Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Unams, Zanis Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Unams, Zanis Aiz Septiniem Kalniem Dzives Stasts Un Kulturvesturiskas Skices
Grandhaven Aka 1975 Hard Cover Very Good 
283pp. A very good, clean, bright, tight copy. "--man aiz muguras jau ir septini kalni. Un uz siem kalniem atskatoties, visa sava krasnuma atmirdz latviesu kulturas un sadzives cinu izcilakais vestures posms un vesela rinda tas vaditaju un veidotaju. Ar visiem tiem ir nacis vai nu iet kopsoli, pa blakus takam, vai ari pa celiem, kas krustojas." (Autors) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Unams, Zanis Dziva Latvija
Lincoln, Nebraska Pilskalns 1964 Hard Cover Very Good 
335pp.+ errata page. 1000 copies. A very good copy, clean, tight copy. 1. Karla Ulmana dzives maciba. 2. Novembra ticiba.3. De jure. 4.Dziva Latvija; piezimes par notikumiem, kas veidoja valsts likteni. 5. Rigas Baraba; Muntera profils. 6. No 17.junija lidz 5. augustam. 7. Tumso dienu atbalsis; pardomas par M. Valtera saraksti ar K. Ulmani un V. Munteru. 8. 2:1 par labu Karlim Ulmanim. 9. Kalpaka marts. 10. Aspazijas dzives rieta. 11. Cercils un Stalins; Latvija lielo varu saha spele. 12. Grimstosas Eiropas kongress un latviesu Potsdama; latviesu begli hitleriskas vacijas sabrukuma posma. 13. 18. novembra impresijas. 14.Ar Latvijas ideju braliba; Dr. Mikela Valtera siluete. 15. Blaumanis trimdas perspektive. 16. Pielikumi. 
Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Unams, Zanis Es Vinu Pazistu
Grand Haven Mich. Raven Printing 1975 Second Edition Hard Cover Very Good + 
576pp. Reprint of 1939 edition. Biographical dictionary of Latvia's leading pre WW2 figures with concise paragraph length entries. "Sis gramatas uzdevums ir pazit visus, kam ir nopelni musu tautas neatkaribas idejas un nacionalas kulturas izveidosana un izcinisana, tautas vienibas idejas nostiprinasana un visu so darbu atbalstisana un veicinasana." (Rozes gramatnicas komentars jaunakam izdevumam) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Unams, Zanis [ Editor] Karlis Ulmanis 4.9.1877-4.9.1977 Tautai Un Valstij Veltits Muzs 30 Autoru Vertejums
Gaujas Apgads 1977 Second Edition Hard Cover Very Good + No Jacket 
299pp. Originaly published in April 1940 as "Tautai un Valstij rakstu krajums prezidenta Karla Ulmana 40 gadu sabiedriska darba atcerei" Biografiska Archiva Apgads Riga "prezidenta muza darbu 30 autoru vertejums .... A. Berzins, E. Brastins ......A .Svabe, K.Straubergs, Z. Unams, J. Vagners. u.c. No otra iespieduma prieksvardiem: "...Ulmana 40 gadu ilga darbiba tautas un valsts laba se aplukota un izverteta no vairakiem viedokliem" 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Unams, Zanis Karogs Veja Kara Laika Atminas Divos Sejumos Pirmais Sejums
Waverly1969 Latvju Gramata Hard Cover Very Good + Very Good 
193pp. Dj. very good, enclosed in clear mylar protector. A very good, clean bright, tight copy. "...si gramata attelojot un noskaidrojot notikumus hitleriskas okupacijas laika... grib dot ievirzi latviesiem, ja ne kara laika pagatni parvaret, tad vismaz apsvert un vertet Barbarosas okupaciju ari no to notikumu slepeno planu viedokla, kas agrak nebija zinami"[Autors]. 
Price: 27.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Unams, Zanis Laiku Atspulga
Oldenburg Loga Apgads 1953 Paper Cover Very Good 
156pp. Very good, tight copy, pages uniformly age yellowed. I Karlis Ulmanis Atminu vizijas II Liela spele ap Latviju III Vacijas 1944 gada revolucija un tas ietekme latviesu tautas liktenos."Z.Unams aktivi iesaistijas kulturas dzives veidosana gan Latvijas neatkaribas pedejos gados, gan nacistiskas okupacijas perioda. Spilgtas, kaut subjektivas liecibas par so laiku lasamas pec kara trimda izdotajasUnama atminu gramatas" (A. Strale) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Unams, Zanis Zem Barbarosas Skepa Kara Gadu Pieredze, Verojumi, Atminas
Grand Haven Mich. Aka un Gauja 1975 First Edition Hard Cover Very Good No Jacket 
478 pp. In Latvian. Latvia under Nazi occupation by a leading member of its wartime administration. Kara gadu pieredze, verojumi, atminas. "Zanis Unams has written a whole series of treatises critical of the Latvian leadership during the German occupation. The most important of them are Melna vara (The Black Power), 1955, and Zem Barbarosas skepa (Under the Sword of Barbarossa), 1975." ( A. Ezergailis) "Zanis Unams savos darbos "Zem Barbarosas skepa", "Karogs veja un .Meln. vara. 54 ir apskat.jis v.cu okup.cijas laiku un Latvijas Zemes pa.p.rvaldes darb.bu. Lai ar. vair.k nodarbodamies ar latvie.u amatpersonu raksturu portret..anu un kritiski vertedams pasparvaldes darbibu, .. Unams vienigais no visiem precizi ir uztveris un atminas atainojis reprivatizacijas butibu . Laut izpausties privatai iniciativai, bet ne atdot ipasumu." (R. Kalnins) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie