Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Caklais, Maris Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Caklais, Maris Cilveks, Uzarta Zeme Dzeja
Riga Liesma 1975 Pictorial Cover Very Good + Signed by Author
100 pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED. Ar autora parakstu un ar veltijumu fantastikas keramikim Dzinraram Mezulim autora rokraksta." Vina pirmais krajums "Pirmdiena" bija pirmais visa peckara literatura bez retorikas --- bez rapsanas tiesnesa tribuna " --- "Cakla dzeja viss atrodas nerimtiga kustiba. Tacu si pasaules mainiba neatgadina nedz Vaciesa Visumu satricinosas svarstibas, nedz ari Ziedona "atrumu es cildinu ka svetu". Drizak debijas krajuma teiktie vardi par to, ka viss plust un mainas, attiecinami uz visu Cakla dailradi" (G. Berelis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Caklais, Maris Cilveksauciena Attaluma
Riga Liesma 1984 Paper Cover Very Good 
135pp. Some slight edgewear, else a very good, clean,tight copy. "Dzimtene un tas liktenis ir vienmer bijis svarigs temats Cakla dzeja.--"Nakotne ir neaprekinama, un nav neiespejams jauns uzliesmojums" (113. lp.). Te nak prata Rolfa Ekmana noverojums, ka latviesu dzejnieki, kas raksta par vesturi, biezi doma par tagadni." (A. Bjornson) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Caklais, Maris Desmit Milas Dziesmas Rigai Zehn Liebesgedichte An Riga Ten Love Songs To Riga
Riga Petergailis 2000 Hard Cover Almost As New Varuzs 
67pp.Illustrated - 10 tipped in colour plates by Varuzs Karapetjans. Text in Latvian, German Russian and English. An attractively published paen celebrating Riga. "The subject of this book is Riga - Riga, a Hanseatic city and treasure trove of art nouveau; a city that for centuries has been a dynamic intersection of roads and cultures; a city coveted and conquered, treasured and protected. The paintings by Armenian poet Varuz echo and further enhance the poetry." 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Caklais, Maris Divi Dzivi Zaldatini Un Citas Pasakas
Riga Liktenstasti 1996 Pictorial Hardcover Very Good + Agata Muze Signed by Author
70pp. 5 tipprd in colour plates. SIGNED by author with gift inscription: ar laba Gada velejumiem - Maris Caklais 21.07.97. Cakla pasakas domatas varbut gan vecakiem berniem var but nopietni pamacosas vai ari rotaligi vieglas, ka nu kura. Musdienigas pasakas par politiku, dzivi, zaki, govi un daudz ko citu. Saturs: Janis un Zile. Viena gara Janu nakts. Kakisa atgriesanas. Divi dzivi zaldatini. Pasaka par Ziemelskotijas kalnu zaki. Tris viri no Vulgarijas. Akmens tavas alas prieksa-. Par Jani, Irbi un To Ziedu. Ziemassvetki, sturamaja, sniegs. Petera Pelna Lieldienas. Jautra govs. Puika, kas pazaude-ja brinumu. xx 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Caklais, Maris Gaismas Kungs Jeb Saga Par Gunaru Birkertu
Riga Petergailis 2002 Pictorial Hardcover As New 
258pp. Photographs. English summary by L. Muizniece. "Caklais ielukojas Gunara Birkerta personibas tapsana, kura liela nozime bijusi tevam, literaturas zinatniekam Peterim Birkertam, un matei folkloristei Marijai Saulei-Sleinei. Aizraujosi autors stasta par G. Birkerta studiju gadiem, celu no pirmajiem projektiem Sarinena un Jamasaki meistardarbnicas lidz pat patstavigi projektetam pasaules atzinibu guvusam ekam. Nozimiga vieta gramata atveleta Latvijas Nacionalas bibliotekas celtniecibai. Visu gramatu caurvij gimenes, liktens, darba un vietulibas temas, ka ari lidz sim neredzets fotomaterials." (Izdevejs) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Caklais, Maris Imperijas pedejas kapeikas. Luzumlaika dienasgramata 1991 - 1996.
Riga Liktenstasti 1997 Pictorial Hardcover Very Good + 
156pp. "Gramata pavisam kopa ieklautas tuvu pie piecdesmit esejas, -- sniedz vertigu liecibu un parskatu par noskanojumu un notikumiem nevien Latvija, bet ari citas kadreizejas Padomju Savienibas republikas, un to saturs attiecinams nevien uz virsraksta mineto laika posmu, bet tiesi vai netiesi uz visiem garajiem okupacijas gadiem." ( B. Surmane) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Caklais, Maris Izaicinajums Pirma Latvijas Valsts Prezidente Vaira-Vike Freiberga
Riga Petergailis 2003 Pictorial Cover Very Good + 
367pp. Illustrated. Nine page summary in English about the first woman president of Latvia. " Kerties pie prezidentes Vairas Vikes-Freibergas ir izaicinajums, ko tikai Caklais atbilstosi savam spejam var veikt - ar savu bezbailibu un energiju. Un, protams, ar savu radoso dzejnieka izdomu, izpratni un empatiju, kas pa laikam neatsakas no ironijas un atkapes no parliecigas musu ... politikes pargaismosanas" (J. Silenieks) 
Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Caklais, Maris Kurzemes Klade Dzejoli
Riga Liesma 1982 Very Good + 
118pp. A very good, clean, bright, tight copy. " --atklasme skaudri turpinas: "Es esmu bagats - man pieder viss, Kas ar mani nav noticis." Ar so apliecinajumu sakas dzejolis 37. lp. krajuma Kurzemes klade, --Maris Caklais ir patstavigs, noturigs, ikdienradoss. Vinam piemit ne tikai varda dzirde, bet ari oza, tauste, izgarsot speja. Varda apspeles un izspeles prieks--" (V. Toma) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Caklais, Maris Mana Majas Lapa Tavai Majas Lapai
Riga Janis Roze 2000 Pictorial Hardcover Almost As New 
94pp. Ownership initials and date on tp, else an almost as new copy, clean, tight, bright. 2000 g. Laligabas apbalvota dzejas gramata.. 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Caklais, Maris Milnieks Atgriezas Noziegumvieta Tris Gadu Dzejoli 1987-1989
Riga Zinatne 1989 Soft Cover Very Good Daiga Brinkmane 
163pp. Very good clean copy ,very slight crease to top left cover. "Ja visu Caklo varetu vertejosi savilkt kopa, tad butu jasaka, ka katru reizi, kad vins sava koncentretiba un poetiskaja precizitate sasniedz augstako pakapi, mums ir darisana ar izcilako, ko latviesu lirika ir devusi pedejas dekades." (R. Muks) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11 Caklais, Maris Prieksajuta Premonition Dzeja Poetry
Riga Liesma 1987 Hard Cover Very Good + Very Good + Juris Petraskevics 
143pp. Translated by Ruth Speirs Almost as new. "...commitment expresses itself in tenderness as well as irony, but most often in a streak of compassion that feeds his poetry like an underground stream." (A. Ivaska) " Dear reader, set your watch by Caklais's clock. What time is it.... by Caklais's.. it is The Hour of the Hedgehog, the Second of the Grasshopper..."( Andrei Voznesensky) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
12 Caklais, Maris Vini Dejoja Vienu Vasaru Dziesmuteksti
Riga Liktenstasti 1996 Hard Cover Very Good + Signed by Author
174pp. Covers show the very lightest of mild wear. A very good, clean, tight copy. Presentation inscription SIGNED by Caklais. "Agros gados kads kolegis man pavaicaja: "Vai tev patiesam negribas, lai tavi dzejoli tiktu komponeti?" un man bija jaatzistas, ka nekad par to neesmu domajis. Gadu gaita tomer viens otrs komponists ir pieversies maniem tekstiem, un tagad, paklausot «Liktenstastu» aicinajumam, tekstus apkopojot, biju parsteigts, ka dziesmu pa siem gadiem sakrajies visai daudz. Te esmu atlasijis kadus simt tekstus. Atskaitot paris dziesmu, kuras esmu sacerejis gatavai muzikai, parejie mani teksti ir - dzejoli ka jau dzejoli." (Autors) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
13 Caklais, Maris Zalu Diena
Riga Liesma 1972 Hard Cover Very Good + 
114pp. A very good, clean, tight copy. Ziedona asketiska trausluma un formas koncentracijas vieta Caklais tiecas uz valoda ieslepta materiala atbrivosanu, operejot ar dzejas gleznam, sintakses dotajam iespejam, ar vardiem pasiem musu daudzie locijumi, divdabji utt. gandriz izlutina ar savu bagatibu" (G, Irbe) 
Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie