Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Dunsdorfs, Edgars Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Dunsdorfs, Edgars Divas Gudras Latviesu Galvas Muizu Dibinasana Zviedru Vidzeme
Stockholm Daugava 1986 Pictorial Hardcover Very Good + 
112pp. Illustrated: maps, document facsimilis, etc. Bibliography; page long summary in English "Two Clever Latvian Peasants" Presentation inscription on half title, else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. " So gramatu izlasot gan sabruk siksti iesaknotais mits par labajiem zviedru laikiem, bet ta vieta no vestures tumsas iznak divi cienijami latviesu viri - Janis Osnieks un Tenis Spruks....Daugavas apgadam japateicas par skaisto iespiedumu, kas atbilst apgada vislabakajam tradicijam." (I Kazocins) 
Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Dunsdorfs, Edgars Gramata Par Saldu
Melbourne Karla Zarina Fonds 1995 Hard Cover Very Good + 
328pp. Illustrated. Eight page summary in English. Bibliography. A very good, clean, tight copy. " -- iznak Edgara Dunsdorfa lieldarbs par Saldu. Nav ne mazaka parspilejuma, sakot, ka tas ir autora muza darbs --- Edgara Dunsdorfa Gramata par Saldu ar savu cildeni aistetisko iekartojumu, ar neaptverami bagato faktu sakopojumu esejiski saistosa forma, autora atjautigais stils, literara rutina (varda vislabakaja, nesakompromiteta nozime), speja saturet milzigu materialu viegla parredzamiba - ta ir neapsaubama vertiba, tas mums ir priekturamas brunas pret letumu, modernu pavirsibu, zurnalistisku aptuvenibu." (J. Liepins) 
Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Dunsdorfs, Edgars Karla Ulmana Dzive
Stockholm Daugavas Apgads 1978 Linen Very Good + 
613pp with extensive bibliography and index of proper names; includes a 16 page English language outline. Very good clean, tight copy. A critical biography of Ulmanis by the emminent historian Dunsdorfs. "... prata nak tikai divi nopietni, kritiski un novatoriski darbi par musu valsts vaditajiem. Tie ir: Edgara Dunsdorfa gramata "Karla Ulmana dzive: celinieks, politikis, diktators, moceklis" un Ara Purina "Andrievs Niedra:..." [I. Ijabs] A heavy book. 1.5 kg. Additional postage necessary. Please contact seller in advance for best shipping rates. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Dunsdorfs, Edgars Kurzemes Karakartes (17 un 18 gadsimteni}
Melbourne Karla Zarina Fonds 1984 Hard Cover Very Good + 
178pp. Bibliography, Index. Very good, clean, b&w maps of Courland in the 17th.& 18th. centuries. A very good, clean, bright, tight copy. " E. Dunsdorfa ieguldijums Latvijas kartografijas vestures izpete ir loti liels un domajams, ka tuvakaja nakotne tiks plasi izmantots." ( referats.lv) " Si karsu sejuma ievada autors pievienojis isu apskatu par vesturiskajiem notikumiem kas izgaismo karsu rasanas apstaklus." 
Price: 65.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Dunsdorfs, Edgars Latvijas Vesture 1600 - 1710
Stockholm Daugava 1962 Very Good + Very Good 
588pp.Very good + condition, a clean, bright, tight copy. Very good dj, spine lightly faded, enclosed in clear mylar dj. protector. Extensive bibliography and index.. Index also in English ; illustrated. "Vins bija pats daudzpusigakais musu vesturnieks, aptverot neiedomajami dazadus tematus un laikmetus no 12.-13. lidz 20. gadsimtam, lidz musu dienam." (J. Stradins) Heavy book,additional postage; please contact Trimdadimd prior to order for best shipping rates. 
Price: 76.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Dunsdorfs, Edgars Latvijas Vestures Atlants Skolam Un Pasmacibai
Melbourne Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1969 Very Good + Very Good + 
210pp. Extensively illustrated. Neat ownership on t.p. A very good, clean, tight. bright copy. Notes with bibliography. Latvijas vesture no seniem laikiem lidz otram pasaules kara beigam un trimdas sakumam. 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Dunsdorfs, Edgars Muizas Simt Divdesmit Viens Attels
Melbourne Karla Zarina Fonds 1983 Hard Cover Very Good + 
208pp. Bibliography, suplements, index of manor names. Very good clean bright tight copy. extensively illustrated: b&w drawings, photographs, maps, art reproductions ".....apceretas Latvijas muizas kops viduslaikiem lidz pat agrarai reformai ... seviska veriba veltita uzskatamibas materialiem. Te tapec ietilpinati muizas skatu zimejumi..." 
Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Dunsdorfs, Edgars Muzigais Latviesu Karavirs
Melbourne Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1967 Hard Cover Very Good + Very Good 
268pp. Illustrated. Photographs, maps, drawings. Dj spine very lightly sunned, else a clean, bright, tight unmarked copy. "Gramatas 20. nodalas telota latviesu karaviru varoniba tukstos gadu ilga posma un pat vel agrakajos laikos, sakuma nodalas pieminot ari citu baltu tautu karavirus -- autors ar so gramatu grib rosinat petniecibu latviesu kara vesture, tadel sniegti dazi senu dokumentu un citu avotu paraugi --" (izdevejs) 
Price: 26.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Dunsdorfs, Edgars Pirmas Latviesu Bibeles Vesture
Minneapolis Latviesu Ev.- Lut. Baznica Amerika 1979 Hard Cover Very Good + 
233pp. Extensive notes. Summary in German Numbered edition . This copy 397/500. ""Vesturnieks uznem lielu risku, meginot izteikties par kadas vesturiskas personas raksturu," ta atzina prof. E. Dunsdorfs sava monografija "Pirmas latviesu Bibeles vesture". Monografija, lidz sim pilnigakaja petijuma par Bibeles teksta pirma tulkojuma tapsanas gaitu, par konkretam personam un vinu veikumu pie si darba, daudz lappusu veltits vacu macitaja Ernsta Glika dzives un darba gaitu aprakstam." 
Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Dunsdorfs, Edgars Saktu Stasti Latvijas Vesture Jaunatnei
Melbourne Latvijas Skautu Prezidenta Generala Karla Goppera Fonds 1966 Hard Cover Very Good + Very Good + 
204pp. illus. Photographs, line drawings. A very good, clean, bright, tight copy enclosed in an attractive clear mylar cover.. Ar 5lp. pielikumu, "Uzdevumu atrisinajumi " Viegli pieejams, skaidri sarakstits saprotams Latvijas vestures parskats jauniesiem, no senlaikiem lidz Kurzemes kapitulacijai." "Sai jaunatnei sarakstitaja Edgara Dunsdorfa gramata Latvijas tukstosgadiga vesture pasniegta jauna veida. Vesturiskos notikumus atstasta saktas, karaviru zimes un citi laikmeta liecinieki. Sos stastus noklausas trimdas berni - dvini Marite un Andris. Saktas stastus iesak nakti pec tam, kad bernu mate sanemusi vestuli, ka vinu tetis atgriezies no gusta----" (Izdev'ejs) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11 Dunsdorfs, Edgars Senie Stasti Latvijas Vestures Lasamgramata
Melbourne Australijas Latvietis 1955 Hard Cover Very Good + Very Good + 
267pp. Illustrated. A very good clean, tight unmarked copy with dj enclosed in clear mylar protector. " [Autors] sai gramata sakopojis simt tris varda nosauktu autoru stastus par Latviju un daudzus oficialus dokumentus --- sie stasti ir tulkoti no grieku, latinu, vidusvacu, --- francu, anglu, zviedru, polu, krievu valodam. --- Gramata no vienas puses ietilpinatas tadas liecibas, kas raksturo kadu svarigu Latvijas vestures paradibu, no otras puses, uznemti stasti, kas ir interesanta, kaut reizem anekdotiska satura." (Izdevejs) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
12 Dunsdorfs, Edgars Tresa Latvija
Melbourne Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds 1968 Very Good + Very Good + Harijs Bergs 
236pp. A very good, clean, tight bright copy. "Neviens zinatnieks nav darijis tik daudz ka E.Dunsdorfs, lai sagadatu iespejami precizu latviesu sabiedribas aprakstu svesuma. -- trimdinieku piederiba pie latviesu tautas ir gramatas centrala tema, un trimdinieku aiziesana no sis piederibas, partautosanas, ir prof. Dunsdorfa galvena rupe. Kas ir trimdinieki un kas latviesu tauta tatad ir pamatjautajumi visas gramatas izvertesana." ( J. Penikis) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
13 Dunsdorfs, Edgars Zile Apcerejumi Par Latvijas Vesturi Un Sadzives Problemam
Stockholm Daugava 1965 Hard Cover Very Good + Very Good + Normunds Hartmanis (cover) 
244pp. A very good, clean, bright, tight copy with very good dj.. Saturs: Muzigais latviesu karavirs; Rodzers Bekons un vina stasts par Latviju; Ko Robinsona Kruzina autors rakstija par Latviju; Vai Latvijas robezas bija pareizi nospraustas?; Asimilacija; Vecaka Latvijas zemes gramata; Rigas labibas tirdznieciba 17. gadsimteni; Klausu beigu celiens Kurzeme; Latvju tautas ienakums starptautiska salidzinajuma; Civilizaciju indeks; Latviesu tautasdziesmu pirmie tulkojumi angliski; Richarda Vagnera Latviska dziesma; Topografiska metode tautasdziesmu petisana; Naudas dziesmas; Dainas par Jezu Kristu 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie