Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Kronbergs, Juris Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Kronbergs, Juris Biszales
Daugava 1976 Hard Cover Very Good + No Jacket Normunds Hartmanis, Inese Jansone 
139pp. "Kronbergs.... ka brinumu pasniedz lasitajiem savu plaso un bagato dzejolkrajumu Biszales, kas, manuprat, ir loti speciga un drosmiga gramata. Tas dzejas vertibas izvirza Kronbergu par vienu no visspejigakiem musu jaunas paaudzes dzejniekiem...."(Elvira Staprane) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Kronbergs, Juris Ik Diena
Riga Mansards 2011 Original Card As New Egils Kronbergs (Cover) 
102pp. Fine, As new. Unread. ""Ik diena" ir Jura Kronberga dzejas trilogijas "Nebutibas izplatijuma" nosledzosa dala, krajumu "Vilks Vienacis" (1996/2008) un "Notikumu apvarsnis" (2002) sava veida antiteze. "Kronberga poetika te ir neierasti asketiska, allaz virtuozi izmantoto dzejas lidzeklu arsenalu vins liek lieta taupigi, it ka parbaudidams un izaicinadams pats sevi un vienlaikus nebaididamies atklaties lasitajam bez joka pleseja un asprasa maskas. Ir tapis jauns dzejolu krajums, kura pazistams, visas paaudzes populars dzejnieks mums paradas jauna, negaidita gaisma," gramatu raksturo redaktore Ieva Lesinska."(1/4 Satori) xx 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Berzins, Uldis; Kronbergs, Juris Laiks
Stockholm Riga Memento Zvaigzne 1994 Hard Cover Very Good + Gvido Augusts 
128pp. A very good, clean, bright, tight copy. In Latvian. Cover and illustrations by Gvido Augusts. "This poetic collaboration or poetic brainstorming, took place during the years of the breakdown of the Soviet empire and the first year of the free Latvian state. It is a personal reflection on time, on many levels, as wellas a futile protest against its inevitable flow" (Publishers) "Pardomas par laika kategorijam tiek talak risinatas kra-uma Laiks. Tas ir Jura Kronberga un Ulza Berzina kopdarbs. -- Par so gra-matu abiem dzejniekiem tiek pieskirta Zinaidas Lazdas godalga. Ari sai krajuma atrodami identitates meklejumi --"(I. Cielena) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Kronbergs, Juris Notikumu Apvarsnis Dzejoli 2001. Gada 11.septembris -3. Novembris Stokholma Un Riga.
Riga Jumava 2001 Pictorial Hardcover As New I. Jurane 
69pp. "Notikumu apvarsni attalas tragedijas un to sekas liek pasaulei sagriloties, un tapat ka Vilka Vienaci skiet, ka nekas nebus ka agrak. Balansesana uz iznicibas robezas liek ieskatities ari sava pagatne, un zinatne ir tikpat svarigs eksistences apliecinajums ka pasa piedzivotais. Notikumu apvarsnis ir konceptuals krajums tada zina, ka dzeja un piezimes veido veselumu. Piezimes ir dzeja, un dzejolis dazreiz ir piezime. Abos krajumos valodas rotalam, vardu spelem, ir gan estetiska gan terapeitiska funkcija. ( Autors G. Berelim) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Kronbergs, Juris Par Istenibu, Cetram Sapem Un Bezizejas Istabu
Riga Zinatne 1989 Hard Cover Very Good + Very Good + 
126pp. Miniature book. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, bright copy. "Kad jut dzejolu tuvumu, tad klust lacplesigi spitigs, kurbadigi neatkapigs" ( I. Ziedonis) "Kronbergs dzeja ievelk jaunas linijas, vins nebaidas radit sokejosas metaforas un parsteidzosas asociacijas, pasniedzot tas briva dzejiska forma. Vins klust par vienu no musu dzejas modernizetajiem." (I. Cielena) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Kronbergs, Juris Rudens Mani Raksti
Riga Valters Un Rapa 2005 Pictorial Hardcover As New Aigars Ozolins (cover) 
152pp. As new.""Rudens mani raksta" ir pasa dzejnieka sakartota izlase ar pirmpublicejumiem un dzeju no krajumiem "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales", "Tagadnes", "Laiks" un citiem. Izlase piecas nodalas ieverots dabas cikliskuma princips, radot vienotu kompoziciju ar poetiski niansetu un emocionali piesatinatu dzejas valodu." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Kronbergs, Juris Trimdas Anatomija Dzejolu Izlase 1970- 1991 Dzejoli Arpus Krajumiem 1993 - 2008
Riga Mansards 2009 Trade Paperback As New 
Gramata ieklauti dzejoli no krajumiem "Pazemes dzeja", "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales" un "Tagadnes", ka ari izlasem "Par istenibu, cetram sapem un bezizejas istabu" un "Mana latviska ikdiena". Arpus krajumiem ievietoti agrak nepubliceti vai tikai žurnalos un laikrakstos publiceti dzejoli par trimdu un aizgajusiem cilvekiem - autora vecakiem un draugiem, kas lidztekus laikmetam lielaka vai mazaka mera bijusi Jura Kronberga dzives "lidzautori". (1/4 Satori) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Kronbergs, Juris Vilks Vienacis
Riga Mansards 2008 Soft Cover Very Good ++ Egils Kronbergs (Cover) Signed by Author
75pp. A very good, clean, bright, unmarked copy SIGNED by the author Gunai sirsnigi Juris Riga 200o. g. 1.3 Riga. "Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles, asociativie gajieni, literara un privata bagaza - viss ir liktslieta" ( K. Skujenieks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Kronbergs, Juris Vilks Vienacis
Riga Mansards 2008 Soft Cover As New Egils Kronbergs (Cover) 
75pp. Fine, as new, an unread copy. Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles, asociativie gajieni, literara un privata bagaza - viss ir liktslieta" ( K. Skujenieks) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie