Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Ziedonis Imants Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Ziedonis Imants Ar Tikko Griestu Keizarkroni Roka
Riga Liesma 1979 Soft Cover Very Good + 
238pp. Very good, clean, tight bright copy. " ievietoti pazistamakie darbi no lidzsinejiem krajumiem "Zemes un sapnu smilts" "Sirds dinamits" "Motocikls", "Es ieeju sevi", "Ka svece deg", "Caurvejs" "Man labveliga tumsa" ka ari fragmenti no "Poema par pienu" Mara Cakla prieksvards." ( Liesma) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Ziedonis, Imants Caurvejs
Riga Liesma 1975 Hard Cover Very Good 
134pp. "Tautasdziesmas ir viens no pamatakmeniem ari dzejolu krajuma "Caurvej", -- laiks, kad sabiedriba raksturiga pastiprinata interese par dzeju, kulturu, ari par latviskajam vertibam un to saglabasanu, tacu varas ietekme padara sis lietas neistas, samakslotas, jo attieksme ir izteikti neitrala, pat noliedzosa. Dzejnieks krajuma tapsanas laiku raksturo sadi: "..ir tikai riebiga caurveja sajuta. No kuras varbut var glabt tikai kaut kas balts, balti mani balelini, balta Saule, Baltais tevs un Piena mate. Mus vel var glabt svetas lietas." (saniitis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Ziedonis Imants Cela Sentiments Dzejoli 1991 - 1996
Riga Nordik 2000 Paper Cover Almost As New Almost As New 
94pp. A very good, clean, tight, bright, unmarked copy. Latvijas geografiskas vietas ir viens no pamattematiem Imanta Ziedona dzejas gramata "Cela sentiments". So interesanti noformeto krajumu, ar vesturiskiem foto liecinajumiem sarupejusi izdevnieciba Nordik . Jauna gramata lauj celot kopa ar autoru, jo Imanta Ziedona dzejoli vada pa lauku setam, musdienu mazpilsetam un senajiem pilskalniem, atklajot pagatnes un tagadnes, Latvijas cilveku un dabas vaibstus. Krajuma geografiskais akcents - vietvardu nosaukumi paradas gandriz katra dzejola virsraksta, aicinot cela ari mus. ( Izdevejs) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Ziedonis, Imants Epifanijas [Pirma un otra gramata]
Riga Liesma 1978 Hard Cover Very Good + Gunars Binde 
218pp. Very good clean, tight copy. This edition includes Books One and Two. " Ziedonis lauj valu liriskas atklasmes plusmam. Asociacijas, noverota, dzirdeta un izdomata gleznas mainas viena ar otru, saplust kopa it ka neatsketinama murskuli, doma parlec uz domu ka statiskas elektribas izraisita dzirkstele " 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Ziedonis Imants Es Ieeju Sevi Dzejoli
Riga Liesma 1968 Soft Cover Very Good 
140pp. Cover shows some light surface wear, else a very good clean copy. "Krajuma domine sevis un sabiedribas analize un problemas, kas to skar. Krajuma jutams protests pret sabiedribas vienveidibu, par trulumu un divkosibu, kas valda visapkart. Autors proteste pret striktam normam, kas ierobezo cilveka ieksejo "es", autors iestajas par individa neatkaribu un pasapzinu." (Infux) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Ziedonis, Imants Flowers of Ice
Toronto Exile Editions 1987 Paper Cover Very Good + 
127pp. Almost as new. Banuta's and Baiba's Rubess prose tranlations transformed into poetry by Barry Callaghan. Introduction by John Montague. " ... Not only in Latvia but throughout the Soviet Union (Ziedonis) is the most modern literary figure from his era ... he is not superficially avant-garde; he is deep, and philosophically great in his prose poems, the epiphanies... he is one of the very best poets and so, one of my favourite poets anywherere." ( Andrei Voznesensky) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Ziedonis Imants Kurzemite Pirma Un Otra Gramata
Riga Liesma 1984 Hard Cover Very Good + 
360pp. A very good, clean, tight copy. "Kurzemite" Imants Ziedonis daudz apraksta dabu, kokus, cilveka neskartas vietas. Vins nosoda visa jauka parveidosanu un nojauksanu. Latvija ir skaista daba, tacu mums ta ir jamak saglabat, aizsargat ozolus, berzus, ezerus, plavas. is darbs liek padomat par to, kas notiks ar musu dzimto pusi, novadu --- liekas, ka sis darbs ir neatsverams devums latviešu literatura." (Gudrinieks.lv) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Ziedonis Imants Man Labveliga Tumsa
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good 
126pp. A very good, solid, clean copy. Saja krajuma galvenais simbols ir tumsa. Tumsa ka pretstats gaismai, tumsa ka gaismas sakums, tumsa ka apjausma par kosmisko.-- Ziedona dzejas pasaule vairs nav ietilpinama tikai latviskaja vertibu sistema. Paradas ari citu kulturu ietekme. -- "..poetika var saskatit gan latviesu folkloriskas ritmikas elementus, gan Austrumu zemju kulturas iespaidus.--"Man labveliga tumsa" vairak balstas uz domasanu, filozofiju, iedzilinasanos"(saniitis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Ziedonis Imants Man Labveliga Tumsa
Riga Liesma 1979 Hard Cover Very Good Signed by Author
126pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED by the author. " Nikolajam : Lai mes starojam uz iekspusi un pari robezam ! Imants Ziedonis 1979. ll" Saja krajuma galvenais simbols ir tumsa. Tumsa ka pretstats gaismai, tumsa ka gaismas sakums, tumsa ka apjausma par kosmisko.-- Ziedona dzejas pasaule vairs nav ietilpinama tikai latviskaja vertibu sistema. Paradas ari citu kulturu ietekme. -- "..poetika var saskatit gan latviesu folkloriskas ritmikas elementus, gan Austrumu zemju kulturas iespaidus.--"Man labveliga tumsa" vairak balstas uz domasanu, filozofiju, iedzilinasanos"(saniitis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Ziedonis, Imants Muzibas Temperaments... Studijas Par Raini
Riga Liesma 1991 First Edition Very Good Ilmars Blumbergs (cover) 
117pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. "Imanta Ziedona gramata "Muzibas temperaments" ar apaksvirsrakstu "Studijas par Raini" ir literaturas vesture neparasts gadijums, ka viens dzejnieks tuvojas otram un izcel mums vina domas. " Rainis ir musu vienlidzibas zime. Starp cilkveces kulturas lielumiem un mums, latviesiem. Vins ir musu vienadojums ar daudziem nezinamiem------ saja gramata ietverti tikai dazi brivi minejumi par Raina transcendentalajiem ekskursiem.(Autors) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11 Ziedonis, Imants Poema Par Pienu
Riga Liesma 1977 Hard Cover Very Good + 
201pp. " jamin Poema par pienu (1977), kuru veido aptuveni 200 teksti un kura ir divi centralie simboli – mate un piens. Lielakoties tas ir no pirma acu uzmetiena nepretenciozas vienas vasaras piezimes dienasgramatas forma - isas epizodes no lauku sadzives, dabas procesu apraksti, vesturiskas aluzijas, buramvardi, t. i., par poetiskam detalam klust visi sadzives sikumi, kas vien kaut kada veida saskaras ar dominejoso piena metaforu." ( G. Berelis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
12 Ziedonis Imants Re Ka
Riga Liesma 1981 Pictorial Hardcover Very Good + H. Antinomova 
153pp. A very goods, clean, tight copy. Krajuma vadmotivs ir virsraksta izceltais "re, ka": autors ir radijis tik daudzas rafineti intelektualas konstrukcijas, ka nu par visikdieniskakajam busanam var naivi jusmigi izsaukties "re, ka!" - un divainakais ir tas, ka saja sauciena sajusma gan saklausama, bet no naivuma nav ne vests. Vienlaikus Re, ka ir pats lidzsvarotakais un klusakais Ziedona krajums - autors beidzot nonacis saskana ar sevi un pasauli." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
13 Ziedonis Imants Sirds Dinamits
Riga Latvijas Valsts Izdevnieciba 1963 Hard Cover Very Good Harijs Purvins 
134pp. Some slight fading to spine.. Ownership sig. on ffe. which also is neatly pierced by a, small miniature Riga emblem lapel pin, included as "ephemera"" Author's second book. "Sirds dinamits"". Tas turpina "Zemes un sapnu smilts" aizsakto darba temu ar nelielam izmainam. sim krajumam raksturiga ekspresivitate, temperaments, prasigums. Velme spridzinat, postit, parkartot pasaules kartibu - to atklaj jau krajuma nosaukums."(saniitis) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Ziedonis Imants Tu Dzivoji Dizu Darbu Manas Tautasdziesmas
Riga Liesma 1985 Pictorial Hardcover Almost As New 
102pp. Almost as new. Aina Zemdega's copy as received from Milda [Grinfelde] " A. Z. no Mildas 1986.g.25. aug." Ziedona tdz. izvele ar komentariem. "--milzigaja cetrindinu raibuma, man liekas, es ieraudziju skaistu un stingru sistemu. Es to izrakstiju, salidzinaju ar citam sistemam, padomaju, velreiz parlasiju un pienemu par savejo. Tas ir manas tautasdziesmas. Un tas ir mans rits." (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15 Ziedonis Imants Tutepatas
Riga Karogs 1992 Paper Cover Very Good 
251+(5) Photographs. A very good, clean copy. Gramata stasta par entuziastu grupu, ko septindesmito gadu vidu ap sevi pulcinajis Imants Ziedonis. Vairak neka desmit gadus vini pasaizliedzigi veidojusi Latvijas ainavu tur, kur tai trucis kopeja,-izcirtusi briksnus ap dizkokiem, stadijusi jaunas koku audzes, centusies saglabat unikalus dabas veidojumus un pieminas vietas" (Izdevejs) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16 Ziedonis Imants Vel Ko
Riga Mansards 2010 Paper Cover As New 
130 pp. As New. An unread copy. ""Iso mirklu dzeja" un garo mirklu pardomas. "Vel ko" ir vel viens spilgts pieradijums Meistara attaisnotajai klatbutnei musu vidu un saja pasaule," krajumu raksturo ta sastaditaja un redaktore Liana Langa. Kartojot gramatu "Vel ko", no vairak neka 300 dzejoliem Liana Langa atlasijusi aptuveni 100 tekstu, kas spilgti apliecina Imanta Ziedona talantu, dzejas rotaligumu un latvisko filozofiju." (Mansards" 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie