Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Valoda (Language)

 - 40 items found in your search
Valoda (Language)

Click on Title to view full description

 
Anglu Ipasvardu Atveide Latviesu Valoda, Ahero, Antonija
1 Ahero, Antonija Anglu Ipasvardu Atveide Latviesu Valoda
Riga Zinatne Paper Cover As New 
223pp. Bibliography. An as new, unread copy "Gramata sniedz valodas prakse nepieciesamos ieteikumus un izverstu teoretisku pamatojumu par ipasvardu - personvardu un geogra-isko objektu nosaukumu - atveidi latviesu valoda. Gramatas pamatuzdevums - iespejami preciza orig,ina-lvalodas izrunas atveide. Taja lietotajs atradis norades: ka anglu ipasvardam raksturigo atskiribu starp ortografisko un fonetisko formu saskanot ar latviesu valodas ortografisko un fonetisko formu; ka atveidot ipasvardu atbilstosi latviesu valodas stukturai; ka saglabat atveidota ipasvarda atpazistamibu anglu valoda."(izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviu- Lietuviu Kalbu Zodynas  Apie 42000 Zodziu, Balkevicius, J; Kabelka, J
2 Balkevicius, J; Kabelka, J Latviu- Lietuviu Kalbu Zodynas Apie 42000 Zodziu
Vilnius 1977 Leidykla Mokslas Hard Cover Very Good 
760 pp. Paper of inner hinges cracked otherwise binding is undamaged, very firm and solid. Else a very good, clean, bright tight unmarked copy. Latvian-Lithuanian dictionary. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Valodas Gramatika Skolai Un Pasmacibai, Berzina-Baltina V
3 Berzina-Baltina V Latviesu Valodas Gramatika Skolai Un Pasmacibai
[Washington] Amerikas Latviesu Apvienibas Kulturas Birojs 1963 Later Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
288pp. Very good condition. Neat ownership sig. on ffe. Includes ephemera: newspaper article clipping from Latvija Amerika 1973 "Biju Lepns, ka esmu latvietis" " Latviesu valoda, tas gramatika ir zelta atslega un vartu vereja visiem tiem latviesiem, kas neaizmirst un negrib aizmirst savu tevu kulturu" (Autore) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Ievads Latviesu Tautas Dzeja  I Dala   Metrika Un Stilistika, Berzins, Ludis
4 Berzins, Ludis Ievads Latviesu Tautas Dzeja I Dala Metrika Un Stilistika
Chicago Baltu Filologu Kopa Cikaga 1959 Reprint Edition Hard Cover Very Good + 
404pp. A very good, attractive, clean, tight copy. "Metrika un stilistika, ko si gramata sniedz, netikdaudz grib sistamatizet un iztirzat metra un stila jautajumus visparim, ka ar se skarto problemu palidzibu veicinat latviesu tautas dzejas dzilaku izpratni." ""Varetu sacit, ka tautas dzeja ir musu gariga tevzeme, kas mums piedereja jau tad, kad vel nebijam paspejusi klut kungi sava dzimtaja zeme" ( L. Berzins). 
Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Ievads latviešu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis., Bicolis, Janis
5 Bicolis, Janis Ievads latviešu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.
ASV Ramave 1991 Paper Cover Almost As New 
175pp. An almost as new copy. "Japatur prata, ka sie materiali aptver laiku latviesu literatura lidz 70. gadam" Gramata ir labs kodoligs ievads latviesu literatura, itseviski tas sakumos. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Blese, Ernests Storia Della Letteratura Lettone
Paper Cover Good 8vo - over 7ľ" - 9ľ" tall 
297pp. Nd. ( 1956?) Np. Some very light almost imperceptible staining to covers, uniformly aged, some very occasional fine underlinig not affecting text, else a very good, clean, tight copy. An overal survey of Latvian literature In Italian by noted Latvian linguist and academic, E. Blese with a dedication in the author''s hand on the title page : "Loti godatai A. Gailites kundzei dzila cieniba, originala autors 1957. 15. V" "( book may or may not have been published with the half title page) Appears to be scarce. "La traduzione dall'originale tedesco della presente opera, scritta dal Prof. Ernests Blese appositamente per il "Thesaurus Litterarum" e stata condotta da Maria Grazia Cocconi. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Valodas Praktiska Gramatika, Ceplite, B; Ceplitis L
7 Ceplite, B; Ceplitis L Latviesu Valodas Praktiska Gramatika
Riga Zvaigzne ABC 1997 Revised Edition Paper Cover As New 
231pp. As New. Revised edition. "--- gramata sniedz visaptverosu konspektivu parskatu par musdienu literaras valodas morfologiju, sintaksi, ka ari par raksturigakajiem varddarinasanas lidzekliem. Gramata ir pasi nepieciesamakie gramatikas jedzieni, kas vajadzigi valodas formu apzinatai izvelei un lietosanai. Svarigakie pareizrakstibas jautajumi atrodami vardskiru apskatos. Izdevuma atrodams ari plass un vienlaikus vienkarsi uztverams piemeru materials. Teksta noradits uz gramatiskajam formam, kuru lietosana valodas prakse reizumis verojamas klumes. ----- Praktiska gramatika noderes visiem, kas runa un raksta latviesu valoda, lai pilnveidotu savas tekstveides iemanas, ka ari tiem, kas macas vai maca latviesu valodu."(Izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Literara Dzive Un Latviesu Literatura Beglu Gados Vacija 1944-1950, Daukste - Silasproge, Inguna
8 Daukste - Silasproge, Inguna Latviesu Literara Dzive Un Latviesu Literatura Beglu Gados Vacija 1944-1950
Riga Zinatne 2002 Paper Cover Very Good + 
421pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Nometnu laika tapusi latviesu literatura musdienu lasitajam ir liecinajums par trimdinieku pardzivojumiem un ceribam. Autore uzskata, ka literarie darbi begliem simboliski aizstaja zaudeto tevzemi, dzives un valodas tespu. Latviska kulturas dzive tika kopta ar skolam, baznicam, laikrakstiem, literariem menesrakstiem, gramatniecibu, sarikojumiem, teatra un dziesmu dienam, maksla izstadem. Vacijas nometnes pardzivotais laiks bija aizsakums talakajam, loti butiskajam trimdas aktivitatem latviesu pasapzinas stiprinasanai." (Diena) " Nometnu laika tapusi latviesu literatura sodienas lasitajam klust par savdabigu no tevzemes skirta latviesa svesuma izjutu, pardzivojumu, sapju un ceribu, izmisuma un ilgu dokumentu" ( izdevejs) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950–1965., Daukste - Silasproge, Inguna
9 Daukste - Silasproge, Inguna Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950–1965.
Riga Valters un Rapa 2007 pictorial Hardcover As New 
798pp. As New. "Desmit nodalas autore apluko rakstnieku ierasanos Kanada un ASV, vinu ikdienu starp darbu un jaunradi, jaunas zemes pirmos iespaidus vinu dzejrindas, īsproza un romanos, rakstnieku sarikojumus, preses izdevumus, gramatu apgādu veiksmes un neveiksmes u.c. Izklastitaja materiala orientrties palidz bagatigs atsaucu klasts, personu rāditajs un veseli 12 pielikumi, sastaditi pec zanriska un chronologiska principa..." ( Rolfs Ekmanis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Baltu Valodas, Dini, Pjetro Umberto
10 Dini, Pjetro Umberto Baltu Valodas
Riga Jana Rozes Apgads 2000 Pictorial Hardcover Very Good + 
574pp. Extensive bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Tr. by Dace Meiere. " Gramata "Baltu valodas" ir viena no apjomigakam un vispusigakam musdienu monografijam baltu filologija. P.U. Dini darbs sniedz parskatu par baltu ( latviesu un lietuviesu, ka ari prusu, kursu, jatvingu, selu, zemgalu) valodam gan vesturiskaja aspekta, gan musdienu zinatnes konteksta, ka ari stasta par so valodu runataju kopienam, to kulturu un vesturi." ( Izdevejs) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pirmas Latviesu Bibeles Vesture, Dunsdorfs, Edgars
11 Dunsdorfs, Edgars Pirmas Latviesu Bibeles Vesture
Minneapolis Latviesu Ev.- Lut. Baznica Amerika 1979 Hard Cover Very Good + 
233pp. Extensive notes. Summary in German Numbered edition . This copy 397/500. ""Vesturnieks uznem lielu risku, meginot izteikties par kadas vesturiskas personas raksturu," ta atzina prof. E. Dunsdorfs sava monografija "Pirmas latviesu Bibeles vesture". Monografija, lidz sim pilnigakaja petijuma par Bibeles teksta pirma tulkojuma tapsanas gaitu, par konkretam personam un vinu veikumu pie si darba, daudz lappusu veltits vacu macitaja Ernsta Glika dzives un darba gaitu aprakstam." 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Sanskrit Historical Phonology A Simplified Outline for the Use of Beginners in Sanscrit, Edgerton, Franklin
12 Edgerton, Franklin Sanskrit Historical Phonology A Simplified Outline for the Use of Beginners in Sanscrit
New Haven American Oriental Society 1946 Original Card Very Good + 
31pp. Covers show some light age toning, else a very good, clean, unmarked copy. "It is intended to furnish in as simple a form as possible, the barest essentials of the subject: just what it seems to me a beginner must have in order to get a sound view of the basic system---" ( Author) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Dzelzsgriezeji  Latvijas Un Rietumu Trimdas Rakstnieku Kontakti, Eglaja-Kristsone, Eva
13 Eglaja-Kristsone, Eva Dzelzsgriezeji Latvijas Un Rietumu Trimdas Rakstnieku Kontakti
Riga Universitates Literaturas, Folkloras Un Makslas Instituts 2014 Pictorial Cover Near Fine 
339pp. Photographs. Near Fine." Literaturzinatnieces Evas Eglajas-Kristsones monografija ir par loti interesantu un mazzinamu temu - latviesu rakstnieku, kurus izskirusi Latvijas okupacija, sakariem. Faktiski par latviesu literaturu, tas tapsanu, literaro dzivi, pasu literaturu un tas raditaju attiecibam ar varu, kultura un dzimtene sajuta saknotam attiecibam starp latviesu literatiem Latvija un arpus tas Rietumpasaule. Ta bagatina zinasanas par Latvijas padomju perioda vesturi, par cilveku dzivesdarbibas formam, aktivas sadarbibas (ari atteiksanas) ar padomju rezimu motivaciju un veidiem, ka ari sis sadarbibas neviennozimigo rezultatu. Gramata ari sniedz ieskatu VDK darbiba, tas loma kulturas telpas un satura organizesana, dazadam darba metodem." Dr. hist. Vita Zelce 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Nostalgia and Beyond  Eleven Latvian Women Writers, Ezergailis, Inta Miske
14 Ezergailis, Inta Miske Nostalgia and Beyond Eleven Latvian Women Writers
Lanham MD University Press of America 1998 Paper Cover Almost As New 
269pp. An lmost as new copy. This book offers an introduction to the works of eleven Latvian women writers. -- the author fuses writers from both sides of the Atlantic to form a unified whole -- Not only does the book provide an expert analysis of each writer’s unique contribution, it also places each one into a contemporary context of cultural issues revolving around questions of history, nationalism, feminism, and literary theory." (Readings) Authors represented: Austra Skujina. Velta Toma. Astrida Ivaska. Rita Gale. Ilze Skipsna. Benita Veisberga. Vizma Belsevica. Regina Ezera. Agate Nesaule. Mara Zalite. Margita Gutmane. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Publishing and Book Design in Latvia 1919 - 1940: A Rediscovery., Fraser, James, H.
15 Fraser, James, H. Publishing and Book Design in Latvia 1919 - 1940: A Rediscovery.
Riga Neputns 2014 Softcover NEW 4to. 
336pp. Profusely illustrated. NEW Sealed In original shrinkwrap. "Using over 700 color images of illustrated book covers and wrappers, this book presents a fascinating view of the remarkable, and as yet unheralded, creativity which characterized publishing and book design in Latvia between the World Wars. -- This visual exploration of a rapidly vanishing chapter in 20th century publishing history is given context by an overview of the historic book culture of interwar Latvia, giving special attention to company histories, the often colorful careers of prominent designers, artists, and publishers, as well as how the political situation in Latvia dominated and influenced much of what was published. - ( Oak Knoll Books) Mailed from Riga. Large heavy book. Some additional postage required. 
Price: 64.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16 Gaide, M(artins); Endzins,A) Tevu Valodas Maciba Sistematisks Gramatikas Un Pareizrakstibas Kurss Tautskolas 6. Un 7. Klasei Un Pasmacibai
Detmold Petera Mantnieka Apgads Edgara Kiploka Apgads 1948 Paper Cover Good + 
107pp. Significantly age yellowed otherwise a good+ clean, solid paper copy. Lietojama ka gramatikas un pareizrakstibas rokasgramatina. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Gaide, Martins Tevu Valodas MacIba Gramatika Un Pareizrakstiba Latviesu Skolam Trimda
Amerikas Latviesu Apvienibas Kulturas Birojs 1964 Second Edition Hard Cover Very Good + No Jacket 
150pp. Very good, clean, tight copy; neat ownership on ffe. "Si valodas maciba (gramatikas un pareizrakstibas) gramata sastadita latviesu skolam trimdas apstaklos" (autors) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Valodas Pareizrakstibas Vardnica Skolam, Gulevska Dainuvite, Mikelsone Aina
18 Gulevska Dainuvite, Mikelsone Aina Latviesu Valodas Pareizrakstibas Vardnica Skolam
Riga Jumava 2004 Hard Cover New 
552 pp. New. "-- vardnicas uzdevums ir paradit latviesu valodas vardu pareizu rakstibu -- Svarigs vardnicas uzdevums ir ari sniegt informaciju par vardu gramatiskajam formam, to rakstibu, daleji - paradit variantus, homografus, vardu lietosanu teksta un atseviskos gadijumos izrunu; tas risinats vardnicas skirklos." "Vardnica paredzeta ne tikai skoleniem, bet ari biroju darbiniekiem, redaktoriem, zurnalistiem ----" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Etimologijas Vardnica Vols.1&2, Karulis, Konstantins
19 Karulis, Konstantins Latviesu Etimologijas Vardnica Vols.1&2
Riga Avots 1992 Hard Cover Very Good + 
V1. 638pp. V2.670. pp. Extensive bibliography. Both volumes very good, clean, bright and tight. Saja vardnica populara veida dota latviesu valodas vardu etimologija - paradita vardu cilme, to sakari un radnieciba ar attiecigajiem citu valodu vardiem, vardu formas un leksisko nozimju veidosanas un attistiba. Pielikuma autors pastasta par indoeiropiesu valodu izcelsanos un veidosanos, pieskaroties ari nozimigakajiem petijumiem sai valodniecibas nozare. Dota ari bibliografija. Vardnica noder visiem, kas interesejas par latviesu valodu un tas vesturi." (Izdevejs) Heavy book.1.6kg. Please contact Trimdadimd in advance for best shipping rates. 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Profesora J. Endzelina atbildes. Rigas Latviesu biedribas valodniecibas nodalas sezu protokoli 1933-1942., Klavins, P(eteris) Compiled By
20 Klavins, P(eteris) Compiled By Profesora J. Endzelina atbildes. Rigas Latviesu biedribas valodniecibas nodalas sezu protokoli 1933-1942.
Los Angeles Ramave 2001 Paper Cover Very Good + 
256pp. A very good, clean, bright, tight copy small bump to inner front cnr.. Pateicoties Petera Klavina sastaditajiem raditajiem (207-256), publikacija ir seviski noderiga ka rokasgramata - ne tikai par atsevisku vardu lietosanu, bet ari par sintaksi, stilu, personu vardiem un uzvardiem, vietu nosaukumiem, galotnem un piedekliem, izrunu, rakstibu, interpunkciju u.c. Uzzinam, ko labak lietot un kapec - iespejams vai varams, censlis vai censulis, rivmaize vai berztene, masene vai masasmeita, spraudene vai spraudadata, bute vai butne, jemt vai nemt, minimums vai minims, dzamperis vai dzemperis, zaksi vai saksi, amerikaniem lidzigie vai amerikaonidi? Sedes parrunatie vardi, vismaz to lielumlielais vairums, ir iegajusies musu valoda, bet laba tiesa ari nav. Var drosi pienemt, ka nebus daudz tadu, kas momenta sapratis rindkopu: marsa cela rati par to, vai spodet ar kurkata noglabato sivi alvirtuves augstenes aizmirstas zirkrites." ( R. Ekmanis) Ne tikai vajadziga, bet ari arkartigi interesanta gramata, ko gribas škirstit vel un vel, un pret ko palikt vienaldzigam butu greks. 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie