Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Biezais, Haralds Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 Biezais, Haralds Enas Par Torniem
Ziemelblazma 1978 Paper Cover Very Good 
103pp. Some very light superficial wear, else a very good, clean, unmarked copy. "Pirma dala aptver rakstus, kas izteic principialas domas par dieviem un baznicam ---- Otra dala ir apvienoti raksti, kas iztirza problemas, kas ir saistitas ar latviesu trimdas baznicas dzivi ---- Tresa dala ir lasami raksti, kas aqttiecas uz sasapejusam latviesu trimdas un dzimtenes baznicas attieksmem. --- Trimdas situacija piespiez mums parbaudit ne tikai kristigo bet ari latvisko apzinu." (H. Biezais) 
Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Biezais, Haralds Compiled and Edited By Ieskatitais Un Atzitais Rakstu Krajums Veltits Prof. Dr. Phil. Teodoram Celmam 70 Gadu Dzimumdiena 1963. Gada 14. Junija
Stockholm Daugava 1963 Hard Cover Very Good + 
304pp. A very good, clean, tight copy. Contains 12p. pamphlet with list of subscribers. I Filozofija un religija: Rudolfs Ziedins - Pieredze un esamiba; Stanislavs Ladusans S.J. - Dazas gnozeologiskas refleksijas par indukciju; Haralds Biezais- Kristianisma vesturiska vide; Edmunds Smits - Ideals etiska nozime; II Psihologija un sociologija: Gunars Reitmanis - Anomija, tas celoni un sekas; Nikolajs Picka - Introspektiva metode atminas petisana; Juris Veidmanis - Imigrantu dzives procesi Savienotajas Valstis sociologiska skatijuma; Janis Silins- Vertibas un parvertibas III Vesture un archaiologija Jekabs Ozols - Senbaltu ienaksana Latvija; Valdemars Ginters - Senlatviesu simbolikas problemas; Vilis Bilkins Dazi avotu kritikas piemeri; Aleksandrs Berkis - Kurzemes hercoga un Anglijas attiecibas 17.g.s. vestures dokumentu gaisma; Janis Bokalders - Krievijas ideologiskie stravojumi pirms pirma pasaules kara Bibliografija Liene Neulande - Teodora Celma raksti IV 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Biezais, Haralds Kristianisms Laikmetu Maina
Chicago Alfreda Kalnaja Apgads 1969 Third Edition Hard Cover Very Good + 
145pp. A very good, clean, tight copy. "Tradiciju sargiem, kas ir sastingusi sava domasana un dogmatiski turas pie gadsimtu vecam formam, manas domas liksies parak brivas, bet es neesmu no ta baidijies, jo pavisam skaidri apzinos; ka kristianisma daudzas formas ir novecojusas un nolemtas boja ejai". (H. Biezais) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Biezais, Haralds Kristianisms Nacionalisms Humanisms
Copenhagen Imanta 1953 Paper Cover Very Good Good + 
182pp. Dj. shows some very small closed tears and light wear to spine extremities, else a very good, clean, tight unmarked copy. "Te iztirzatie uzskati ir veidojusies gadu simtos un ir pasi ieverojamakie, ar kuriem ir jasastopas katam sava mekletaja cela, tadel to iztirzajumam varetu but tada pat nozime dzives uzskata plaso iespejamibu loka ka katrai labi iezimetai takai." (Autors) 
Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Biezais, Haralds Kureliesi
Riga Junda 1993 Soft Cover Very Good 
202pp. A very good, clean, unmarked copy. "Bieza petijums ir siks un pamatigs, to var lasit ar cienu pret vina rupigo darbu dazados archivos --Biezais raksta reizem ka prokurors, reizem ka aizstavis, viena persona. Vins sastada apsudzibas rakstu pret latviesu pasparvaldi un legiona vadibu un turpat uzstajas ka aizstavis, lai izceltu kureliesus ka vienigos istenos patriotus" (I. Kazocins) 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Biezais, Haralds (Compiled And eddited By) Latviesu Kultura Laikmetu Mainas Rakstu Krajums Kulturas Filozofija; Psihologija Sociologija; Religija; Valodnieciba; Vesture
Stockholm Daugava 1966 Hard Cover Very Good + 
210pp. notes, bibliography. A very good, clean, bright, tight copy with original mylar wrapper. P. Jurevics- Latviesu emocionala attieksme pret rietumu kulturu. V. Klive- Kulturas filozofija un kulturas politika. H. Biezais- Raudosa Laima. N. Picka- Jutu fainomenalas strukturas analize. H. Zalitis- Cilveka dveseles modelis. A. Gaters- Ligavas varda izcelsme. E. Kapostins-Gara veseliba un latviesu dzives zina. P. Cirsis- Cina par cilveka tiesibam. J. Ozols- Latvijas vecako pilskalnu izbuves veidi. V. Bilkins- Vai chronists Indrikis macijies klostera skola. V. Ginters- Karogi Latvijas senatne. A. Berkis- Ernesta Birona valdisana Kurzeme un Krievija. J. Zalcmanis - Latvijas arpolitikas problemas brivibas zaudejuma prieksvakara. "Daudzpusigs Rakstu krajums": (J. Lelis) 
Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Biezais, Haralds Latvija Kaskrusta Vara Svesi Kungi Pasu Laudis
Gaujas Apgads Soft Cover Very Good 
534 pp. Very good, clean, bright, tight copy. 1. Ievads. 2. Latviesu loma vaciesu okupacijas parvalde. 3. Dankera darbiba okupacijas laika. 4. Zinojums par politisko stavokli Latvija. 5. Politiskie secinajumi. 6. Valdmana darbiba pasparvalde. 7. Valdmana politiskas darbibas raksturojums. 8. Bijusais Latvijas valsts presidents Kviesis vacu kalpiba. 9. Veres. 10. Legions. 11. Politiskais stavoklis un noskana okupacijas sakuma.12. Pirmais Latviesu militaro vienibu veidosanas periods okupacijas laika. 13. Pasaizsardzibas speku organizesana. 14. Policijas bataljonu veidosanas. 15. Legiona mobilizesana. 16. O Dankers un R Bangerskis parnem mobilizaciju. 17. Legions, Latviesu tauta un Latvijas briviba. 18. Piezimes. 19. Latviesu skolnieki Hitlera karaspeka. 20. Klustiet un esiet sargi Latvijai. 21. Latvju jaunatnes organizacija parnem skolnieku iesauksanu. 22. Jauniesu iesauksanas atbildigie darbinieki. 23. Augsta atzisana musu tautai. 24. Piezimes. 25. Secinajumi un pardomas. 26. Piemineto personu saraksts. 
Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Biezais, Haralds Compiled By Ne Ikkatrs Kas Uz Mani Saka... Macitaja Roberta Slokenberga Pieminas Rakstu Krajums
Copenhagen Ziemelblazma 1975 Hard Cover Very Good + Very Good + 
216pp. Photographs. Very good dj enclosed in mylar protector, a very good, clean, tight copy. Aizraujoss , inovativs, harismatisks draudzes gans. Dinamisks sabiedribas darbinieks. Sekmigs parzinis un skolotajs. " Rakstot pirmo dalu , kura ieskicetas Slokenberga dzives konturas, nav bijis iespejams attureties no tadu gadijumu minesanas un iztirzisanas, kas ne tikai atstajusi dzilas pedas pasa Slokenberga dzive, bet plasaka sabiedriba un baznica." ( H. Biezais) xxx 
Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Biezais, Haralds Skautnes Meditacijas Par Dieviem, Cilvekiem Un Tautu
Gaujas Apgads 1983 Paper Cover Very Good + 
239pp. A very good, clean, bright, tight copy. Musu izcilais teologs un senlatviesu religijas vesturnieks Dr. Haralds Biezais gramata Skautnes ir sakopojis meditacijas par E. Virzas religisko dzivi, danu dzejnieku Kaju Munku, grieku "Dieva glabeju" Niku Kazandzaku (Nikos Kazantzakis) un par latviesu nacionalam problemam dzimtene un trimda. Tie nav zinatniski apcerejumi varda sauraka nozime, bet dzila kulturas cilveka pardomas" (R. Avens) 
Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Biezais, Haralds Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara
Taby Senatne 1991 Paper Cover Very Good 
217pp. A very good clean, bright copy. Covers show some very light wear. "Salidzinot ar A. Johansonu, H. Biezais ir temperamentigs. ----- H. Biezais uzvanda lasitaja pratu. Ja vins nebutu studejis teologiju un filozofiju, vins butu dzejnieks. Dzejniekus vins izsmej, t.i. latviesu romantikus, kas idejas un uzskatus sniedz metaforu merce. Pretstats dzejniekam butu birokrats. H. Biezais teologiju studejot vingrinajies but Dieva ierednis. Vina attieksme pret paganu dievibam vina gramatas ilgu laiku bijusi birokratiska. H. Biezais daudz strada, tapec vina psiches katlina sis tas piedeg: par dzejniekiem; par dievturiem; par vaciesiem. Ramais, rupigais Arvids Brastins kluva nejauks, pieminot Haralda Bieza rakstus. Sataniskais Biezais izraisija jupi Brastina. Arvids Brastins teica, ka lauku religiskas jutas pret savam dievibam nav tik saspringtas, ka Biezais to skata. Var piemetinat, ka draudzes loceklos ir vairak poezijas neka mitologijas. Nevajag laudim atnemt vinu praktizeto religiju, lai cik ta butu nepareiza." (Dz. Sodums) 
Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@trimdadimdbooks.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie