Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Jeger - Freimane, Paula Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Jeger - Freimane, Paula Es Apliecinu Tevi Dzives Romana Otrs Posms
Brooklyn, NY Gramatu Draugs 1968 Hard Cover Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
208pp. Dj. very good, a very good, clean, bright, tight copy.Trijos sejumos pazistama teatra un literaturas kritike nelaike Paula Jeger-Freimane parstaigajusi sava gara- un raziga muza gaitas. Es apliecinu Tevi stasta par laika posmu no agras be-rni-bas lidz 1915. g. Telainaja panorama siki un dzivi aprakstitas gan praktiskas dzives problemas, it ipasi daudzas, biezi mainitas vasaras dzives vietas un ar tam saistito cilveku portreti, gan noverojumi, pardomas, zinas un atminas par to laiku, kas Latvijas kulturas dzives vesture jau ieguvis legendaro labo gadu slavu, it seviski no musu, trimdinieku, pagatnes glorificesanas viedokla. Kur beidzas isteniba, kur sakas legenda? Atbildi uz so jautajumu tikai dale-i varam atrast J.-F. autobiografiskajos romanos. ( P. Vasarins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Jeger - Freimane, Paula Mainiga, Mainiga Dzive
(Brooklyn, NY) Gramatu Draugs 1973 Very Good + Very Good + Harijs Gricevics 
318pp. Almost as new. Mainiga, maniga dzive aptver laiku no 1915.g. lidz dzimtenes atstasanai 1944. gada. Vai vismaz dala no plasa atminu materiala par attieksmem ar laika biedriem, literatiem, teatra laudim nav pielidzinama autores ieceretajam, bet neuzrakstitajam biografiskajam romanam par Annu Brigaderi, kura vina varetu "iefantazet izraudzitas personas dzivi briva literara apdare --- Jaatzist, ka apskatamaja darba nesamerigi lielas ir nodevas egocentrismam, it seviski ta erotiskaja, narcisisma piesatinataja nozime"?" ( P. Vasarins) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie