Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Janovskis, Gunars Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Janovskis, Gunars Bez Cela Laikmeta Impresija
Vasteras Ziemelblazma- Janis Abucs 1965 Hard Cover Very Good + Very Good 
189pp. Very good, clean tight copy, Dj. spine a little sunned, else very good. "Sis darbs,.... ir arkartigi labi iecerets, gandriz klasiska laika un telpas vieniba, nemaz jau nerunajot par laikmeta romanam parbagato vielu. Bet Janovska darbam trukst dziluma; patiesi ar nozelu jasaka, ka pec ta izlasisanas, galvenais, kas palicis atmina, ir briesmiga dzersana." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Janovskis, Gunars & Kalnina, Laima Cilveks, Kas Gribeja Vairak
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1987 Hard Cover Very Good + Very Good + Ilmars Rumpeters (cover) 
373pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Si par romanu nosaukta sacerejuma divam dalam ir katrai savs autors. Laima Kalnina it ka turpina Gunara Janovska iesaktu fabulu un, tapat ka Janovksis, izvelas romana protagonistu Argodu Siesturu attelot netiesi, t.i. vina tuvakas apkartnes cilveku skatijuma. --Janovskim bijis prata veligi un mazliet dzeligi ironiska gara tverts latviesu censona un sabiedriska darbinieka portrets. -- Aina mainas radikali, kad vardu parnem Laima Kalnina." (M. Lasmanis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Janovskis, Gunars Dziesma Mezam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris 
203pp. " romans, kaut ari pilniba patstavigs darbs, sava zina turpina Enu menuetu... darbibas vide ir ta pati, kas aprakstita Svesuma. Marcis Umurs dzivo vientula meza maja; uzmanibas centra ir vina attiecibas ar savu stradnieku Padiju, veco mezsargu Devidu un ekstrava­ganto meicu Pamelu, kura pametusi bagatas majas un strada prasta lauku kroga par apkalpotaju." [G. Berelis] 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Janovskis, Gunars Dziesma Mezam
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1969 Hard Cover Very Good Very Good 
203pp. Dj. spine slightly sunned, some slight wear to extremities, inner cover and endpaper show yellow transfer from an old paper or card , else a very clean, tight copy. "....galvenais stasts ir par cilveka milestibu, apbrinu un piekersanos mezam. Musdienas tik daudzi nespej novertet dabas sniegto burvibu, tomer uz pasaules vel ir laudis, kuri to spej, un viens no viniem ir Marcis." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Janovskis, Gunars Enu Menuets
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1969 Very Good Very Good Gvido Bruveris (cover) 
252pp. Ar autora illustracijam. "irreals" romans ar stastu stasta. " Heidelberga nakas saskarties ar miklainam un dazbrid pavisam mistiskam paradibam. Proti, apmeties pansija, Umurs kada skapi, kura saimniece glaba ieprieksejo gadu studentu atstatas mantas, atrod Latvijas virsnieka uniformu, kas tur karajas jau 39 gadus, un Martina Undulena divdesmitajos gados rakstito dienasgramatu. Ta nu Umurs iepazist vecos labos laikus, kad studenti vel bija isti studenti, aizravas korporaciju busanam un dziroja, dziedaja un duelejas uz velna parausanu. Turklat sos vecos labos laikus Umuram nakas izbaudit uz pasa adas." (G. Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Janovskis, Gunars Gunars Janovskis Stasta
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1985 Almost As New Almost As New Harijs Gricevics 
231pp. An attractive copy. "Gan isaki, gan garaki stasti Saja krajuma sakopoti cetras dalas vai nodalas. Skiet, ka stasti radusies izkliedeti pa ilgaku laika posmu, jo tematika un noskana mainas vai katra atseviska dala. Varetu likties, ka laika gaitas Janovskim sakrajies lielaks skaits isaku darbu, kas palikusi arpus agrak publicetajam gramatam." (I. Bredrichs) 34 autora isstasti sadaliti cetras nodalas: Verotajs stasta; Gleznotajs G. stasta; Arestants stasta; Sminetajs stasta. 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Janovskis, Gunars Helmi
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs Hard Cover Very Good + Very Good + D. Simmons 
209pp. Almost as new, a fresh, clean, bright, tight copy. "Tak neka: romanam ir ari otra dala, sarakstita mazliet ironiska tonkarta, kas pirmas dalas vecmodigi smagnejos sizeta mezgijumus pacel krietni augstaka kvalitate. -- Trevora un Ojara dialogi nakti pie ugunskura, tuksojot konjaka blaskes, piederigi romana labakajam lappusem. Un - izcili laimigas beigas: katrs sanem " pat ne ko pelnijis, bet ko velejies." "(G.Berelis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Janovskis, Gunars Ieklausies Nakti Noveles Un Stasti
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + Gvido Bruveris (cover) 
213pp. A very good, clean, bright, tight copy. Ar savu novelu un stastu krajumu Gunars Janovskis atkartoti pierada, ka ir reals romantikis un reize romantisks realists. -- Janovskis "registre" apkartejo pasauli ar tik tipiskam savas beglu un karaviru paaudzes acim, ka daudziem lasitajiem nenakas gruti dentificeties ar darbu varoniem un tiem simpatizet." (I. Briedis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Janovskis, Gunars Ines
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1982 Hard Cover Very Good Very Good Ed. Dzenis (cover) 
377pp. Dj. spine a little sunned, mild wear to extremities; a very good,clean, tight copy. " Kapec tad autors velejas kaut fragmentari izsekot Ineses un Ojara likteniem lidz kara beigam? Ojars tas sagaida Vacija, bet Ines pazud kara laika Krievija....Ines ir Ojaram zudusas dzimtenes, bernibas un jaunibas simbols. Laika, kad pazud dzimtene, zud ari Ines. Par Inesi nav zinu, ka vina butu mirusi, tatad vienmer paliek ceriba, ka Ojars vinu vel kadreiz ieraudzis." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Janovskis, Gunars Kaijas Kliedz Vetru
(Cicago) Gramatu Draugs 1977 Hard Cover Very Good + Very Good + K. J. Ligers (cover) 
319pp. A very good, clean, tight, bright copy. "vispilnigako juras atspulgu mums dod Gunara Janovska pedejais romans Kaijas kliedz vetru. Tur Rigas lica jura tverta visiem jutekliem --Reti kadai gramatai virsraksts tik lieliski saskanots ar gramatas saturu" (E. Zuzena) "Uzmanibas centra ir krietni nodzeries zurnalists Egons Dielans, kurs, lai atkoptos, ierodas Vilraga, maza zvejnieku ciema Kurzemes piekraste --- romanu izglabj vecais kapteinis Bradins. Vinam ir 82 gadi, vins pieredzejis le­gendaro burinieku laikmetu, macijies Valdemara jurskola, izkugojis visus okeanus, pabijis vai visu pasaules ostu krogos, savulaik ari pasam Bradinam piederejusi burinieki." (G. Berelis) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11 Janovskis, Gunars Kur Gaili Nedzied
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1974 Hard Cover Very Good + Very Good + Ed. Dzenis 
284pp. "...saistigi un atjautigi notelota trimdas latviesu pilsoniska vide Anglija, kas maz atskiras no sadam salinam citas zemes. (Visi tapat klausas Raimondu Paulu, ed stiltonu, baumo un skelas). Janovski var lasit divejada veida: "pa virsu" un "dzilako slanu", grutak tveramo raksturu ricibas motivaciju del. Romana daudz humora, seviski zobarsta kabineta epizodos." (L. Smite) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
12 Janovskis, Gunars Kur Sunim Vieta Stasti Par Krievu Laiku
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good I Kleins 
326pp. Dj shows slight ageing at edges, Neat ownership on tp.; else a very good, clean, tight copy. Satura: Stasti par krievu laiku; stasti par dzivniekiem, cilvekiem un lopiem; Tumsa. Novele. "aprakstits 1940. - 1941. gads Latvija, darba meklejumi, slepsanas no varas iestadem, darbs malkas stacijas krautuve, lopkautuve un uz slikonu kuga"..... (Kur sunim vieta) ... "ir viens no nedaudzajiem lasamgabaliem, kura stastits, ka isti klajies latviesiem Anglija." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
13 Janovskis, Gunars Laudis Pie Juras Noveles
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1987 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics (cover) 
378pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Zvejniekpuisis Valdis vero zelta gaili. Tas tad ir ievads loti plasai, kopsakarigai ainai, kas aizsniedzas lidz Daugavgrivai, Bolderajai un talak Rigas juras lici, lidz kamer baznicas smaile redzama ka tals orientieris..... Daugavgrivisku atminu atstari ievijas ari abas sekojosas noveles, ka tala atbalss no pazaudetas paradizes......Gluzi cita tonkarta nosalko tresa novele "Jura". Si ir laimiga novele.... Buras brazmo dzives optimisma veji. Speciga! Humors puto ka sampanietis...."(Eglons Speks) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Janovskis, Gunars Nelugtos Ciemos Stasti
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1970 Hard Cover Very Good + Very Good Gvido Bruveris (cover) 
245pp. " Janovskis "registre" apkartejo pasauli ar tik tipiskam savas beglu un karaviru paaudzes acim, ka daudziem lasitajiem nenakas gruti identificeties ar darbu varoniem un tiem simpatizet." ( I. Briedis) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15 Janovskis, Gunars Novakare
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1980 Hard Cover Very Good + Very Good + Ingrida Kleins 
192 pp. Illustrated. Dj. very good. neat ownership and very brief annotation on ffe. else a very good, clean, bright, tight copy. Ingridas Kleins vaks un ilustracijas. "Rakstnieka iejuta akla cilveka likteni un apstaklos ir apbrinojami dziva -- ka spoguli ieraugam pasi sevi un savas svesuma dzivei raksturigas izdaribas: Janu svinibas, Dziesmu svetkus, jauniesu seminarus, ikdienas stridus un ari saprasanos..Loti iepriecina veikla, niansem bagata un trapiga, zimiga valoda." (N. Valtere) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16 Janovskis, Gunars Par Trentu Kapj Migla
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good Good + Ed. Dzenis (cover) 
271pp. Dj. with v.small chip and some slight wear, else a very good, clean, tight copy. "Sis romans ir turpinajums G. Janovska romanam "Sola". Taja tiek kapinata Artura Skujas svesatnes, vientulibas, neiederibas izjuta, kas varoni noved lidz psihiskam problemam. Neiederiba ne starp angliem, ne starp savejiem trimdiniekiem. Intelektuals sapnotajs, kas nikst bez draugiem, bez majam, bez sapratnes." 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Janovskis, Gunars Pilseta Pie Upes
Riga Artava 1992 Paper Cover Very Good 
175pp. Av very good, bright copy. some very light surface wear to cover. " Pilseta pie upes ir viens no retajiem literarajiem darbiem par holokaustu, ko ir sarakstijusi latviesi.-- Janovskis nenokluse to, ka ari atseviski latviesi bijusi vainigi saja nozieguma Jekabpils pilseta, taja pasa laika vins parada objektivos apstaklus. Viss notika pec stingram vacu pavelem, nekas nenotika uz savu roku. Ir zinams, ka vel pirmsiebrukuma PSRS bija nolemts slaktinos vairak iesaistit vietejos, lai sleptu patieso vacuvainu. Tacu Araja komandas atbildiba saja zina nav noliedzama."" 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 Janovskis, Gunars Purva
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1981 Hard Cover Very Good + Very Good Ingrida Kleins (cover) 
207pp. Cover very slightly yellowed including dj.edges and spine. else a bright tight copy. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
19 Janovskis, Gunars Sola
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1963 Hard Cover Very Good Very Good 
207pp. Previous ownership on half title, else a very good, tight copy. Janovskis "parstav latviesu trimdinieku realistiski psihologiskas prozas zanru." "ka tad isti jutas... starp svesiem, vel nepazistamiem laudim ar pilnigi citadu mentalitati un citadiem uzskatiem, un dzives vertibam... neizsakamas ilgas pec majam un vientuliba, apzina, ka neviens no apkartejiem cilvekiem nav vina dveseles radinieks un nespes vinu saprast.[Gudrinieks]" 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
20 Janovskis, Gunars Un Kas Par to
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1978 Hard Cover Very Good + Very Good K.J. Ligers (Cover) 
349 pp. A very good, clean, tight bright copy. Janovskis veltijis so romanu vecas un par latviesiem izaugusas jaunas paaudzes uzskatu un izricibu tematam. --- Valdosais uzskats trimda ir, ka esam paglabusi savus bernus no... Termini ir dazadi, bet - katra zina paglabusi. Bet no siem berniem , --- peksni nakas dzirdet, ka "mes" isteniba tos nozagusi Latvijai, latviesu tautai. Janovskis piemin dzirdetu domu, ka labak esot klut par angli neka Latvija kalpot krievu komunismam " (G.Irbe) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie