Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Zeltins Teodors Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Zeltins Teodors Antins Amerika Cinas Ar Sievu Un Trimdu
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + Reinis Birzgalis 
272pp. Some very faint fine specking to dj cover, else a clean, bright, tight copy. "Te satirika asmens griez dzilak - taisni trimdas kaisu biezokni - un Zeltins, nostadamies Jera puse, prasa patiesibu un kritize sabiedribas slanus, situacijas padaridams piparoti smiekligas. Gramata ir trimdas izdaribu pavargramata no serijas "trimda dimd"....labi iederas "karatavu humors", ko Zeltins saredz gandriz ikkatra situacija..." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Zeltins Teodors Antins Amerika Mekle Ligavu
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1967 Hard Cover Very Good + Very Good Reinis Birzgalis 
288pp. Dj. with some slight edgewear enclosed in mylar cover, else a very good clean copy. " lasitajs iepazistas ar galveno varoni Antinu Jeru latviesu begli, kurs pec dzives ASV lauku ferma nolemis parcelties uz Nujorku. Vins ir sirdsskists jauneklis, atturibnieks un kadreizejais Latvijas pretalkohola kustibas dalibnieks. Ar pazinu palidzibu dabujis namzina darbu kada no Nujorkas namiem, Antins piekrit pazinu ieteikumam nodibinat gimeni, jo dzives apstakli pagraba, kas vinam ieradits, nav seviski patikami." (felicija) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Zeltins, Teodors Antins Debesis Mekle Latviesus
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1970 Very Good + Very Good Reinis Birzgalis 
280 pp. Illustrated. Some very slight wear to clean dj. else a very good, clean, tight, bright copy Reina Birzgala ilustracijas un vaka zimejums "Visa saja pasakainaja telojuma par Antina debesu gaitam Zeltins pratis iepit ari daudz piezimju, izteiku un vertejumu par visdazadakam sadzives paradibam un aktualitatem, par cilveku dabu, par politiku, militarismu, baznicam, religiju u.t.t. -- gramatu --simpatisku dara autora liela sirsniba, vienkarsiba, gaisais, laveligais humors un visnotal - iecietiba." ( N. Valtere) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Zeltins Teodors (compiled by) Cirulu Zvani Bernu Dienu Pasaule Dzeja.
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Good 
320pp. Very good, clean, tight copy. Dj. clear plasic, shows some wear. Gramata parstaveti 53 brivvalsts un trimdas dzejnieki. Starp tiem, Tauns, Kreslins, Bicola, A.P. Mierkalns, Toma, Salins. Eglitis Ka ari, Adamsons, Aspazija, Barda, Pludonis, Poruks, Rainis un vel daudz citi. 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Zeltins Teodors Arranged By Drupu Republika Vols.1&2 Tiltu Atjaunotaji
Waverly Latvju Gramata 1960 Hard Cover Very Good + Good 
376pp + 217pp. Cover by F. Milts Vol1; Cover and illustrations by Anna Auzere, Vol2. Tiltu Atjaunotaji V2. published by T. Zeltins 1962. Both dust jackets very good and clean and both neatly enclosed in Brodart mylar protectors. Both volumes are good, clean and tight. "Visapkart ir drupas kad Vircburgas pilseta ierodas vilciens ar cela pargurusiem begliem" (Autors) "-tur ir raiba sabiedriba - Rakstnieks rada ikdienas dzivi barakas, kad viena istaba jasadzivo vairakam gimenem, ka ari laikraksta, teatri, skola, veikala, rusinoties darzina.Ir savi nometnes vaditaji un parvaldnieki, ir cinas par posteniem, velesanas, nesaskanas un kivini - nometne kaut ko buve un pielabo - Tomer dala negrib darit neko." (I. Daukste-Silasproge) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Zeltins Teodors Dveselu Glabeji Noveles
Tilta Apgads 1959 Hard Cover Very Good Very Good Aleksandra Kruka (cover) 
318pp. A very good, clean, tight copy. Very small ownership label on ffe. Dj. shows some mild wear at extremities. "Krajuma sakopoti desmit dazada garuma darbi. "Ar smalku izpratni rakstnieks iedzilinajies cilveku pardzivojumos un dazados raksturos liekot satapties laudim ar vispretejakam jutam un ipasibam. Zeltins prot uzjautrinat lasitaju ar aspratigi raditam situacijam un humoru, dodams ari ierosinajumu dzilakam pardomam." (izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Zeltins Teodors Compiled By Dzejas Un Sejas Latviesu Dzeja Svesuma
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1962 Hard Cover Very Good + 
478pp. Redaktori: Vitauts Kalve, Eriks raisters, Gunars Salins, Linards Tauns "Tadejadi var teikt, ka antologija parstav tris periodu laikmetu: vecako, kura sakums iestiepjas pagajusa gadsimta beigu posma, videjo, kas ipasi sakrit ar Latvijas patstavibas gadiem, un jaunako, kas paklauts jau daudzam svesas kulturas ietekmem. Jaunakaja dzeja fantastikas, isteniba neiespejamas situacijas un paradibas diezgan biezi sastopamas, seviski Linarda Tauna un Gunara Salina dzeja. No ta nevairas ari Olafs Stumbrs." (K. Upatnieks) Viss kopa parstaveti 76 dzejnieki. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Zeltins Teodors Lellu Meistars Engelis
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1976 First Edition Hard Cover Very Good Very Good 
290pp. Top edge faintly specked. interior clean and crisp. Lellu meistars engelis...."kur humoristiski ietonetai sadziviskai videi iepretim nostadits varonis ar folkloristiskam iezimem." xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Zeltins Teodors Melnas Avis
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1958 Hard Cover Very Good + Very Good + Janis Annus 
256pp. Trilogijas "Kad vins rugst" otra dala Zeltins "lasitajus ieved preses pasaule, lakraksta "Dienas Zinas" (Jaunakas Zinas) redakcija." (D.S.-L.) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Zeltins, Teodors Nakts Uguni Dzejoli
New York Vilis Stals (V.1) 1953 Hard Cover Very Good Fridrichs Milts (cover) 
115 pp. Very good tight copy begining to show slight yellowing. Laconic poetry, both serious and humorous. Autors pats par savu dzeju: "Tad muka meteli no pleciem priecigs raisu Un smieklu dukatus par draugu galvam kaisu- Top kadreiz karalisks rugts dzives nerra prieks." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11 Zeltins, Teodors Nu Ir Ta Stunda
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1975 First Edition Hard Cover Very Good Very Good Ed. Dzenis (cover) 
194pp. Dj. shows some light wear and mild age spotting. Presentation inscription. Otherwise a very clean, tight copy. "Ja Latvija - peksni un negaiditi - atkal klutu patstaviga un neatkariga, ka mes tad izturetos? Ko mes daritu, ja sis Latvijas pagaidu valdiba aicinatu visus latviesus arpus Latvijas atgriezties?" Autora idealizeta fantazija. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
12 Zeltins, Teodors Selected and Arranged By Pasportreti Autori Stasta Par Sevi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1965 Hard Cover Very Good + 
415pp. neat pencilled ownership on ffep. "...iepazistinat lasitajus ar pasu autoru pastastijumiem par savu dzivi, darbu un atzinam. Turklat "Pasportretos" blakus rakstniekiem un dzejniekiem parstaveti ari redzamakie domataji, vesturnieki, kritiki un publicisti, kuru darbi bijusi nozimigi musu garigajai eksistencei svesuma." (T. Zeltins) Parstaveti kadi 100 autori. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
13 Zeltins Teodors Pazudusa Paaudze
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1959 Very Good + Very Good Janis Annus (cover) 
256pp. Dj, shows some light edgewear, enclosed in clear mylar cover., else a very good, clean, tight copy. Trilogijas KAD VINS RUGST tresa dala. " Laikmeta dokumenti romana forma"(autors) "Ta ir Augusta Aurina gaitu telojums pec Baiga gada sakot ar vaciesu ienaksanu Latvija un beidzot ar latviesu begsanu no krieviem 44. gada rudeni." ( A. Gaters) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Zeltins Teodors Arranged By Prozas Profili
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1964 Hard Cover Very Good + 
480pp. Ne Olgerta Rozisa, ne Eduarda Salnas vards nav atrodams trimdas rakstniecibas "bibele" - Gramatu Drauga antologijas Pasportreti un Prozas profili. Tatad butu japienem, ka vini lidz recenzejamo gramatu iznaksanai musu rakstnieciba "nav skaitijusies". Pazistot mineto antologiju trijotnes (ieskaitot Dzejas un sejas) untumainibu, tam gluzi ticet negribas, un atkal iesmeldzas sape par trimdas rakstniecibas vestures, vardnicas, rokas gramatas vai tamlidziga parskata trukumu." (A.Ivaska) Latviesu proza svesuma. Pa vienam stastam no katra autora - E.Aistars, E.Ardenss, T.Dangavs, A.Dzilums, A.Eglitis, P.Ermanis, Dz.Freimanis, E.Freimanis, I.Grebzde, I.Gubina, A.Irbe, G.Janovskis, O.Kalejs, N.Kalnins, V.Karklins, P.Klans, J.Klavsons, J.Klidzejs, M.Kovalevska, V.Kroders, K.Kezbers, E.Kikure, I.Leimane, K.Lesins, V.Lesins, R.Liepa, Z.Maurina, E.Mednis, J.Miesnieks, H.Moors, A.Niedra, V.Pelecis, H.Purins, A.Rasa, K.Raudive, A.Salmins, G.Salnais, J.Sarma, Dz.Sodums, E.Speks, J.Sirmanis, I.Skipsna, V.Toma, I.Viksna, A.Voitkus, G.Zarins, Dz.Zeberina, M.Zeberins, T.Zeltins, K.Zvejnieks. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15 Zeltins Teodors Rigas Gimnazisti Romans
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1957 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good Evalds Dajevskis (cover) 
205pp. Dj. very clean with a small neat closed tear on front cover. Dj. enclosed in a clear protector, else a very good, clean, bright, tight copy. "-- dazs labs jau stipri pabalejis uznemums musu uzmanibu piesaistijis vairak neka visjaunakais, ar labak slipetam lecam tvertas dzives ainavas. Ta notikas ar mani kad parskistiju savu pirmo, jaunibas gados sarakstito romanu --- par jaunu izdotie Rigas gimnazisti bus atverusi kadu lapu vairs neatkartojamas romantikas atminu albuma." (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16 Zeltins Teodors Slazda Romans
Waverly Latvju Gramata 1952 Hard Cover Very Good + Very Good 
275pp. Dj shows some light wear, else a very good, clean, tight copy. "Romana "literarizeti apstakli un notikumi, kadi bija lemti tiem latviesu begliem, kas 1944. gada rudeni nokluva Sudetija.--- Viela ir saistiga, dramatiskam situacijam bagata. Tur latviesu begliem bez visa ta, ko uz saviem pleciem nesis katrs Vacija nokluvuisais, sevisku smagumu uzkrauj arkartigi saasinatas cehu un vaciesu attieksmes" (J. Rudzitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Zeltins Teodors Torni Daugava
(Lincoln) Vaidava 1964 Hard Cover Very Good + 
133pp. A very good, clean, tight, bright copy; Ex libris on fep. Very neat presentation inscription on following ffep, prior to half title. Gramata apbalvota ar Goppera fonda balvu. "Kada zena gaitas Pieriga - Kengaraga telojis Zeltins stastu krajuma "Torni Daugava" tur ir puisens Daris, suns Mustangs, pludi, pupolu ziedesana, Jani Riga. Puisens macas peldet, lasit prato, kas isti ir briviba, pirmoreiz satiek savu tevu - cinitaju par Latvijas neatkaribu." (I. Daukste- Silasproge) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Zeltins Teodors Zvaigznes Egles Gala Ziemsvetku Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Very Good Janis Annus 
157pp. Some very mild edgewear to dj., else a very good, clean, bright, tight copy. "Tik dazadas ir Ziemsvetku noskanas ko attelojis rakstnieks: Gan par I Pasaules kara laiku, kad pats vel bijis berns,, tad par Latvijas brivibas gadiem, beglu nometnem un sveszemju gaitam. Zeltinam tik raksturigais humors.... ari saja gramata vairakkart kosi uzdzirksti..." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie