Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Jurevics, Pauls Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Jurevics, Pauls Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci
Toronto Daugavas Vanags 1969 Second Edition Hard Cover Very Good + 
159pp. A very good, clean, tight copy enclosed in clear plastic dj. Saturs: Pilnvertiga dzive - Kapec mes gribam palikt latviesi? - Kultura un tauta - Pie ka tureties? - Musu nacionalo centienu pamati - Ka dzivot un izturet - Kas jasaka cilvekiem? Snobisma vara - Jaunatnes veidosanas - Musu trimdas tautas pastavesanas nosacijums - Turesanas pie tevzemes - Eiropas sarms - Kulturas dienu nozime - Kulturas bardziba - Pardomas latvju tautas seru diena - Izligsana ar dzivi xx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Jurevics, Pauls Idejas Un Isteniba Esejas
Stockholm Daugava 1965 Second Edition Very Good + Very Good + 
463pp. A very good, clean, bright, tight copy . Vg. dj. enclosed in mylar protector. Lightly pencilled ownership on tp. Otrais izdevums papildinats un vietam parstradats "Ciki man zinams, ta pasreiz ir vieniga gramata latviesu valoda, kur apvienotas un aplukotas vai vismaz aizskartas gandriz visas centralas filozofijas problemas, kas vienmer aktualas: par atzinu, par dveseli un materiju, par religiju, etiku, kulturu, makslu un literaturu, pie kam ilustracijai pievienoti ari paraugi no filozofijas vestures. Ari apcerejumi par musu latviskajam ipastnibam, man skiet, nav vel zaudejusi aktualitati." ( Autors) xx 
Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Jurevics, Pauls Pretstatu Pasaule
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + 
243pp Avery good, clean, bright, tight copy. Dj. Vry good +. "Pretstatu pasaule Pauls Jurevics apvienojis esejas par visai dazadiem tematiem. Tur atrodamas gan atminas par padomju gadu, komunisms, kristianisms, laikmetu un idealu mainas, cilveciskas ilgas un religija, latviesu emocionala attieksme pret Rietumu kulturu utt. Gramata atklaj to svesuma sajutu, ko latvietis jut un jutis Rietumu pasaule un turienes vertibu normas." Jurevics esot bijis K. Ulmana visiecienitakais latviesu filozofs "......musu vecas paaudzes filozofiskas pasaules vertibu atspulgas." (A. Balodis)yy 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Jurevics, Pauls Variacijas Par Moderno Cilveku Esejas
Toronto Daugavas Vanags 1956 Second Edition Hard Cover Very Good + Very Good + 
308pp. A very good, clean, bright, tight copy. Book enclosed in publisher's clear plastic jacket. "Paulam Jurevicam ir paliekosa vieta Latvijas socialas domas vesture --1975.gada P.Jurevics sanemis Pasaules Brivo Latviesu Apvienibas (PBLA) balvu Pauls Jurevics("Variacijas par moderno cilveku"): "Dzives apstakli jaunakos laikos tiecas parveidot cilvekus dazados virzienos, kuriem visiem palaikam- kopejs ir tas, ka tie attalina tos no tam augstam vertibam, kas izveidotas un sankcionetas tukstosu gadu ilga kulturas dzive".(Autors) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie