Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

 - 98 items found in your search
Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Click on Title to view full description

 
Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985, Alsupe, A; Kargane A.
1 Alsupe, A; Kargane A. Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985
Riga Zinatne 1988 Pictorial Cover Very Good + 
220 pp. Extensively illustrated with colour photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Latvian folk art -- including weaving, embroidery, ceramics, jewelry, woodwork.. Brief summary in German and Russian. "Gramata paraditi tautas lietiskas makslas meistaru izstradajumu zanri. Illustrativa materiala ietverti galvenie prieksmetu tipi un popularakie varianti. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Ambainis, Ojars Latviesu Folkloristikas Vesture Pamatvirzieni Un Fakti
Riga Zinatne 1989 Pictorial Cover Very Good + Sm. Octavo 
124pp. Photographs; copies of many original title pages. ".... izsekots latviesu folkloras attistibas procesam... notika plasa nacionalas kulturas vertibu apzinasana. Jaunlatviesi izversa un popularizeja folkloras vaksanas darbu kuru rezultata radas plasas folkloras materialu publikacijas un pirmie zinatniskie petijumi" (Izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Tautas Teikas  Izcelsanas Teikas  Izlase, Ancelane, Alma  ( Compiled and Introduced by)
3 Ancelane, Alma ( Compiled and Introduced by) Latviesu Tautas Teikas Izcelsanas Teikas Izlase
Riga Zinatne 1991 Paper Cover Very Good + Dainis Rozkalns 
484pp. Small mild crease to lower front cnr, else a very good, clean, tight copy. Extensive glossary/dictionary, List of source material; Thematic index. Krajuma ievietotas teikas vesti par zemes reljefa veidosanos, par dzivas un nedzivas dabas izcelsanos, par to savdabigo ipasibu rasanos. Seni priekstati, tautas iztele savijas ar rupigiem dabas verojumiem ar praktiska darba dzive gutam zinasanam. --- Krajuma galvenokart ietvertas lidz sim nepublicetas teikas no Latvijas ZA Valodas un literaturas instituta Folkloras dalas fondiem, ka ari no agrak izdotiem krajumiem.( izdevejs) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Ancelane, Alma (compiled by) Latviesu Tautas Teikas Izlase
Riga Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba Hard Cover Good + + P. Senhofs 
437pp. Illustrated with Senhof's vignettes full page b&w drawings reflecting a heroic folkloric, albeit attractive style. Corners bumpted and worn, else a good++ clean, tight, unmarked copy. Includes removable foldout map of Latvia to be used to locate geographical sources for these folktales. Gramata sakas ar Ancelanes pagaraku ievadu, latviesu tautas teiku raksturojumu. Seko teikas sadalitas sados tematos: Kosmiskas un meteorologiskas paradibas. Zeme un tas virsma. Dziva radiba. Milzi, stiprinieki un drosminieki. Vesturiskas vietas, personas un notikumi. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Ancelane, Alma (compiled by) Latviesu Tautas Teikas Vesturiskas Teikas Izlase
Riga Zinatne 1988 Pictorial Hardcover Very Good Dainis Rozkalns 
462pp. "... Krajuma dotas lidz sim agrak nepublicetas teikas..." "Gramata iepazistina ar latviesu tautas bagato un satura daudzveidigo vesturisko teiku klastu Krajuma ietvertas teikas par Latvijas vesturiskam vietam, personam un notikumiem." (Zinatne) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Vai Lacplesis Bija Karalis Arturs Legendas Versijas Petijumi, Ankrava, Sigma
6 Ankrava, Sigma Vai Lacplesis Bija Karalis Arturs Legendas Versijas Petijumi
Riga Zvaigzne ABC 2000 Paper Cover Very Good 
271pp. Some very light bumping to rear cover, else a very good, bright, tight, unmarked copy. Gramatas autore ---- ir Latvijas Universitates profesore, kops1977. gada Svesvalodu fakultates docetaja, kas lasa lekcijas par anglu un indiesu literaturu, par viduslaiku un renesanses literaturu, ka ari par Lielbritanijas vesturi un kulturu. Gramatas pirmaja dala atstastitas daudzas legendas par karali Arturu, Apala galda bruniniekiem un Sveto Gralu. Otra dala nodarbojas ar jautajumu par so legendu iespejamo sasaisti ar latviesu un citu tautu mitologiju. Gramatas beigas atrodas izmantoto avotu saraksts un plasa bibliografija ---- Legendu dekainie notikumi, drosmigie varondarbi, asinainie kautini, milas sarezgijumi, laime un posts, ka ari autores dziva un raita latviesu valoda padara gramatu par saistosu lasamvielu ari mitologijas jautajumos ipasi neiesvaiditam lasitajam" (b.s.) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Pasaku Tipu Raditajs    The Types of the Latvian Folktales, Arajs, K. Medne, A.
7 Arajs, K. Medne, A. Latviesu Pasaku Tipu Raditajs The Types of the Latvian Folktales
Riga Zinatne 1977 Original Cloth Very Good + 
522pp. A very good, clean, tight copy. Trilingual. Text in Latvian, Russian, English "The types of folktales are arranged in accordance with the system elaborated by A. Aarne and S. Thompson (their designation system is preserved as well). A short reproduction of the contents of each tale is added. Different variations and potential new types are noted with a star put before the number of the type." (Author) [Caveat lector: The English translation although servicable is generally abysmal.] " Ciktal man bija iespejams parbaudit noradijumus uz tekstiem, tad jasaka, ka raditajs ir izstradats ar lielu rupibu un precizitati un atbilst augstam prasibam. Darba vertibu cel ari tas, ka tani ir dots tipu raditaja anglu un krievu tulkojums. Tas ieverojami atvieglina latviesu pasaku izmantosanu starptautiska petnieciba. ---- darbs ir jauzskata par izcilu sasniegumu latviesu folkloras petniecibas paliglidzeklu fonda. Seviski vel tadel, ka tas radies loti grutos apstaklos, izolacija no plasakas sadarbibas ar internacionalo petniecibu." (Haralds Biezais) 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Auns, Osvalds (compiled by) Latviesu Tautas Dziveszina 3 Godi
Riga Zvaigzne ABC 1991 Paper Cover Very Good E. Garkevics (cover) 
191pp. Bibliography. Tresa gramata cikla "Latviesu tautas dziveszina" Gramata "Godi" ieklauti raksti par musu sencu gimenes godu ritualiem sakot ar krustabam un beidzot ar bedibam. Aprakstus papildina tautas dziesmas. Tam pievienots bagatigs nosu materials..." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
88 latviesu tautas dejas un Apdares (88 Latvian Folk Dances and Choreographies), Balins, Arnolds
9 Balins, Arnolds 88 latviesu tautas dejas un Apdares (88 Latvian Folk Dances and Choreographies)
Toronto Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba Kanada 1973 Hard Cover As New 4to - over 9¾" - 12" tall 
141pp. In Latvian. Includes choreographies and musical notation. A very good, clean, tight, bright copy - As new Teoretiski raksti un apskats : Originalrakstu izlase; Tautas dejas un kopas pasaule; Latvisku deju jaunrade; Latviesu tautas deju un rotaldeju elementi; Deju analize -- Latviesu tautas dejas un apdares, kuras tauta pienemusi : sis gramatas lietotajiem; Paru dejas; Paru dejas ar grupu deju raksturu; Trisparu dejas; Cetrparu dejas; Astonparu dejas; Dejas noteiktam dejotaju skaitam; Meitu vai puisu dejas; Dejas saistitas ar muza gajumu -- Latviskas deju apdares, kuras tauta vel izverte : Nicas-Bartas materialu apdares; Latgales materialu apdares; Dazadu materialu apdares -- Muzikalie pavadijumi dejam. Large, heavy book, additional postage required. Please contact Trimdadimd in advance for best rates.xx 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Muzikalie Pavadijumi 88 Dejam, Balins, Arnolds
10 Balins, Arnolds Muzikalie Pavadijumi 88 Dejam
Toronto Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba Kanada 1973 Hard Cover Very Good + 4to - over 9¾" - 12" tall 
142pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Musical companion to " Latviesu Tautas Dejas - 88 Latvian Folk Dances" " Si muzikala dala ir saistita ar sai gramata ievietotajiem deju aprakstiem. Zem katra dejas virsraksta ir noradita lapas puse, kur attiecigas dejas pavadijums paradas pirmo reizi --- Dazam dejam ir tikai viena apdare. Pie pirmas dejas apdares ir doti ari akordeona akorda burti." ( Autors) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Sena Latvija, Balodis, Fr(ancis)
11 Balodis, Fr(ancis) Sena Latvija
Chicago Dzimta Zeme 1956 Second Latvian Good+ No Jacket 
214pp. Extensively illustrated with photographs, drawings, maps. 1000 copies. Reprint of the 1938 edition Cover illustration shows some light fading, slight flaring to covers, neat ownership sig on ffe. else a very good, clean tight, unmarked copy. "Excellent book about archaeological evidence of prehistoric peoples in Latvia. Problem: It focuses mainly on Latvia". (M. Hougardy) "Vesture ir loti specigs jaunatnes pilsoniskas audzinasanas lidzeklis" (Autors) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Krisjana Barona Atminas, Baron Lina
12 Baron Lina Krisjana Barona Atminas
Gaujas Apgads 1981 Second Edition Hard Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
214pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. Small neat ownership sticker on front endpaper. Ownership sig. on rear endpaper. Reprint of the 1924 Valters un Rapa Riga edition. " Liels paldies Lidijai Barona kundzei un apgadam, kassaredzejusi si atjaunota un papildinata izdevuma vajadzibu! ( Nikolajs Kalnins) Kr. Barons nevelejas, lai sikaki, intimaki vina dzives un personibas attelojumi naktu klaja vina dzives laika. Tadel, tagad, pec vina naves nododu sis Atminas atklatiba." (VEDEKLA) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latgales Rotatie Dvieli 20. Gadsimta, Barsevska, Zeltite
13 Barsevska, Zeltite Latgales Rotatie Dvieli 20. Gadsimta
Daugavpils Universitates Akademiskais Apgads "Saule" 2012 Pictorial Hardcover New 
138pp. Numerous photo illustrations. NEW. " Ilga darba rezultata tapa skaisti ilustreta monografija, kura autore analize 118 apdzivotajas vietas Latgale savaktos materialus. Monografijas pielikumu sastada plass un lidz sim nepublicets vizualais materials - teju 150 ar izsuvumiem un mezginem greznotu dvielu fotografijas. Monografija sniegta kulturvesturiska informacija par 266 rotatajiem dvieliem. --- Jaatzime, ka sis petijums ir unikals, jo taja ieklauti nekur nepublicetie materiali. No seniem laikiem dvielu darinasana bija roku darbs: tie tika austi un pec tam izsuti. Turklat katra Latgales vieta bija savi raksturigi raksti, savs stils un ta ipatnibas. Dvieli latgaliešu majas pildija ari estetisku funkciju - rotaja lauku interjeru." ( Gorod.lv) 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. ), Berzins, Uldis. Translated By
14 Berzins, Uldis. Translated By Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )
Riga Janis Roze 2015 Pictorial Hardcover New Small 4to. Lilija Dinere, Roberts Diners 
364pp. Illustrated. Pirmo reizi latviesu valoda iznacis senislandiesu mitologisko un poetisko tekstu kopojums "Eddas dziesmas"- Tie ir teksti, kas atstajusi milzigu ietekmi uz Ziemeleiropas literaro mantojumu daudzu gadsimtu garuma, to petisanai zinatnieki visa pasaule nereti veltijusi visu muzu. Latviesu valoda senos tekstus pieejamus darijis dzejnieks Uldis Berzins, savukart komentarus un skaidrojumus sniegusi senskandinavu valodas un kulturas zinataji Inga Berzina un Dens Dimins. ( J. Roze) yy 
Price: 29.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Seno Latviesu Debesu Dievu Gimene, Biezais, Haralds
15 Biezais, Haralds Seno Latviesu Debesu Dievu Gimene
Riga Minerva 1998 Hard Cover As New 
367pp. Extensive bibliography and notes. Index of names. "Jautajumu par latviesu Dievaq prieksstatiem Haralds Biezais risina interesanti un ar plasam zinasanam salidzinajama religiju vesture. Vins ir brivs no subjektivas spekulacijas un vienigi ar avotiem attaisno katru atzinu un apgalvojumu. Debesu dievu teli ir visvecakais slanis seno latviesu prieksstatos---- Nekad agrak nav iznakusi tik monumentali darbi par seno latviesu religiju salidzinamaja religiju petnieciba ----( Liene Neulande) Sis darbs ir manu divu jau agrak publiceto gramatu Seno latviesu galvenas dievietes (1955) un Dieva tels latviesu tautas religija (1961) turpinajums. ( H. Biezais) 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvju Neratnas Anekdotas, Birkerts, P[eteris]
16 Birkerts, P[eteris] Latvju Neratnas Anekdotas
Eutin Andr. Ozolina Apgads 1954 Hard Cover Good + 
637pp. 1000 copies. Inner hinges starting to wear, mild yellowing, else a sound, clean tight copy." Bagatas gimenes telpu dekoresanas nolukos medz gramatas kaudzes it ka izmetat uz galdiem. Tas ir riskanti, jo, dazreiz veseliem sejumiem no izdevejiem pasutinot, gadas, ka uz galdiem noklust neratnas tautas anekdotes un dziesmas." [T.Bezmers] 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Birkerts, P[eteris] (originaly Compiled by) Latviesu Tautas Miklas
Riga Zvaigzne ABC 1992 Paper Cover Very Good 
109pp. Table of contents. This edition edited by Z. Stikute. " Izdevums sagatavots pec 1927. gada iznakusa izdevuma "Latvju tautas miklas" Ko sakartojis P. Birkerts." 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas, Birzgalis, Reinis (illustrator)
18 Birzgalis, Reinis (illustrator) Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas
Riga Liesma 1990 Pictorial Cover Very Good + Birzgalis, Reinis 
167pp. Facsimili of the 1942 edition. Neat prtesentation dedication on blank half title. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Esmu loti priecigs, ka esat nodomajusi vel reizi izdot manas ilustretas "Latvju Dainas". Kerieties pie darba" ( R. Birzgalis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas, Birzgalis, Reinis (illustrator)
19 Birzgalis, Reinis (illustrator) Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas
Stockholm Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1971 Facsimili Reprint Pictorial Cover Very Good + Birzgalis, Reinis 
167pp. Facsimili of the 1942 edition. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Esmu loti priecigs, ka esat nodomajusi vel reizi izdot manas ilustretas "Latvju Dainas". Kerieties pie darba" ( R. Birzgalis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
20 Bortnikovs, E. ( Compiled by) Latviesu Tautas Miklas - Izlase
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1960 Very Good Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall K. Freimanis 
82pp. Dj. a little creased and worn but enclosed in an attractive mylar protector, else a very good, clean copy. " Ja senajas tautas dziesmas pirma karta atspogulojas cilveku jutas un pardzivojumi, bet pasakas ierosina klausitaju fantaziju un izteli, tad miklas veicina cilveka prata darbibu, attapibu, pieradina to rupigi verot dazadus prieksmetus, dabas paradibas un sadzives attiecibas."(M. Gaile) Kosmiskas un dabas paradibas; Augu valsts; Dzivnieku valsts; Cilveks; Joku jautajumi. 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4 5  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie