Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Ticiba (Religion / Beliefs)

 - 61 items found in your search
Ticiba (Religion / Beliefs)

Click on Title to view full description

 
Bhagavadgita  Sveta Dziesma
1 Bhagavadgita Sveta Dziesma
Riga 1999 Hard Cover Very Good + 
155pp. A very good, clean, tight, bright copy. No sanskrita atdzejojis Valdis Bisenieks. "Bhagavadgita ir sena indiesu poema, kas izklasta hinduistu religiju un filozofiju. Ta ir 700 rindu dala no eposa Mahabharata ko hinduisti pienem par Upaniadas kodolu un religisku doktrinu. Bhagavadgitas vide ir filozofiska saruna, kas notiek kaujas ratos starp dievibu Krisnu un princi Ardzu-nu. Kuruksetas kaujas lauka kara vadonim un princim uznak saubas par jegu karot un cinities ar braleniem. Krisna Ardzunu iedrosina, atgadinot vinam par valdnieka pienakumiem un hinduistu filozofijas patiesibam. Sarunu rezultata princis sanem macibas par vairakam jogam, karmu, moksu, reinkarnaciju un citam hinduistu gudribam." (wikipedia) " Gramatu no sanskrita atdzejojis Valdis Bisenieks, kurs turklat izstradajis ipasu intonativas rakstibas sistemu, lai saglabatu darba ipatnejo sintakstisko strukturu un intonativo pludumu. Tekstam pievienoti skaidrojumi, lai lasitajs pilnigak izprastu gadsimtos krato indiesu gudribu." 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Vidzemes Baznica Un Latviesu Zemnieks, Adamovics, L (udvigs)
2 Adamovics, L (udvigs) Vidzemes Baznica Un Latviesu Zemnieks
Mineapolis Sejejs 1963 Hard Cover Very Good + 
659pp. Extensive footnotes, index , bibliography. Reprint of the 1933 edition. This edition scarce - 400 copies. A very good, clean, tight, unmarked copy. Lielakais sasniegums Latvijas baznicas vestures rakstos un nacionalaja vestures skaidrojuma paradijas 1933. gada, kad L. Adamovics pabeidza un publiceja savu disertaciju. Gramata "Vidzemes baznica un latviesu zemnieks, 1710.-1740. kluva par Latvijas baznicas vestures klasiku. Adamovics vispirms aplukoja Zviedrijas baznicas istenoto "senas Vidzemes" parvaldi, tad pieversas temai par Vidzemi pec Liela Ziemelu kara un aprakstija smagi izpostito Vidzemi. ---aprakstija garidzniecibas, skolu un religiskas literaturas stavokli, ka ari draudzes dzives attistibu vienkarsaja tauta."(Dundagas vesture) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Apkalns, Peteris Dievam Tevzemei Brivibai Svetrunas
Gauja 1984 Second Edition Soft Cover Very Good + Ojars Jegens (cover) 
Reissue of the 1939 edition. Slight bump to top rear cnr., else a very good, clean, bright, tight copy. Viens no izcilakajiem kancelrunatajiem brivas Latvijas laika bija toreiz plasi pazistamais Armijas macitajs Peteris Apkalns. - Apkalna sprediku valdzinajums nav pierakstams to oratoriskajam prieksnesumam vien, ari to saturs bija brivibas laika latviesiem loti tuvs un nozimigs. Liela dala gramatas sprediku ir veltita latviesu karaviriem - Vinu varonibu un patriotismu, vinu dzivibas un veselibas upurus latviesu tauta nekad nedrikst aizmirst. To jo iespaidigi atgadina un sludina Armijas macitajs strelnieku un brivibas cinitaju ikgadigajas atceres dienas." (H, Zalitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Garigs Apskats I Un II, Arajs, A  (Edited by)
4 Arajs, A (Edited by) Garigs Apskats I Un II
Toronto Apgads Riga 1983 Hard Cover Very Good + 
223pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Si gramata ir meginajums sniegt informaciju latviesu valoda par religiskas dzives notikumiem pasaule, kas varetu intereset visu konfesiju piederigiem un kas reize dotu ari garigu celsmi lasitajiem" Gramatai tris dalas: I. Notikumi starptautiska lauka II. Garigai celsmei III. Darbiba latviesu draudzes. ( ieskaitot Brazilija) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Babre, Janina Svetums Nav Grezniba Maksimilianaaria Kolbes Dzives Stasts
1973 Hard Cover Very Good + No Jacket Benjamins Ancans (Ccover) 
254pp. Very good clean, tight copy. Printed by Raven Printing, Grand Haven Mich. "polu franciskanu muks, kurs ieslodzijuma izvelejas brivpratigi mirt ( Ausvicas naves nometne) cita, nepazistama ieslodzita vieta. 1982. gada pavests Janis Pavils II Kolbi kanonizeja un atzina par "musu gruta gadsimta sveto aizbildni". - Pec Polijas neatkaribas nodibinasanas atgriezas dzimtene, kur nodibinaja un vadija klosteri Nepokalanova (Niepokalanów). Vadija ari religisku izdevniecibu un radiostaciju. 1930. un 1936. gada devas misija uz Japanu, kur Nagasaki nodibinaja klosteri, kurs pardzivoja atombombardesanu un darbojas vel sodien." (Vikipedia) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Enas Par Torniem, Biezais, Haralds
6 Biezais, Haralds Enas Par Torniem
Ziemelblazma 1978 Paper Cover Very Good 
103pp. Some very light superficial wear, else a very good, clean, unmarked copy. "Pirma dala aptver rakstus, kas izteic principialas domas par dieviem un baznicam ---- Otra dala ir apvienoti raksti, kas iztirza problemas, kas ir saistitas ar latviesu trimdas baznicas dzivi ---- Tresa dala ir lasami raksti, kas aqttiecas uz sasapejusam latviesu trimdas un dzimtenes baznicas attieksmem. --- Trimdas situacija piespiez mums parbaudit ne tikai kristigo bet ari latvisko apzinu." (H. Biezais) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Kristianisms Laikmetu Maina, Biezais, Haralds
7 Biezais, Haralds Kristianisms Laikmetu Maina
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1969 Third Edition Hard Cover Very Good + 
145pp. A very good, clean, tight copy. "Tradiciju sargiem, kas ir sastingusi sava domasana un dogmatiski turas pie gadsimtu vecam formam, manas domas liksies parak brivas, bet es neesmu no ta baidijies, jo pavisam skaidri apzinos; ka kristianisma daudzas formas ir novecojusas un nolemtas boja ejai". (H. Biezais) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Seno Latviesu Debesu Dievu Gimene, Biezais, Haralds
8 Biezais, Haralds Seno Latviesu Debesu Dievu Gimene
Riga Minerva 1998 Hard Cover As New 
367pp. Extensive bibliography and notes. Index of names. "Jautajumu par latviesu Dievaq prieksstatiem Haralds Biezais risina interesanti un ar plasam zinasanam salidzinajama religiju vesture. Vins ir brivs no subjektivas spekulacijas un vienigi ar avotiem attaisno katru atzinu un apgalvojumu. Debesu dievu teli ir visvecakais slanis seno latviesu prieksstatos---- Nekad agrak nav iznakusi tik monumentali darbi par seno latviesu religiju salidzinamaja religiju petnieciba ----( Liene Neulande) Sis darbs ir manu divu jau agrak publiceto gramatu Seno latviesu galvenas dievietes (1955) un Dieva tels latviesu tautas religija (1961) turpinajums. ( H. Biezais) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Biezais, Haralds Skautnes Meditacijas Par Dieviem, Cilvekiem Un Tautu
Gaujas Apgads 1983 Paper Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
239pp. A very good, clean, bright, tight copy. Musu izcilais teologs un senlatviesu religijas vesturnieks Dr. Haralds Biezais gramata Skautnes ir sakopojis meditacijas par E. Virzas religisko dzivi, danu dzejnieku Kaju Munku, grieku "Dieva glabeju" Niku Kazandzaku (Nikos Kazantzakis) un par latviesu nacionalam problemam dzimtene un trimda. Tie nav zinatniski apcerejumi varda sauraka nozime, bet dzila kulturas cilveka pardomas" (R. Avens) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara, Biezais, Haralds
10 Biezais, Haralds Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara
Taby Senatne 1991 Paper Cover Very Good 
217pp. A very good clean, bright copy. Covers show some very light wear. "Salidzinot ar A. Johansonu, H. Biezais ir temperamentigs. ----- H. Biezais uzvanda lasitaja pratu. Ja vins nebutu studejis teologiju un filozofiju, vins butu dzejnieks. Dzejniekus vins izsmej, t.i. latviesu romantikus, kas idejas un uzskatus sniedz metaforu merce. Pretstats dzejniekam butu birokrats. H. Biezais teologiju studejot vingrinajies but Dieva ierednis. Vina attieksme pret paganu dievibam vina gramatas ilgu laiku bijusi birokratiska. H. Biezais daudz strada, tapec vina psiches katlina sis tas piedeg: par dzejniekiem; par dievturiem; par vaciesiem. Ramais, rupigais Arvids Brastins kluva nejauks, pieminot Haralda Bieza rakstus. Sataniskais Biezais izraisija jupi Brastina. Arvids Brastins teica, ka lauku religiskas jutas pret savam dievibam nav tik saspringtas, ka Biezais to skata. Var piemetinat, ka draudzes loceklos ir vairak poezijas neka mitologijas. Nevajag laudim atnemt vinu praktizeto religiju, lai cik ta butu nepareiza." (Dz. Sodums) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Ne Ikkatrs Kas Uz Mani Saka... Macitaja Roberta Slokenberga Pieminas Rakstu Krajums, Biezais, Haralds  Compiled By
11 Biezais, Haralds Compiled By Ne Ikkatrs Kas Uz Mani Saka... Macitaja Roberta Slokenberga Pieminas Rakstu Krajums
Copenhagen Ziemelblazma 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + 216pp. 
216pp. Photographs. Very good dj enclosed in mylar protector, a very good, clean, tight copy. Aizraujoss , inovativs, harismatisks draudzes gans. Dinamisks sabiedribas darbinieks. Sekmigs parzinis un skolotajs. " Rakstot pirmo dalu , kura ieskicetas Slokenberga dzives konturas, nav bijis iespejams attureties no tadu gadijumu minesanas un iztirzisanas, kas ne tikai atstajusi dzilas pedas pasa Slokenberga dzive, bet plasaka sabiedriba un baznica." ( H. Biezais) xxx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Mate Mara. Maras Dziesmu Sakartojums Un Apcerejums  ( The Mother Godess Mara. A Comprehensive Survey and Analysis of Latvian Dainas About the Goddess Mara ), Brastins Arvids
12 Brastins Arvids Mate Mara. Maras Dziesmu Sakartojums Un Apcerejums ( The Mother Godess Mara. A Comprehensive Survey and Analysis of Latvian Dainas About the Goddess Mara )
Cleveland Apgads Mara 1967 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
311pp. with tipped in colour frontispiece illustration of Mara and tipped in afterword by the author. Illustrated with numerous line drawings and photo reproductions. 14 page summary in English. A very good, clean, tight, bright copy with ownership and presentation inscription on front free endpaper. "Pie trimdas skaistakajam gramatam katra zina pieder A. Brastina 1967.g.izdota Mate Mara. Plasa gramata liecina par daudzu gadu rupigu darbu. Tani autors sakopojis plasu dainu materialu, kas iespiests lielajos dainu izdevumos --- Gramata ir loti bagatigi illustreta. Blakus teicamam Latvijas ainavu, maju un darba riku, faunas un floras fotografijam un zimejumiem atrodamas ari vairaku latviesu gleznotaju darbu reprodukcijas. (H. Biezais JG 1969) 
Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Dievadziesmas, Brastins Ernests
13 Brastins Ernests Dievadziesmas
Chicago Latvju Dievturu Draudzes Izdevums [A Kalnaja spiestuve] 1970 Third Edition Hard Cover Very Good + 
127pp. Very good, clean, tight copy. "Ta, iznaca tris vina [Brastina] sastaditas dainu izlases Latvju Dieva dziesmas (1928), Latvju tikumu dziesmas un Latvju gadskartu dziesmas (abas 1929), kuras medz devet par dievturu svetajiem rakstiem." 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Tautasdziesmu Tikumi, Brastins Ernests
14 Brastins Ernests Latviesu Tautasdziesmu Tikumi
Riga Dievturu Draudzes Izdevums 1929 First Edition Paper Cover Very Good 12mo - over 6¾" - 7¾" tall 
87pp. A very good, uniformly aged, clean, unmarked copy. Inside covers have some light tape residue probably from a former paper cover. "Tomer neviena raksta nav meginats sakartot plasos materialus par latviesu tikumiem sada parskatama un aptverosa sistema --- gribu visa isuma seit tadu sistemu uzmest." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvju Tikumu Dziesmas, Brastins Ernests
15 Brastins Ernests Latvju Tikumu Dziesmas
Latvju Dievturu Sadraudzes Izdevums (Raven) 1976 Second Edition Hard Cover Very Good + 
119 pp. Reprint of the 1929 edition . Gift inscription on ffe. else a very good, clean, tight copy. Ar Arvida Brastina prieksvardiem. " Brastins atlasija t.dz. par Dievu, Laimu un Maru, ta izdalot dievestibas kodolu. Atlasot un izkartojot tikumu dziesmas, atklajas tautiskas tikumibas saturs " (j. Silins) " Latviesu tikumibas principi, kadi tie redzami musu tautdziesmas, ir dabiski izaugusi no pasas tautas sirds" ( Brastinu Ernests) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvju Dievadziesmas    III Iespiedums, Brastins, Ernests
16 Brastins, Ernests Latvju Dievadziesmas III Iespiedums
Latvju Dievturu Sadraudze 1980 Third Edition Hard Cover As New 
127pp. As New " Retai kadai citai tautaizdevies ietvert Dieva ideju tik gaisos, dailos telos, ka mums. To jautis ikviens, kas saks risinat seno dievadziesmu kamolu. Vins tudal atskartis, ka latvji ir lielas ipatnejas religijas mantinieki un ka si manta nav atmetama." (E. Brastins) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Ilustreta Enciklopedija Zimes Un Simboli Vairaki Tukstosi Zimju Un Simbolu No Visas Pasaules, Brusa Mitforda, Miranda ( Miranda Bruce Mitford )
17 Brusa Mitforda, Miranda ( Miranda Bruce Mitford ) Ilustreta Enciklopedija Zimes Un Simboli Vairaki Tukstosi Zimju Un Simbolu No Visas Pasaules
Riga Zvaigzne ABC 1998 First Latvian Edition Pictorial Hardcover Very Good ++ 4to - over 9¾ 
128 pp. Profusely illustrated in colour, Originaly published in English by Dorling Kindersley as The Illustrated Book of Signs and Symbols. "Celvedis pa noslepumaino zimju un simbolu pasauli, bagatigs informacijas avots visdazaqdakiem lasitajiem. Izskaidro nozimi un izcelsanos vairakiem tukstosiem simbolu. Ietver daudzu pasaules kulturu makslas, religijas un folkloras zimes un simbolus." ( Izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Calitis, Juris 7 Sprediki
Riga Klints 1997 Soft Cover Very Good + 
31pp. Very good, clean, bright copy. "Spredikiem piemit dzila gudriba, vienkarsiba un tiesums, tapat ka macitaja personibai, kas ir briva no svetuligas izliksanas. Si gramatina Septini sprediki ir neliels ieskats evangelija vesti, ko apliecina teologa un macitaja Jura Calisa sprediki." 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
The Latvian Orthodox Church, Cherney, Alexander
19 Cherney, Alexander The Latvian Orthodox Church
Powys Stylite Publishing 1985 Trade Paperback Very Good 
119pp. References. A very good, clean copy. Small, light crease to top front cover " the [Latvian] Orthodox Church has often suffered persecution. This book traces the history of the Church from its beginnings..This book tells of the situation in the countries to which so many Latvians fled after the war, and there is a section on the major Orthodox churches in Latvia, illustrated with a unique series of photographs both of the exteriors and interiors. Many of these churches are now either destroyed or turned to secular use. There is also a chapter on the Orthodox Church in Lithuania, Estonia, Byelorussia, Finland and Poland." (Publisher) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
20 Dalailama, Vina Svetiba [Dalai Lama] Ar Atvertu Sirdi Ka But Lidzjutigam Katru Dienu
Riga Atena 2003 Hard Cover Very Good + 
155pp. Very good, almost as new, clean, tight, bright copy. Translated into Latvian by Paula Praulina. " Es loti ceru, ka sis mazas gramatinas lasitajs iegus sev izpratni par budismu un daziem galvenajiem panemieniem, ka budisma praktizetaji vairo lidzjutibu un gudribu sava dzive. Panemieni, kas aprakstiti gramatas nodalas, ir no trim budisma svetajiem tekstiem." (V.S. Dalailama) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie