, sporta vesturi, noteikumiem, piederumiem un tehniku. " (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Of Struggle and Flight The History of Latvian Aviation, Irbitis, Karlis
11 Irbitis, Karlis Of Struggle and Flight The History of Latvian Aviation
Stittsville Canadas Wings 1986 As New As New Large 4to. 
211pp. As New. An Attractive copy. Karlis Irbitis, Latvia's most prolific aircraft designer, describes it all, from the earliest pioneers to the final Soviet occupation - military and civil avaiation, flying clubs and airlines, competitions and long distance flights, aircraft design and production. -- complete, authoritative history of the men and aircraft of Latvia --" ( Publisher) A large, heavy book. Extra postage may be required. 
Price: 115.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Mali Latvijas Zemes Dziles Un Rupnieciba, Kurss, V. Stinkule, A.
12 Kurss, V. Stinkule, A. Mali Latvijas Zemes Dziles Un Rupnieciba
Riga Liesma 1972 Paper Cover Very Good + Signed by Author
83pp. Maps, photographs. A very good, clean, unmarked copy. SIGNED on t.p. by both authors. " --- vispusigi jaizpeta musu republikas malu sastavs un ipasibas ----- Tomer musu plasas geologu saimes savaktie materiali, tai skaita autoru petijumu dati par Latvijas maliem un to izmantosanu ne vienmer ir erti pieejami. Sas brosuras uzdevums - kaut daleji noverst so trukumu ---) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Arste Jeb Isa MacIba No Tam Vajibam Un No Sas Zemes Zalem, Ar Kuram Cilvekus Un Lopus Var Arstet Un Izzalot., Lange, J.
13 Lange, J. Latviesu Arste Jeb Isa MacIba No Tam Vajibam Un No Sas Zemes Zalem, Ar Kuram Cilvekus Un Lopus Var Arstet Un Izzalot.
Riga Zvaigzne ABC 1991 Very Good + Very Good + 
253pp. Selected facsimili extracts from the popular1768 medical periodical In the original Latvian of the period. A very good copy. Commentaries, bibliography, extensive glossary or dictionary. "1991. gada Riga izdeva gramatu "Latviesu Arste: jeb isa maciba no tam vajibam un no sas zemes zalem", kura bija apkopoti raksti no visiem laikraksta numuriem kopa ar plasiem komentariem, paskaidrojumiem un skaidrojoso vardnicu.[1] Latviesu Arste" (vecaja druka: Latweeschu Ahrste) bija pirmais (1768-1769) medicinas periodiskais izglitojosais izdevums latviesu valoda --. Izdevums iznaca ik pec paris nedelam, kopa 25 reizes (1.-13. numuri 1768. gada un 14.-25. numuri 1769. gada). Ta merkis bija izglitot zemniekus izsargaties no slimibam, bet muizniekus aicinat padomat par par zemnieku grutajiem dzives apstakliem.-- teksts ir vertigs materials latviesu valodas attistibas petisanai. Taja ir daudz tadu latviesu izloksnu formu, kas lidz musdienam nav saglabajusas." (Vikipedija) xx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Okeans Enciklopedija Redzesloka, Makvitija, Miranda ( Miranda MacQuitty )
14 Makvitija, Miranda ( Miranda MacQuitty ) Okeans Enciklopedija Redzesloka
Riga Zvaigzne ABC 1987 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight unmarked copy. "Enciklopedija stasta par okeaniem, kas aiznem lielako zemeslodes dalu, un to iemitniekiem, par sekliem,, kur netrukst saules, un tumsas dzelmes noslepumiem. Lieliskas, krasainas fotografijas, uzskatami juras dibena reljefa modeli,, interesantako okeana augu un dzivnieku atteli dod iespeju ka "aculiekam" ieskatities okeana dziles" (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Cinas maksla  Ievads dazos Popularakos Austrumu Cinu Veidos, Micels, Deivids ( David Mitchell)
15 Micels, Deivids ( David Mitchell) Cinas maksla Ievads dazos Popularakos Austrumu Cinu Veidos
Riga Zvaigzne ABC 2008 Second Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good + 4to. 
64pp. Profusely illustrated. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. (translated from the English. A Dorling Kindersley Book) "Vai jus gribetu but tikpat labs ka Bruss Li? Vai jus sapnojiet par olimpisko zelta medalu dzudo cina? Vai jus gribat iemacities efektivus pasaizsardzibas panemienus? Vardu sakot, vai jus interese austrumu cinas? Tada gadijuma, pirms jus dosieties uz treninzali un kvalificeta trenera vadiba saksiet apgut kadu cinas sporta veidu, jums bus interesanti izlasit so gramatu. .... Gramata gan sniegtas isas zinas par dazadu austrumu cinu paveidu vesturi, gan ari detalizeti apraksti katram paveidam raksturigakie panemieni... katra austrumu cinu paveida aprakstu papildina krasaini un precizi atteli. Saja gramata jus lasisiet par: dzudo dziudzitsu karate taekvondo aikido un citam austrumu cinam. (Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Arheologija Un Etnografija XII  Apcerejumi Par Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda., Mugurevics, E. Et al. ( Edited by)
16 Mugurevics, E. Et al. ( Edited by) Arheologija Un Etnografija XII Apcerejumi Par Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.
Riga Zinatne 1978 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
159pp. Illustrated. Brief summary in Russian and German. A very good, clean, bright, tight copy. Saturs: Prieksvards I.Loze. Neolita celtnu vietas Austrumbaltija. J, Graudonis. Apdzivotiba un celtnieciba Mukukalna. E, Snore. Celtniecibas liecibas Kivtu apmetne. A. Zarina. Krasnis Salaspils Laukskolas libiesu 10. - 13. gs. ciemu vietas. A. Caune. Rigas 13. - 14. gs. "mura nami" ( stenhus) T. Berga. Latvijas 10. - 12 gs. dzivesvietas iegutas monetas. K. Pelda. Latvijas viduslaiku dzivesvietas atrastas 13. gs. - 16.gs. pirmas puses monetas. Dz. Liepina. Par ciema novadu Vidzeme 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju, Muks, Roberts
17 Muks, Roberts Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju
Riga Valters Un Rapa 2000 Paper Cover Very Good 
189pp. Some light wear to covers, else a very good, clean copy. " "Saja gramata vins (Muks) pieversies latviesu folklorai, kura saskata Austrumu religijas iezimes. Tapat ka budisma latviešu folklora netiek uzsverts pretstats starp Dievu un cilveku, labo un launo, dzivibu un navi, gaismu un tumsu. Darbs Amerika piedzivojis tris izdevumus, tulkots ari italiesu, portugalu, japanu valoda. Gramata ir secigs turpinajums ieprieksejai: Latvju velis Junga un arhetipiskas psihologijas skatijuma." (Diena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam Autora Redakcija, Muks, Roberts
18 Muks, Roberts Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam Autora Redakcija
Riga Zvaigzne ABC 2001 Paper Cover Very Good 
106pp. Some light wear to covers, else a very good, clean, unmarked copy. Lekciju kurss. Apzina un pasaule - Visaptverosa apzina - Personiga identitate - Ego stiprums un bez-egoiba - Aizmirsta Kristietiba - Viegla filozofija - Kristietiba un Dzenbudisms - Aizkapa dzive - Cilveka kermenis - Drosiba un nedrosiba - Pravietis un mistikis. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma, Muks, Roberts
19 Muks, Roberts Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma
Riga Valter Un Rapa 1999 Paper Cover Very Good 
222pp. A very good, clean copy. Informative footnotes and bibliography. " Latviskas Dievestibas modela skaidrojums un augsts vertejums, salidzinajuma ar citu ticibu un filozofisko sistemu modeliem, dots pasaule pazistama latviesu rakstnieka, dzejnieka, izcila domataja un filozofa Roberta Muka darbos ("Latvju velis Junga un arhetipiskas psihologijas skatijuma" un 222pp. Some very light wear to cover else a very good, clean copy. "Cela uz Rietumu nirvanu caur Latviju"). (Gaismasdarbinieki) "Izcila domataja Muka devums ir nezudoss un ipasi vertigs ar to, ka tas ir tilta celejs starp dazadam domasanas tradicijam, savienojot latviskas dzives izpratni ar pasaules filozofisko elpu." (V. Vike-Freiberga) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
20 Muks, Roberts Martins Heidegers Un Filozofijas Gals
Riga Karogs 1994 Paper Cover Good + 
110pp. Intermittent underlining not affecting text. " Pec autora domam moderna zinatne interese Heidegeru nevis tapec, ka ta nodarbojas ar faktiem, bet tapec, ka veids, kada fakti tiek pasniegti, radikali atskiras no grieku un viduslaiku zinatnes. Fakti pasi par sevi neko neizsaka, tie iegust nozimi tikai universalu jedzienu vai fundamentalas koncepcijas gaisma, ar kuras palidzibu cilveks tuvojas dabiskiem fenomeniem." (Gudrinieks.LV) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie