Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Klidzejs, Janis Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Klidzejs, Janis Cilveka Berns
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Second Latvian Hard Cover Very Good + Very Good + I. Rumpeters (cover) 
292pp. Writer A.Zemdega's ownership sig om ffe. Avery good, clean, tight, bright copy. "Cilveka berns ir romans par berna dveseli visa tas vienkarsuma un dazadiba, tas priekos un bedas. Visas jaunatklatas pasaules gaismas un enas taja atrod atainu. Taja ir daudz smaidu un smieklu, taja netrukst asaru, bet par visu vairak taja valda - ista cilveciba. (Vns.)" "Jana Klidzeja personibu daudzi Latvijas iedzivotaji iepazinusi, noskatoties J.Streica filmu, kuras sizeta pamata ir darbs "Cilveka berns." (Vecaku skola) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Klidzejs, Janis Dzivite, Dzivite, Supojos Tevi Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1979 Hard Cover Very Good Very Good Gvido Bruvers 
354pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Dzivite, dzivite, supojos tevi ir domata visiem latviesiem svesuma. Televizijas Torna galvenais "enkurs" Keizijs Danahu nav nedz skotu, nedz iru izcelsmes, bet ists latvietis.....Uz Kalifornijas latviesu sabiedribu tam celinu paradija savukart jau Amerika dzimusais latvietis - students, kas garigi jau "amerikanizejies". [V. Pelecis] 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Klidzejs, Janis Jauniesi
Haqmburg Pluto 1951 Very Good + 
261pp. A very good+uniformly aged copy. Rebound Klidzeja pirmais romans. "----romanam Jauniesi ir lieli panakumi. Iemeslu tam ir samera daudz. Pirmkart, tas ir viegli lasams, jo tam ir raita valoda. Tani ir viegli uztverams jusmigs pozitivas dzives un darba apliecinajums. Bez tam vai no katras lappuses runa intensiva cilveciba -----" ( A. Gaters) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Klidzejs, Janis Laidiet! Laidiet! Laidiet!
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1984 Hard Cover Very Good + Very Good Gvido Bruveris (cover) 
288pp. Some slight edgewear to dj, else a very good, clean, bright, tight copy. "Idejiska literatura". So terminu it labi varetu attiecinat uz Klidzeja novelu krajumu Laidiet! Laidiet! Laidiet! Tani ar autora aci skatitie, ar individualam dzivem notelotie pardzivojumi kopa veido tautas liktenus, cininus un ilgas, veido ideju par tautu pagatne, tagadne, un nakotne." (V. Runge) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Klidzejs, Janis Neraudi, Ja Neparnaksu Stastu Un Novelu Izlase
Jana Zitara Gramatnica 1990 Very Good + No Jacket 
326pp "Klidzeju, ka psihologu, vienmer ir interesejusi cilveka iekseja pasaule - otrais "es"....cauri vijas sika personu ieksejas pasaules atklasme...." (M. Danusevics) 12 stastu izlase... no 42. lidz 87.g. 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Klidzejs, Janis Otrais Musos Romans
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1983 Hard Cover Very Good + Very Good Ilmars Rumpeters 
Dj. spine shows some edgewear, else a very clean, tight bright copy. "Klidzeju, ka psihologu, vienmer ir interesejusi cilveka iekseja pasaule - otrais "es".. Si tema atspogulojas vina darbos, jo tiem visiem cauri vijas sika personu ieksejas pasaules atklasme. Proza vins rada smalku, psihologisku un intimu telojumu, cilveka iekseja pasaules atklasmi. Budams psihologijas specialists, vins peta cilveku pretrunas.." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Klidzejs, Janis Sniegi
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Very Good + Good Ed. Dzenis 
256pp.Dj. spine has some fine, short closed tears, else a very good clean, tight copy. " Kaut gan Sniegu darbiba norisinas Latgale, trisdesmito gadu otra puse, tris galvenas personas, (Eduks, Tasite un Ruduks) ir parlaicigi teli, kuru individualie un savstarpeji saistitie likteni ir neatkarigi no vesturiskajiem apstakliem ....svarigakais sai gramata ir nevis romanam nepieciesamie objektivi parliecinosi apstakli, bet kaleidoskopiski mainigas apzinas, kas reage tiklab uz apkartne izraisitiem, ka uz iekspuse raditiem dzenuliem." (O. Kratins) J.Streica filma "Liktendzirnas ir celusies no sis gramatas. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Klidzejs, Janis Tas Balsis, Tas Balsis Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1973 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis 
224pp. Dj. shows some slight edgewear, Toronto Latvian Highschool graduation presentation copy; else in almost unread condition. "Klidzeja stasti ir interesantas, nevairigi uzrakstitas variacijas svesa puse nonakusiem latviesiem ikdienas temata ietvaros.....Sajutu, ka autors lasitaju it ka soli pa solim vestu atpakal no Amerika nokluvuso latviesu beglu sasdienas uz atminas supojosos "Latviju toreiz" ( G. Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Klidzejs, Janis Zilie Kalni
Gramatu Draugs 1960 Hard Cover Very Good Very Good Emilija Klidzejs 
304. Dj. in mylar covering; a very good, clean, tight copy "..reti atrodam nopietnibu un humoru tik pareiza samera ka J. Klidzeja romana Zilie kalni.... romans ir pilns pardomu un asi tvertu trimdas dzives psichologisku izgaismojumu... Pamata process trimdas dzives palenai izsiksanai ir tas, ka latviesu tauta seit ir kluvusi par labu un centigu stradataju, savas maizes pelnitaju, amatnieku un specialistu tautu." [P. Vasarins] 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie