Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Maurina Zenta Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Maurina Zenta Berza Tass
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1971 Hard Cover Very Good Very Good Harijs Gricevics 
186pp. Dj. with some slight edgerwear, else a very good, tight copy. Romans ar vel citiem stastiem... "Ja Z. M. loti plasaja darbu klasta biezi esam sastapusi dzives spitu un visa skarbuma parvaresanu ar nesalauzamu gribas speku nedailo dailot, no Berza tass mums raugas preti apgarotas skumjas. "Katra mana gramata ir vestule tiem", atklaj Z.M., "kas prot lasit starp rindam". Tas ari japrot, lasot sis gramatas darbus, kas visi virknejas ap dzives jegas un naves temu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Maurina, Zenta Birkenborke Benjamin Zwei Berichte
Memmingen Maximilian Dietrich Verlag 1967 Hard Cover Very Good Good + 
234pp. Very good clean, tight copy with some light wear and very short closed tears to dj.; spine a little sunned. In German. Maurina wrote in both Latvian and German. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Maurina, Zenta Cilveces Sargi Esejas Par Pasaules Literaturu
Toronto Astras Apgads 1955 Hard Cover Very Good Very Good Eduards Dzenis 
250pp. dj. in mylar wrapper a very good, clean tight copy. " Necilvecigais cilveks ir launaks par zveru....Seit sakopotas pardomas es kavesos pie rakstniekiem kas bijusi un ir nomoda, lai zvers neapritu cilveku." (Autore) Amerikanu...Kiniesu...Francu kulturas problemas... Montens, Volters, Di Gars, Sarls Luijs Filips, Alberts Kami... apceres par Poruku uc. Anglu un vacu literaturas attiecibas... 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Maurina Zenta Die Aufgabe Des Dichters in Unserer Zeit Essays Mit Literarischen Portratssssssssss Von Dag Hammarskjold Giorgios Seferis Alexander Solschenizyn
Munchen Jolis Verlag Lenz &co. 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + 
168pp. A very good, clean, tight copy, almost as new. Literary criticism in German. The author appears to share a now somewhat dated yet high idealised view of the writer's calling. Interesting opinions. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Maurina Zenta Divas Kulturas Saknes Eseja
Copenhagen Imanta 1961 Hard Cover Very Good 
36pp. Blue cloth, gilt decoration wearing off in places, else a clean tight copy. Neat previous ownership stamp on tp.Edition of 600 copies of which this is number 357. "Divas kulturas saknes runa par tadu pamatvertibu ka bijiba.... Autore loti precizi min pamatipašibas kadas raksturo bijigu cilveku un kas tad ir jaiepazist, lai bijibu pardzivotu: 1.ir jaiepazist svetums, kaut kas augstaks neka pats cilveks..." [Parks] 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Maurina Zenta Dzelzs Aizbidni Lust
Toronto Astras Apgads 1960 Hard Cover Very Good + Very Good + Eduards Dzenis 
375pp. Dj. with some minor wear to edges, else a very good, clean, tight copy. "--autobiografiskas trilogijas tresa gramata Dzelzs aizbidni lust, kura apcerets laikposms no trisdesmito gadu nogales lidz 1946. gadam, kad vina visupirms neatkarigaja Latvija tika deveta par "vacu gara agenti", padomju okupacijas gada pieskaitita "kaitniekiem" vinas viru Konstantinu Raudivi, gramata devetu par Albatrosu, aresteja gestapo, bet begsana no krievu karaspeka automasina pari pus Eiropai sagadaja, skiet, vissmagakos un sapigakos pardzivojumus Maurinas dzive. Pati autore savu gramatu uzskatija par trilogijas galveno darbu un raksturoja sadi: "Neviena mana darba nav atrodams tik daudz par manam bailem un ticibu, manam saubam un manu palavibu." (G. Berelis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Maurina, Zenta Dzintargraudi Milestibas Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + Very Good Harijs Gricevics (cover) 
174pp. Very good clean, tight copy, some minor wear to dj. extremities. Milestibas stasti un pardomas. "Netverami, smalki pavedieni saista cilvekus sava starpa. Nav izdibinams, kapec taisni sie cilveki sastopas, kapec taisni tagad un ne kada cita reize." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Maurina Zenta Dzives Apliecinataji Ieskati Un Atzinas
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1951 Later Edition Hard Cover Very Good 
188pp. Very good, clean, tight copy Includes bibliography - esejas: Stendals; Paskals; Bodlers; Diamels; Siaress; Unamuno; Munte; Sillanpe; Gunarsons; Unsete. "Z.Maurina uzlukojama ari par vienu no socialas antropologijas iedibinatajam un popularizetajam Latvija. Apceru gramatas par izcilakajiem pasaules rakstniekiem "Dzives apliecinataji" (1936.) ievada, atsaucoties uz M.Selera un H.Rikerta darbiem, vina vienlaikus skaidro savu attieksmi pret literaturu un tas interpretacijas principiem."[A. Cimdina] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Maurina, Zenta Dzives Jegu Meklejot Esejas Un Aforismi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
208pp. Very good, clean, bright tight copy; dj. very good with some very slight wear to t&b of spine "jegpilnu dienu, sirds mieru pazist tas, kas pakartojies vai nu Dievam vai kadai makslas vai zinatnes idejai, vai ari nesavtigi kalpo labai lietai vai labam cilvekam," 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Maurina Zenta Franceska Romans Motto: Vai Legenda Nepasaka Visu, Pat Vardos Neizsakamo?
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
275pp. (1973) Almost as new. Veltits moku celos aizrautiem draugiem "Kas mil, nekad nav viens. Ari tad ne, ja neviena nav vina tuvuma," "par ko tu priecajies mulki?" prasija biedri. "Par to, ka mans kermenis ir kedes, bet mana dvesele ir briva" (Autore) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11 Maurina Zenta Latviesu Esejas
Uppsala Dzintars 1953 Very Good + Very Good + 
294pp. Small neat ownership labbel on ffe. partially covered by dj flap. Dj. very good, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "--- sai sejuma ir sakopotas visas manas esejas par latviesu temam ---- Pirma eseja ir izteiktas septinas temas: dailums darbs, zeme, miers, klusums, iezela, spits, kas man latviesu literatura likusies visraksturigakais --- Pasaules uzskats ir atbilzu kopiba par dzives uzdevumu, jegu, merki, atzinumu vienibu par pasauli ka totalitati. Laudis cinas par pasaules uzskatiem tapat ka par mantu un godu" ( Z. Maurina) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
12 Maurina Zenta Manas Saknes Ir Debesis
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1980 Hard Cover As New Very Good + 
256pp. "Pec naves izdota dienas gramata "Manas saknes ir debesis" Maurina lasitajiem liek saprast, ka vinas dzive ir centreta gara pasaule." "Norieta domas........Rakstnieces tragiska sape, gariga vientuliba ir smalkjutigas dveseles dabiga nasta." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
13 Maurina, Zenta Pasaules Vartos Zviedrijas Dienasgramatas
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
315pp. Very good+; almost as new, clean, bright, tight copy, dj. likewise. "Dzejnieks ir tikai cits vards trimda"... "Sarkana karoga zemes nevienam rakstniekam, ja tas iedrikstejies patiesibu teikt, nav ticis aiztaupits mocekla cels." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Maurina Zenta Pilsetas Un Cilveki Verojumi Un Raksturojumi
Toronto Astras Apgads 1953 Paper Cover Very Good 
232pp. Tresais parstradats iespiedums "Es dzirdu atbalsi no tuvienes un talienes, kas mani raisa parliecibu, ka ir neredzama draugu draudze, cilveki ar plasu sirdi, kurus saista pilnibas alkas, tieksme izveidot dzivi iekseji un areji." (Autore) : Ieskana; Vine 1934; Florence 1936; Roma 1936; Liksmibas testaments, kalni un cilveki; Parizes vizija 1936/37; Kosma pieludzejs 1937 ( Lietuva- Curlonis; Romens Rollans u.c.); Izskana. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15 Maurina, Zenta Sakuma Bija Prieks
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1965 Hard Cover Very Good + Very Good J. Soikans 
124pp. Very good, clean, tight copy. Dj. vg. with some very slight wear to spine top. Ziemsvetku stasti un apceres. Jura Soikana vaks un zimejumi. 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16 Maurina, Zenta Sapju Noslepums Esejas
Vasteras Dzintars 1952 Paper Cover Very Good 
169pp. Some yellowing to spine otherwise a very good clean copy. "Atsevisku cilveku, tautu un visu kontinentu varbut nekas tik spilgti neraksturo ka attieksme pret sapem. Ja gribam apzinaties Eiropas kulturas ipatnibu der atcereties ka grieku sapju izpratne savu pilnskanigako paudumu atrada tragedija, kristiga- svetos moceklos." (Z. Maurina) Krajuma ietilpst ari "Mazo tautu tragedija; Vai brinumam var ticet?" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Maurina Zenta Septini Viesi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1957 Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruveris [cover] 
180pp. with a bibliography of the author's work current to date of publication. ffe. absent. Dj. in mylar covering, else a very good copy. "Soreiz apstasos pie tiem cilvekiem, kuri vienas nedelas laika virinajusi manas durvis. Vai vini pasi izkalusi savu likteni vai ari viniem bija japilda nenoversamais Laimas lemums, par to lai spriez lasitajs." [Autore] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Maurina, Zenta Sirds Mozaika Esejas Par Ciesanam Un Prieku
Valka (Nurenberg) Daugavas Vanagi Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba 1949 Hard Cover Very Good 
180pp. Very good, clean, tight copy, pages uniformly yellowed, dedication inscription on fep. Pencilled note on rear.ep.;very clean cloth cover. "....gramata, kura katra lappuse jausams latviesu tautas dziesmu. Jaunas Deribas un grieku kulturas gars....." 
Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
19 Maurina, Zenta Spits Esejas
Germany Daugavas Vanagi Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba 1949 Hard Cover Very Good 
263pp. Presentation inscription on f. end paper. Pages begining to yellow, otherwise a very good clean copy. Spits- Par latviesu dveseles saglabasanu -Pardomas par zviedru dzejniekiem- Pardomas par vacu dzejniekiem - Trimdas tragisms 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
20 Maurina Zenta Tris Brali
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters 
314pp. " ...konkretu dzives notikumu un prototipu attelojums sapludinats ar filozofiski eksistenciala romana elementiem. Varonu dzives jegas meklejumi, ietverti sizetiski raita un psihologiskiem konfliktiem bagata vestijuma..." 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie