Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Pardomas/Esejas (Reflections/Essays)

 - 134 items found in your search
Pardomas/Esejas (Reflections/Essays)

Click on Title to view full description

 
Latvietiba Vakar, Sodien... Un Vai Bus Ritdien (iss Sistematisks apskats), Abele, Alfreds
1 Abele, Alfreds Latvietiba Vakar, Sodien... Un Vai Bus Ritdien (iss Sistematisks apskats)
Riga Vieda 2001 Paper Cover Very Good + 
174pp. "Publicists Alfreds Abele plasam lasitaju lokam jau pazistams ka popularas gramatas "Latvietiba" un daudzu rakstu autors. Vins ir kibernetikis-sistemanalitikis, ar ko izskaidrojama vina kompleksa un originala pieeja valstisko problemu un ar latviesu tautas dzivi saistito sabiedriski politisko paradibu novertesana. Stradajis Zinatnu akademija, Latvijas Valsts Universitate, Rigas Politehniskaja instituta; pec Latvijas Republikas atjaunosanas - Latvijas Republikas valdibas administracija un Valsts kontrole." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Slavi Latvija ( Etniskas Vestures Apcerejums, Apine, Ilga, Vladislavs Volkovs
2 Apine, Ilga, Vladislavs Volkovs Slavi Latvija ( Etniskas Vestures Apcerejums
Riga Macibu Apgads 1988 Paper Cover As New 
" LZA korespondetajlocekle profesore Dr. habil. hist. Ilga Apine augsto novertejumu sanema par zinatniskiem petijumiem etnisko attiecibu joma un ieguldijumu tolerantas un demokratiskas Latvijas sabiedribas veidosana." "Atbilstosi izveletai pieejai paveikta darba zanru apzimejam ka etniskas vestures apcerejums. --- Ilgai Apinei I-III nodalas centra ir etnogenezes un etniskas strukturas jautajumi. Vladislavam Volkovam IV - V nodala ir vietejo krievu pasapjausma un pasapzinas evolucija." (izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
To Nedrikst Nezinat, Berzins, Gundars; Alksnis, Elmars Compiled By
3 Berzins, Gundars; Alksnis, Elmars Compiled By To Nedrikst Nezinat
Cesis Kulturas Biedriba Harmonija 2011 Paper Cover As New Signed by Compiler
211 pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy with a personal dedication inscription by Berzins. " Saja gramata lasamas galvenokart to cilveku atminas, kuriem palaimejas izdzivot smagaja vergu darba Sibirijas naves nometnes --- pastavigu draudu ena atradas ari sava tevzeme --- Gramatas veidotaji cer, ka te lasitais sekmes latviesu velesanos turpinat legionaru reiz aizsakto cinu pret okupantiem." (Sastaditaji) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Ievads latviešu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis., Bicolis, Janis
4 Bicolis, Janis Ievads latviešu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.
ASV Ramave 1991 Paper Cover Almost As New 
175pp. An almost as new copy. "Japatur prata, ka sie materiali aptver laiku latviesu literatura lidz 70. gadam" Gramata ir labs kodoligs ievads latviesu literatura, itseviski tas sakumos. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Enas Par Torniem, Biezais, Haralds
5 Biezais, Haralds Enas Par Torniem
Ziemelblazma 1978 Paper Cover Very Good 
103pp. Some very light superficial wear, else a very good, clean, unmarked copy. "Pirma dala aptver rakstus, kas izteic principialas domas par dieviem un baznicam ---- Otra dala ir apvienoti raksti, kas iztirza problemas, kas ir saistitas ar latviesu trimdas baznicas dzivi ---- Tresa dala ir lasami raksti, kas aqttiecas uz sasapejusam latviesu trimdas un dzimtenes baznicas attieksmem. --- Trimdas situacija piespiez mums parbaudit ne tikai kristigo bet ari latvisko apzinu." (H. Biezais) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Kristianisms Laikmetu Maina, Biezais, Haralds
6 Biezais, Haralds Kristianisms Laikmetu Maina
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1969 Third Edition Hard Cover Very Good + 
145pp. A very good, clean, tight copy. "Tradiciju sargiem, kas ir sastingusi sava domasana un dogmatiski turas pie gadsimtu vecam formam, manas domas liksies parak brivas, bet es neesmu no ta baidijies, jo pavisam skaidri apzinos; ka kristianisma daudzas formas ir novecojusas un nolemtas boja ejai". (H. Biezais) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Biezais, Haralds Skautnes Meditacijas Par Dieviem, Cilvekiem Un Tautu
Gaujas Apgads 1983 Paper Cover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
239pp. A very good, clean, bright, tight copy. Musu izcilais teologs un senlatviesu religijas vesturnieks Dr. Haralds Biezais gramata Skautnes ir sakopojis meditacijas par E. Virzas religisko dzivi, danu dzejnieku Kaju Munku, grieku "Dieva glabeju" Niku Kazandzaku (Nikos Kazantzakis) un par latviesu nacionalam problemam dzimtene un trimda. Tie nav zinatniski apcerejumi varda sauraka nozime, bet dzila kulturas cilveka pardomas" (R. Avens) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara, Biezais, Haralds
8 Biezais, Haralds Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara
Taby Senatne 1991 Paper Cover Very Good 
217pp. A very good clean, bright copy. Covers show some very light wear. "Salidzinot ar A. Johansonu, H. Biezais ir temperamentigs. ----- H. Biezais uzvanda lasitaja pratu. Ja vins nebutu studejis teologiju un filozofiju, vins butu dzejnieks. Dzejniekus vins izsmej, t.i. latviesu romantikus, kas idejas un uzskatus sniedz metaforu merce. Pretstats dzejniekam butu birokrats. H. Biezais teologiju studejot vingrinajies but Dieva ierednis. Vina attieksme pret paganu dievibam vina gramatas ilgu laiku bijusi birokratiska. H. Biezais daudz strada, tapec vina psiches katlina sis tas piedeg: par dzejniekiem; par dievturiem; par vaciesiem. Ramais, rupigais Arvids Brastins kluva nejauks, pieminot Haralda Bieza rakstus. Sataniskais Biezais izraisija jupi Brastina. Arvids Brastins teica, ka lauku religiskas jutas pret savam dievibam nav tik saspringtas, ka Biezais to skata. Var piemetinat, ka draudzes loceklos ir vairak poezijas neka mitologijas. Nevajag laudim atnemt vinu praktizeto religiju, lai cik ta butu nepareiza." (Dz. Sodums) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latviesu Kultura Laikmetu Mainas Rakstu Krajums Kulturas Filozofija; Psihologija Sociologija; Religija; Valodnieciba; Vesture, Biezais, Haralds (Compiled And eddited By)
9 Biezais, Haralds (Compiled And eddited By) Latviesu Kultura Laikmetu Mainas Rakstu Krajums Kulturas Filozofija; Psihologija Sociologija; Religija; Valodnieciba; Vesture
Stockholm Daugava 1966 Hard Cover Very Good + 
210pp. notes, bibliography. A very good, clean, bright, tight copy with original mylar wrapper. P. Jurevics- Latviesu emocionala attieksme pret rietumu kulturu. V. Klive- Kulturas filozofija un kulturas politika. H. Biezais- Raudosa Laima. N. Picka- Jutu fainomenalas strukturas analize. H. Zalitis- Cilveka dveseles modelis. A. Gaters- Ligavas varda izcelsme. E. Kapostins-Gara veseliba un latviesu dzives zina. P. Cirsis- Cina par cilveka tiesibam. J. Ozols- Latvijas vecako pilskalnu izbuves veidi. V. Bilkins- Vai chronists Indrikis macijies klostera skola. V. Ginters- Karogi Latvijas senatne. A. Berkis- Ernesta Birona valdisana Kurzeme un Krievija. J. Zalcmanis - Latvijas arpolitikas problemas brivibas zaudejuma prieksvakara. "Daudzpusigs Rakstu krajums": (J. Lelis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Ieskatitais Un Atzitais  Rakstu Krajums Veltits Prof. Dr. Phil. Teodoram Celmam 70 Gadu Dzimumdiena 1963. Gada 14. Junija, Biezais, Haralds Compiled and Edited By
10 Biezais, Haralds Compiled and Edited By Ieskatitais Un Atzitais Rakstu Krajums Veltits Prof. Dr. Phil. Teodoram Celmam 70 Gadu Dzimumdiena 1963. Gada 14. Junija
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good + 
304pp. A very good, clean, tight copy. Contains 12p. pamphlet with list of subscribers. I Filozofija un religija: Rudolfs Ziedins - Pieredze un esamiba; Stanislavs Ladusans S.J. - Dazas gnozeologiskas refleksijas par indukciju; Haralds Biezais- Kristianisma vesturiska vide; Edmunds Smits - Ideals etiska nozime; II Psihologija un sociologija: Gunars Reitmanis - Anomija, tas celoni un sekas; Nikolajs Picka - Introspektiva metode atminas petisana; Juris Veidmanis - Imigrantu dzives procesi Savienotajas Valstis sociologiska skatijuma; Janis Silins- Vertibas un parvertibas III Vesture un archaiologija Jekabs Ozols - Senbaltu ienaksana Latvija; Valdemars Ginters - Senlatviesu simbolikas problemas; Vilis Bilkins Dazi avotu kritikas piemeri; Aleksandrs Berkis - Kurzemes hercoga un Anglijas attiecibas 17.g.s. vestures dokumentu gaisma; Janis Bokalders - Krievijas ideologiskie stravojumi pirms pirma pasaules kara Bibliografija Liene Neulande - Teodora Celma raksti IV 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Bijusa Gada Dienasgramata 1988. Gada Julijs 1989. gada Junijs, Birze, Miervaldis
11 Birze, Miervaldis Bijusa Gada Dienasgramata 1988. Gada Julijs 1989. gada Junijs
Riga Raina Literaturas Un Makslas Muzejs 1991 Paper Cover Very Good + Very Good + 
95pp. A very good, clean, bright, tight copy. Paper dj. over card covers. "Vai sis pieminas rakstot, kads paredzeja, ka vares atprasit komunistiskas varas nolaupitas setas, kaut tur izsisti logi un nokurinatas spares? Un vai dzivi palikusie latviesu legionari - "kanaki" - drikstes sapulceties un uzdziedat? Ka dzivi palikusie beztiesiski notiesatie izdos savu sapju gramatu? (Autors) "Kur slepas so dienasgramatu popularitate? Acimredzot pat rakstnieku vidu nebija daudz to, kuri pec apspiestibas gadiem riskeja runat par to, kas sakrajies uz sirds un dzimtas liktenstastos." (A. Mellupe) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Pret Straumi Apceres Un Kritikas Jona Trupa Izlase Un Ivods, Bukss, M (ikelis)
12 Bukss, M (ikelis) Pret Straumi Apceres Un Kritikas Jona Trupa Izlase Un Ivods
Munich Latgalu Izdevniceiba 1971 Hard Cover Very Good + 
464pp. Photographs. Includes the General Catalogue of Latgalian Books and Periodicals published by Latgalu Izdevniceiba for 1970. A very good, clean, tight, bright copy. "Kaidas ir so laika praseibas, tu roda dzeive. Kai vina nu golvonojam pamatpraseibom ir izveidot sam laikam pimarotu latvyskuma apzinu, kas nabyutu tik saura kai leidz sam kultivato diktatorysko sovinisma apzina, kura navareja sasamirynot ar latgalisma eksistenci Latvija. Nakotnes Latvija latgalisms ir jointegrej -----" (Autors) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
No Vienas Puses Ta Refleksijas Par Makslu Trimda, Latvija Un Pasaule, Bulmanis, Nikolajs
13 Bulmanis, Nikolajs No Vienas Puses Ta Refleksijas Par Makslu Trimda, Latvija Un Pasaule
Riga Mansards 2010 Trade Paperback Almost As New 
535pp. Colour reproductions . Almost as new. Gramata rakstus par trimdas makslu papildina gleznu, grafiku un citu makslas darbu reprodukcijas.Makslas kritika Nikolaja Bulmana eseju izlasi -- sastadijusi un redigejusi makslas zinatniece Gundega Cebere. Gramata nak klaja serija ""Trimdas maksla rakstos un attelos". "Ja lidz sim uzskatiju Bulmani galvenokart par makslas kritiki, tad, parlasot vairakus "Jaunas Gaitas" numurus, redzu, ka tur ir daudz kas vairak. Bulmanis raksta isas, briziem tiri romantiskas esejas, kuras vins sauc par refleksijam - lielako tiesu par makslu, bet ne vienmer," Bulmani raksturo gleznotajs un dramaturgs Raimonds Staprans. 
Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Cakla, Inta Promatnakt, Surpaiziet Raksti Par Imantu Ziedoni
Riga Liesma 1983 Hard Cover Very Good + 16mo - over 5¾" - 6¾" tall 
212pp. A very good, clean, copy. "Krajuma sniegti raksti par Tautas dzejnieka (dz. 1933) dailradi, paradita vina dzejas un personibas daudzplaksnainiba. Krajums agatavots sakara ar dzejnieka piecdesmitgdi un var ieintereset plasu lasitaju loku, kam tuva vina personiba."( izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Imperijas pedejas kapeikas. Luzumlaika dienasgramata 1991 - 1996., Caklais, Maris
15 Caklais, Maris Imperijas pedejas kapeikas. Luzumlaika dienasgramata 1991 - 1996.
Riga Liktenstasti 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 8vo - over 7¾" - 9¾" tall 
156pp. "Gramata pavisam kopa ieklautas tuvu pie piecdesmit esejas, -- sniedz vertigu liecibu un parskatu par noskanojumu un notikumiem nevien Latvija, bet ari citas kadreizejas Padomju Savienibas republikas, un to saturs attiecinams nevien uz virsraksta mineto laika posmu, bet tiesi vai netiesi uz visiem garajiem okupacijas gadiem." ( B. Surmane) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Baltijas Starptautiska Problema, Cielens, Felikss
16 Cielens, Felikss Baltijas Starptautiska Problema
[ Eslingen ] V. Blumberga Apgads "Burtnieks" 1948 Paper Cover Very Good 
63pp. Age yellowing to cover with minimal wear to extremities, pages uniformly aged, else a very good, clean, unmarked copy. "Rakstot so apceri, mani nevadija nekadi sauri politiski merki, mani vadija tikai nacionali motivi: noskaidrojot musu valsts pagatni, sekmet tas atjaunojumu un nodrosinajumu nakotne. Protams, sai apcerejuma izteiktas domas ir ne tikai skaidrotajas, bet ari kritiski vertetajas. Un loti negativi vertejot musu valsts arpolitikas beigu celienu ------" (Felikss Cielens) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Sporta Smaids Fragmentari Notikumi No Neatkarigas Latvijas Sporta Dzives Pirmsakumiem Lidz Musu Dienam, Cika, Vilis; Smits, Arnolds
17 Cika, Vilis; Smits, Arnolds Sporta Smaids Fragmentari Notikumi No Neatkarigas Latvijas Sporta Dzives Pirmsakumiem Lidz Musu Dienam
Toronto Sporta Apskats 1961 Pictorial Cover Very Good + 
207pp. "Sporta smaida notikumi ieterpti tris nodalas: Zem brivibas koroga, Svesinieku juga un Plasaja pasaule. --- Sporta smaida vertibu vairo -- tiesi tas, ka autori nekur nemegina notikumus un personas ne slavinat, ne pelt, ne moralizet, ne macit. Telots tiesi un objektivi. Slavejama ari prasme izteikties - smaidit priecigak vai skumjak. Jo viss jau ta bijis. To nevaram vairs parmainit. ( Z.Barda) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Latvia and Latvians A People and a State in Ideas, Images and Symbols Latvija Un Latviskais Nacija Un Valsts Ideas, Telos Un Simbolos, Cimdina, Ausma; Hanovs, Deniss (compiled by)
18 Cimdina, Ausma; Hanovs, Deniss (compiled by) Latvia and Latvians A People and a State in Ideas, Images and Symbols Latvija Un Latviskais Nacija Un Valsts Ideas, Telos Un Simbolos
Riga Zinatne 2010 Paper Cover New 
285pp + 242 pp Text in English and Latvian."The purpose of this collection has not been to overview the historical developments for the 20-year period following the renewal of independence, but more so focusing on specific spiritual and intellectual aspects of life - its ideas, images, and symbols which, since the period of National Awakening in the mid 19th century, but especially at the beginning of the 20th century, have consciously or unconsciously created the ideological foundations for the nation and the state. Latvia and the Latvian dimension as it has been realised and recorded through its various symbols has become the subject for reflection through the looking glass of literature, theatre, art, religion, language and language politics." Interesting essays of a somewhat accademic bent. "Rakstu krajums veltits Latvijas Valsts atjaunotnes 20 gadiem. Autori, humanitaro un makslas zinatnu parstavji, rakstos pieversusies specifiskai garigas un intelektualas dzives jomai - idejam, teliem un simboliem, kas kops 20.gs. sakuma formejusi nacijas un valsts ideologisko pamatu. Par galveno refleksijas avotu krajuma kalpo literatura, teatra maksla, religija, valoda un tas politika." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
69 Stundas Esejas Un Verojumi Par Vietam Un Cilvekiem, Delins, Emils
19 Delins, Emils 69 Stundas Esejas Un Verojumi Par Vietam Un Cilvekiem
Melbourne Australijas Latvietis 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + 
158pp. Clear plastic dj. A very good, clean, bright, tight copy. Zurnalista un diplomata Emila Delina pasaules celojuma noverojumi un vertejumi par trimdas latviesiem. " Lielais jautajums tagad ir tas, vai si kopibas sajuta musu vidu patures virsroku nakamajos trimdas 20 gados --- Sai gramata sakopotie cela iespaidu telojumi varbut palidzes atbildet dalu uzdoto jautajumu." ( Autors) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
Zile Apcerejumi Par Latvijas Vesturi Un Sadzives Problemam, Dunsdorfs, Edgars
20 Dunsdorfs, Edgars Zile Apcerejumi Par Latvijas Vesturi Un Sadzives Problemam
Stockholm Daugava 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + Sm. Octavo Normunds Hartmanis (cover) 
244pp. A very good, clean, bright, tight copy with very good dj.. Saturs: Muzigais latviesu karavirs; Rodzers Bekons un vina stasts par Latviju; Ko Robinsona Kruzina autors rakstija par Latviju; Vai Latvijas robezas bija pareizi nospraustas?; Asimilacija; Vecaka Latvijas zemes gramata; Rigas labibas tirdznieciba 17. gadsimteni; Klausu beigu celiens Kurzeme; Latvju tautas ienakums starptautiska salidzinajuma; Civilizaciju indeks; Latviesu tautasdziesmu pirmie tulkojumi angliski; Richarda Vagnera Latviska dziesma; Topografiska metode tautasdziesmu petisana; Naudas dziesmas; Dainas par Jezu Kristu 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4 5 6 7  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie