Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Viksna, Ingrida Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Viksna, Ingrida Davana Stasti Un Noveles
Toronto Druvas Apgads 1953 Hard Cover Very Good Good Eriks Dzenis 
151pp. Erika Dzena vaks un ilustracijas. Inscription on half title. Dj. a little worn , with very small chips, else a clean, tight copy.Satura: Davana; Vienmer tas pats; Viesis; Neuzvedigais zirgs; Vista; Astondesmit kronas; Traka; Puteklu sucejs; Legenda. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Viksna, Ingrida Kad Jasadeg 1990-1999
Toronto Amber Printers and Publishers 2000 Paper Cover Very Good + Ed. Dzenis (cover) 
105pp. "Piecas nodalas bagatigs dzeju klasts plasa veriena - no trimdinieces sapem, ilgam un dusmam lidz personigam un metafiziskam temam. Sizeti ir gan individuali, gan no gimenes un draugu vides, gan Zemgales un Latvijas, gan universali. Tomer "viss ir viens," jo to caurstravo ta pati apzina, ta pati skaidribas meklesana."[Inta Ezergaile] 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Viksna, Ingrida Kad Jasadeg 1990-1999
Toronto Amber Printers and Publishers 2000 Paper Cover Very Good + Eriks Dzenis Signed by Author
105pp. Author's signed gift inscription. "Piecas nodalas bagatigs dzeju klasts plasa veriena - no trimdinieces sapem, ilgam un dusmam lidz personigam un metafiziskam temam. Sizeti ir gan individuali, gan no gimenes un draugu vides, gan Zemgales un Latvijas, gan universali. Tomer "viss ir viens," jo to caurstravo ta pati apzina, ta pati skaidribas meklesana." ( I.M. Ezergailis) Also Included is the following ephemera: Program for "Tikai Tevi es milejis esmu Dzejas dziesmas un dejas" . Programmu sakartojusas Vizma Maksina, Ingrida Viksna. 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Viksna, Ingrida Mums Jabrien Jura
Copenhagen Imanta 1951 Linen Very Good 
256pp. Very good, atractively bound in grey linen. Some tiny darker spots on spine that do not detract from appearance. Clean tight copy with uniformly slight ageing. No dj. " Pirms vairak neka sesdesmit gadiem Ingrida Viksna uzrakstija romanu "Mums jabrien jura", jo nebija tacu kur palikt, svess, naidigs karaspeks naca okupet musu zemi."(V.V.F.) Biografisks romans no autores beglu gaitu piedzivojumiem kara pedeja posma. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Viksna, IngrÓda Nams Kalna Mala
Toronto Amber Printers and Publishers 1993 Very Good + Very Good Ed. Dzenis (cover) 
317pp. Dj. has some tiny tears and slight wear to extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. "Un ta nams kalna mala vedina domat par trimdinieku dzivosanu vispar, romana Janis Tidemanis - ir vai pati spilgtaka figura, gan nebudams iemitnieks vecaja nama kalna mala. Anekdotiskas dekainibas no vina dzives izraibina vienu otru nodalu, bet aiz jokiem rakstniece lauj ari nojaust dzilumus, kas slepas meistara un izpauzas vina gleznas." (M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Viksna, Ingrida Neviens Mus Nedzird
Toronto Greenwood Printers 1984 First Edition Hard Cover Very Good Karlis Kronbergs 
77pp. Very clean attractive copy. . Gift inscription on title page. Dzejniece sai gramata sakopojusi domu, pardzivojumu pierakstus, kuru kopnoskana ir skumja ar briziem asas ironijas piesitieniem. Ar vinas balsi raud svesajas zemes trimdinieki, kuru bedas pasaule nedzird, jo tai prata tikai tirgosanas." (V. Runge) xxx 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Viksna, Ingrida Piecas Naktis Five Nights
Toronto V. Ziedins Hard Cover Almost As New Very Good + E. Dzenis Signed by Author
150pp.SIGNED by author. Illustrated by E. Dzenis. Bilingual. English translation by U. Fogelis. Five Nights A poem in five cantos. A very good, clean, bright, tight copy. " Viela, kas izlietota Viksnas liroepiskaja sacerejuma, jau labi pazistama: begsana no Kurzemes krasta uz Zviedriju; legionaru izdosana krieviem; vestis par bedigajiem apstakliem okupetaja dzimtene; religiskas pardomas un izjutas. Vielas zina tatad "bez parmainam". Viksnas nopelns ir tas, ka vina sai vielai, ta sakot, noputusi puteklus. Notikumi "atdzivojas", krasas atkal ir svaigas, emocijas atgust sakotnejo skaudrumu. Makslinieks (Si- jedziena plasaka nozime, tatad ari dzejnieks) nojauc banalas uztveres zogus, atklaj strukturu skietami bezveidiga jukli, ignore nenozimigas sikdalas, bet loti rupigi atveido ikkatru nozimigo detalu resp. visu, kas veicina svaigu, tiesu uztveri. Nav Saubu, ka Viksnas pieeja ir makslinieciska." (G. Plavkalns) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Viksna, Ingrida Un Gajiens Neapstajas (Dzeja)
Toronto Daugavas Vanags 1968 Hard Cover Very Good Good + 
80pp. Dj. a little worn and chipped, esp.at tp. of f. cover; else a very good, clean copy. "Gajiens, kas neapstajas ir visiem cilvekiem kopejais... caur dzivi ... Kaut pazud tie "kam gajiens ir gala" citi vienmer no jauna nak klat un "gajiens neapstajas" .... vientulibas pavadparadiba ir tuvibas ilgas... kontakts ar otru loti reti panakams.."(N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie