Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Cakuls, Janis Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Cakuls, Janis Livonijas Romas katolu Baznicas valsts XIII-XVI gs.
Riga Rigas Metropolijas Kurija 2007 Soft Cover Very Good + 
264pp. Maps, illus. 500 copies. "Sis gramatas autors ir iecerejis no dazadam vestures gramatam un hronikam atlasit faktus, kuri attiecas uz musu sentautas vestures periodu no 13. - 16. gs. un laut katram individuali spriest par so faktu saturu, laut secinat - vai sai perioda musu sentauta bija personiski un saimnieciski briva tauta ar plasam pasvaldibas tiesibam, vai vacu kolonija un septinsimt gadu verdzibas sakums, ka dazi vesturnieki to apgalvo. Tads ir sis gramatas merkis." ( Rigas Metropolijas kurija) 
Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie